Ga naar hoofdinhoud

Gegevens toevoegen

Uw tweede stap richting een complete app is het koppelen en dan laden van de gegevens.

U laadt de volgende bestanden:

 • Sales.xlsx

 • Item master.xlsx

 • Cities.xlsx

 • Sales rep.csv

 • Customers.xlsx

Gegevens koppelen

In de weergave Koppelingen van Gegevensbeheer worden uw gegevens weergegeven met behulp van bellen, waarbij elke bel een gegevenstabel vertegenwoordigt en de grootte van de bel de hoeveelheid gegevens in de tabel aangeeft. Bellen die met een * zijn gemarkeerd, geven aan dat het een nieuwe of bijgewerkte tabel betreft. U zou nu vijf gegevenstabellen moeten zien.

5 bubbles that are not associated.

Nu is het is tijd om een koppeling te maken tussen de velden in uw tabellen Sales en Sales rep.

 1. Sleep de bel Sales rep naar de bel Sales toe.

  Qlik Sense detecteert nu een gematigd aanbevolen koppeling met de tabel Sales en de bijbehorende bel wordt oranje gemarkeerd.

 2. Zet de bel Sales rep neer op de bel Sales.

  Er wordt nu een koppeling gemaakt tussen de bellen en de tabellen worden gekoppeld met behulp van de aanbevolen velden.

 3. Klik op de koppeling tussen de bel Sales rep en de bel Sales.

  Het koppelingsvenster, onder aan het scherm, bevat een voorbeeldweergave van gegevens in de gekoppelde velden.

 4. Klik op de koppeling Sales rep ID-Sales Rep Number in het koppelingsvenster en geef deze de naam Sales Rep Number.
 5. De koppeling heeft nu de naam Sales Rep Number.

Nu hebt u de eerste twee tabellen gekoppeld. De volgende stap is het koppelen van meer tabellen.

Meer gegevens toevoegen en koppelen

U hebt de tabellen Sales en Sales rep al gekoppeld. Qlik Sense helpt u bij het identificeren van aanbevolen koppelingen. Dit zult u nu gaan verkennen.

In de weergave Koppelingen doet u het volgende:

 1. Houd de bel Customer ingedrukt.

  De bellen Sales en Cities zijn groen gemarkeerd omdat Qlik Sense sterk aanbeveelt om deze twee tabellen Customers te koppelen.

 2. Houd de bel Cities ingedrukt.

  De bel Customer is groen gemarkeerd. De bel Sales is oranje gemarkeerd om aan te geven dat de aanbeveling van gemiddeld niveau is.

 3. Houd de bel Item master ingedrukt.

  De bel Sales is groen gemarkeerd.

Aanbevolen koppelingen worden voor alle tabellen herkend en u laat de koppelingen nu door Qlik Sense maken.

  1. Zorg ervoor dat het tabblad Koppelingen aanbevelen geopend is door op Effects te klikken.

  2. Klik op Alles toepassen.

   De tabellen worden nu gekoppeld op basis van de aanbevelingen van Qlik Sense.

   De koppelingen tussen de vijf tabellen, aangegeven door koppelingen tussen de respectieve bellen
   Data that has been associated.

Alle tabellen zijn nu gekoppeld en u kunt de gegevens nu laden.

Gegevens laden

U hebt nu alle gegevensbestanden toegevoegd en hun tabellen gekoppeld. Voordat u uw app begint te bouwen, moet u het script laden.

 1. Klik op Gegevens laden.

  Er wordt een voortgangsvenster weergegeven terwijl de gegevens worden geladen. Als het laden van de gegevens is voltooid, kunt u doorgaan.

 2. Klik op Sluiten.

Het gegevensmodel weergeven

U bent nu gereed om te beginnen met het bouwen van uw app, maar voordat u begint, gaan we eerst het gegevensmodel even bekijken.

 1. Open in de werkbalk de vervolgkeuzelijst Voorbereiden en kies Gegevensmodelviewer.
 2. Klik op de werkbalk in de gegevensmodelviewer op expand om de tabellen uit te vouwen.

Alle tabellen zijn nu verbonden en de gegevensmodelviewer zou de volgende inhoud moeten hebben. Een veld dat twee of meer tabellen met elkaar verbindt, wordt een sleutel genoemd.

De gegevensmodelviewer met tabellen verbonden door sleutelvelden

U bent klaar met het toevoegen van gegevens en kunt uw app gaan bouwen.