Ana içeriğe geç

Veri ekleme

Eksiksiz bir uygulama için ikinci adımınız verileri ilişkilendirmek ve yüklemektir.

Aşağıdaki dosyaları yükleyeceksiniz:

 • Sales.xlsx

 • Item master.xlsx

 • Cities.xlsx

 • Sales rep.csv

 • Customers.xlsx

Verileri ilişkilendirme

Veri yöneticisinin İlişkilendirmeler görünümünde verileriniz kabarcıklar kullanılarak gösterilir. Her bir kabarcık bir veri tablosunu ve kabarcığın boyutu da tablodaki veri miktarını temsil eder. Yeni veya güncellenmiş tablolara sahip kabarcıklar * simgesiyle gösterilir. Beş veri tablosu görmeniz gerekir.

5 bubbles that are not associated.

Şimdi Sales ve Sales rep tablolarınızdaki alanlar arasında bir ilişkilendirme oluşturabilirsiniz.

 1. Sales rep kabarcığını Sales kabarcığına sürükleyin.

  Artık Qlik Sense, Sales tablosuna orta derecede tavsiye edilen bir ilişkilendirme saptar ve kabarcığı turuncu ile işaretlenir.

 2. Sales rep kabarcığını Sales kabarcığının üstüne bırakın.

  Artık kabarcıklar arasında bir bağlantı oluşturulmuş olur ve tablolar, tavsiye edilen alanlar kullanılarak ilişkilendirilir.

 3. Sales rep kabarcığı ile Sales kabarcığı arasındaki bağlantıya tıklayın.

  Ekranın alt kısmındaki ilişkilendirme paneli, ilişkilendirilmiş alanlardaki verilerin bir ön izlemesini görüntüler.

 4. İlişkilendirme panelinde Sales rep ID-Sales Rep Number ilişkilendirmesine tıklayın ve adını Sales Rep Number olarak değiştirin.
 5. Bu ilişkilendirme artık Sales Rep Number olarak adlandırılır.

Artık ilk iki tabloyu ilişkilendirdiniz. Sonraki adım daha fazla tabloyu ilişkilendirmektir.

Daha çok veriyi ekleme ve ilişkilendirme

Sales ve Sales rep tablolarını önceden ilişkilendirdiniz. Qlik Sense, önerilen ilişkilendirmeleri tanımlamanıza yardımcı olur ve şimdi bunu keşfedeceksiniz.

İlişkiler görünümünde şunları yapın:

 1. Customer kabarcığına tıklayın ve basılı tutun.

  Sales ve Cities kabarcıkları, Qlik Sense tarafından bu iki tablonun Customers ile ilişkilendirilmesi önemle önerildiği için yeşil ile işaretlenmiştir.

 2. Cities kabarcığına tıklayın ve basılı tutun.

  Customer kabarcığı yeşil ile işaretlenir. Sales kabarcığı, öneri düzeyinin orta seviyede olduğunu gösteren turuncu rengiyle işaretlenir.

 3. Item master kabarcığına tıklayın ve basılı tutun.

  Sales kabarcığı yeşil ile işaretlenir.

Tüm tablolar arasında önerilen ilişkilendirmeler tanımlanır ve böylece Qlik Sense uygulamasının ilişkilendirmeleri sizin için oluşturmasına izin verirsiniz.

  1. Effects öğesine tıklayarak İlişkilendirme öner sekmesinin açıldığından emin olun.

  2. Tümünü uygula'ya tıklayın.

   Tablolar artık Qlik Sense tavsiyelere göre ilişkilendirilir.

   Kabarcıkların bağlantılarıyla belirtilen, beş tablonun arasındaki ilişkilendirmeler
   Data that has been associated.

Tüm tablolar ilişkilendirildi ve şimdi verileri yükleyeceksiniz.

Verileri yükleme

Artık tüm veri dosyalarını eklediniz ve tablolarını ilişkilendirdiniz. Uygulamanızı oluşturmaya başlamadan önce komut dosyasını yüklemelisiniz.

 1. Veri yükle’ye tıklayın.

  Veri yüklenirken bir ilerleme durumu penceresi görüntülenir. Veri yüklemesi tamamlandıktan sonra devam edebilirsiniz.

 2. Kapat'a tıklayın.

Veri modelini görüntüleme

Artık uygulamanızı oluşturmaya başlamaya hazırsınız, ancak başlamadan önce veri modeline göz atalım.

 1. Araç çubuğunda Hazırla alt menüsüne tıklayıp Veri modeli görüntüleyicisi'ni seçin.
 2. Veri modeli görüntüleyicisindeki araç çubuğunda, tabloları genişletmek için expand seçeneğine tıklayın.

Artık tüm tablolar bağlanmıştır ve veri modeli görüntüleyicisinde aşağıdaki içerik bulunmalıdır. Bir veya daha çok tabloyu bağlayan alana anahtar adı verilir.

Anahtar alanlarla bağlanmış tablolara sahip veri modeli görüntüleyicisi

Artık verileri eklemeyi tamamladınız ve uygulamanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.