Przeskocz do zawartości głównej

Amazon Comprehend

NA TEJ STRONIE

Amazon Comprehend

Amazon Comprehend to zarządzana usługa analizy tekstu dostępna dla klientów platformy AWS.

Obsługiwane są następujące usługi Amazon Comprehend:

 • Sentiment Analysis

 • Key phrase Extraction

 • Language Detection

 • Entity Recognition

 • Syntax Analysis

 • Wykrywanie informacji umożliwiających identyfikację osób

Każda z tych usług wymaga utworzenia osobnego połączenia przy użyciu parametrów dotyczących danej usługi.

https://aws.amazon.com/comprehend/.

Ograniczenia

 • Amazon Comprehend ma kilka przydziałów i ograniczeń, które można zwiększyć przy użyciu AWS Service Quotas i AWS Support Center.

  Na przykład rozmiar dokumentu (z kodowaniem UTF-8) to 5000 bajtów, co oznacza, że limit rozmiaru wiersza aplikacji w Qlik Sense wynosi 5000 bajtów.

  Użycie punktu końcowego Amazon Comprehend z wierszami danych mającymi ponad 5 tysięcy bajtów spowoduje błąd TextSizeLimitExceededException. Taki komunikat o błędzie może na przykład oznajmiać, że: „Input text size exceeds limit. Max length of request text allowed is 5000 bytes while in this request the text size is 5276 bytes” (Rozmiar tekstu wejściowego przekracza limit. Maksymalna dozwolona długość tekstu żądania to 5000 bajtów, podczas gdy w tym żądaniu rozmiar tekstu to 5276 bajtów).

  https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/guidelines-and-limits.html.

 • Łącznik Amazon Comprehend ma ograniczenie 1000 wierszy na żądanie. Są one wysyłane do usługi punktu końcowego w partiach po 25 wierszy. Jeżeli wymagane jest przetworzenie większej liczby wierszy, użyj instrukcji Loop w skrypcie ładowania danych, aby przetworzyć więcej wierszy w partiach.

 • Usługa Amazon Comprehend Personally Identifiable Information (PII) Detection ma ograniczenie do 100 wierszy na żądanie. Są one wysyłane do usługi punktu końcowego pojedynczo.

 • Jeżeli aplikacja jest regularnie ładowana, najlepsza praktyka polega na buforowaniu prognoz przy użyciu pliku QVD i wysyłaniu do punktu końcowego prognoz tylko nowych wierszy. Poprawi to wydajność ponownego ładowania aplikacji Qlik Sense i zmniejszy obciążenie punktu końcowego Amazon Comprehend.

 • Istnieje znane ograniczenie po stronie Amazon Comprehend, które polega na tym, że wysyłanie wartości null, czyli pustych, do Amazon Comprehend spowoduje zwrócenie błędu przez Amazon Comprehend.

 • Jeśli używasz względnej nazwy połączenia i zdecydujesz się przenieść aplikację z przestrzeni udostępnionej do innej przestrzeni udostępnionej lub jeśli przeniesiesz aplikację z przestrzeni udostępnionej do przestrzeni prywatnej, aktualizacja połączenia analitycznego w celu odzwierciedlenia nowej lokalizacji przestrzeni zajmie trochę czasu.