Gå till huvudinnehåll

Användning av feedback och användningsmätningar för att förbättra appens användbarhet

Om du har tilldelats rollen granskningsadministratör i en Qlik Cloud-klientorganisation kan du få tillgång till användningsmätningar för Insight Advisoroch Insight Advisor Chat via API:et för naturligt språk. Mätvärdena inkluderar feedback från appanvändare om deras erfarenheter av att använda Insight Advisor och Insight Advisor Chat för att generera visualiseringar.

Användarens interaktioner med en app genom Insight Advisor, t.ex. frågor med naturligt språk, feedback eller skapande av analysmetod (t.ex. genom tillgångspanelen eller genom att välja en analystyp) loggas som händelser som kan nås av granskningsadministratörer. Mätvärdena kan användas för att förbättra användarupplevelsen av appen genom att den logiska modellen eller data ändras. Dessa uppgifter kommer att sparas i 30 kalenderdagar.

Användningsmätningar kan hjälpa apputvecklare att bedöma hur väl appanvändarna lyckas hitta användbara insikter i sina data. Till exempel kommer mätvärdena att identifiera vilka typer av frågor som inte ger några resultat. Den som tolkar mätvärdena kan sedan göra de nödvändiga justeringarna av appens datamodell eller logiska modell för att göra appen mer användbar. Om mätdata dessutom avslöjar ett stort antal obesvarade frågor, kan en möjlig lösning vara att aktivera Insight Advisor Chat för fler appar och att skapa nya appar som hjälper till att besvara dessa frågor.

Användningsmätvärden för Insight Advisor och Insight Advisor Chat samlas in för alla appanvändare i ett delat eller hanterat utrymme. Mätvärdena samlas in från API-slutpunkter på naturligt språk. Som granskningsadministratör är det inte möjligt att se användnings- och feedbackdata för en appanvändares personliga utrymme.

För att visa användningsmätvärden och feedback för en app behöver du följande:

 • Rollen som utvecklare i den klientorganisation där appen finns.

 • Rollen som granskningsadministratör i den klientorganisation där appen finns.

 • En av följande behörigheter i det utrymme där appen finns:

  • Delade utrymmen:

   • Ägare

   • Kan hantera

   • Kan redigera

   • Kan visa

  • Hanterade utrymmen:

   • Är ägare

   • Kan hantera

   • Kan bidra

   • Kan visa

   • Har begränsad vy

Anteckning om informationAPI:et för naturligt språk kontrollerar inte kontroller för avsnittsåtkomst i appens laddningsskript. Om en granskningsadministratör har rollen Utvecklare och kan öppna appar (enligt vad som anges via utrymmesbehörigheterna) kan denne visa appens användningsmätvärden.

Mer information om rollen som granskningsadministratör finns i Behörigheter för granskningsadministratörer.

Förutom direkt feedback kan den här slutpunkten leverera andra användbara mätvärden, till exempel om användarförfrågningar skickas via naturligt språk med Sök i Insight Advisor, tillgångspanelen eller Analystyper i Insight Advisor.

För mer information om API:et för naturligt språk, se Naturligt språk.

En handledning om hur du använder API:et för naturligt språk finns i Samla in och dela feedback från Insight Advisor.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!