Gå till huvudinnehåll

Använda naturligt språk med Insight Advisor

RELATERAD INFORMATION

Använda naturligt språk med Insight Advisor

Insight Advisor har stöd för sökningar med naturligt språk, till exempel Show me Product Inventory for Japan under 2500.

Frågor med naturligt språk stöder tre filtertyper:

  • Tid: En tidsenhet eller ett datum. Till exempel Show me 2019 Sales.
  • Kategori: Ett värde från en av dimensionerna. Till exempel Show me Sales by Product for Sweden.
  • Mått: Ett eller flera värden från ett mått. Till exempel Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Du kan söka efter fakta, jämförelser eller rangordning. Fakta är påståenden som What are my sales eller Show expenses over time for 2019. Du kan fråga efter en jämförelse genom att inkludera vs eller compare i din fråga. Till exempel Compare sales to expenses over time. Du kan be om rangordning genom att lägga till top i din fråga. Till exempel Show me top 10 product by sales for 2020.

Observera:

Qlik Sense har stöd för frågor med naturligt språk på engelska, franska, ryska och spanska. Engelska används om din webbläsare inte är inställd på något av de språk som stöds.

Du kan ändra vilket språk Insight Advisor ska använda genom att välja ett språk från knappen Språk.

Sökningar med naturligt språk måste hänvisa till fältnamn och värden i din datamodell. Synonymer för fält och värden kan läggas till med affärslogiksvokabulär. Mer information finns i Skapa vokabulärer för Insight Advisor. Du kan tagga originalobjekt med synonymer med hjälp av taggar i originalobjekten. Använd formatet alt:<term> i synonymtaggar. Om du till exempel vill använda cities som synonym taggar du originalobjektet alt:cities. Mer information finns här Tagga original.

Du kan gilla en analys av frågor med naturligt språk genom att klicka på Gilla. Genom att gilla förbättras svar på naturligt språk över tid i Qlik Sense.

Observera: När du söker efter fältvärden med frågor med naturligt språk ska du bara söka efter 100 000 värden per fält i frågan.

Mer information om frågor med naturligt språk finns i artikeln om funktioner för frågor med naturligt språk i Qlik Sense.

RELATERAD INFORMATION: