Przeskocz do zawartości głównej

Korzystanie z opinii i wskaźników użytkowania w celu poprawy użyteczności aplikacji

Jeśli masz przypisaną rolę administratora audytu w dzierżawie Qlik Cloud, możesz uzyskać dostęp do wskaźników użycia funkcji Insight Advisor i Insight Advisor Chat za pośrednictwem API języka naturalnego. Wskaźniki obejmują opinie użytkowników aplikacji na temat ich doświadczeń związanych z używaniem funkcji Insight Advisor i Insight Advisor Chat do generowania wizualizacji.

Interakcje użytkownika z aplikacją za pośrednictwem funkcji Insight Advisor, takie jak pytania w języku naturalnym, przekazywanie opinii lub metoda tworzenia analizy (na przykład za pośrednictwem panelu zasobów lub przez wybór typu analizy), są rejestrowane jako zdarzenia, do których dostęp mają administratorzy audytu. Wskaźniki mogą służyć do ulepszania środowiska użytkownika aplikacji poprzez zmiany w modelu logicznym lub w samych danych. Rekordy te będą przechowywane przez 30 dni kalendarzowych.

Wskaźniki użytkowania mogą pomóc twórcom aplikacji w ocenie skuteczności znajdowania przydatnych informacji przez użytkowników w ich danych. Na przykład wskaźniki pozwolą określić, jakie typy pytań nie dają żadnych wyników. Interpretator wskaźników może następnie wprowadzić niezbędne korekty w modelu danych aplikacji lub modelu logicznym, aby aplikacja była bardziej pomocna. Ponadto, jeśli wskaźniki ujawnią dużą liczbę pytań bez odpowiedzi, możliwym rozwiązaniem może być włączenie funkcji Insight Advisor Chat dla większej liczby aplikacji i utworzenie nowych aplikacji, które pomogą w uzyskaniu odpowiedzi na te pytania.

Wskaźniki użytkowania funkcji Insight Advisor i Insight Advisor Chat są gromadzone od wszystkich użytkowników aplikacji w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej. Wskaźniki są zbierane z punktów końcowych interfejsu API języka naturalnego. Jako administrator audytu nie możesz przeglądać danych użytkowania i opinii z przestrzeni prywatnej użytkownika aplikacji.

Do wyświetlania wskaźników użytkowania i opinii na temat aplikacji potrzebne są:

 • Rola Programisty w dzierżawie, w której znajduje się aplikacja.

 • Rola administratora audytu w dzierżawie, w której znajduje się aplikacja.

 • Jedno z poniższych uprawnień w przestrzeni, w której znajduje się aplikacja:

  • Przestrzenie udostępnione:

   • Właściciel

   • Może zarządzać

   • Może edytować

   • Może wyświetlać

  • Przestrzenie zarządzane:

   • Jest właścicielem

   • Może zarządzać

   • Może współtworzyć

   • Może wyświetlać

   • Ma ograniczony widok

InformacjaInterfejs API języka naturalnego nie sprawdza kontroli dostępu do sekcji w skrypcie ładowania aplikacji. W związku z tym, jeśli administrator audytu ma rolę Programista i może otwierać aplikacje (za pośrednictwem przestrzeni), będzie mógł wyświetlać wskaźniki wykorzystania aplikacji.

Więcej informacji na temat roli administratora audytu zawiera temat Administrator audytu.

Oprócz bezpośrednich opinii ten punkt końcowy może dostarczać inne przydatne wskaźniki zdarzeń, w tym informacje o tym, czy żądania użytkowników są wysyłane za pomocą języka naturalnego przy użyciu funkcji Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor, panelu zasobów, czy Typy analiz funkcji Insight Advisor.

Informacje o interfejsie API języka naturalnego zawiera temat Język naturalny.

Samouczek dotyczący korzystania z interfejsu API języka naturalnego zawiera temat Collect and share Insight Advisor feedback.