Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Insikter-metodtips

Lär dig hur du använder Insikter för att utforma dina appar för att nå användarspecifika mål, förbättra kvaliteten på appens struktur och data och få bättre resultat när du ställer frågor till Insikter.

Metodtips för att förbättra prestandan i appar

Lär dig metoder för hur du som apputvecklare kan göra appar mer responsiva och förbättra kvaliteten på den analys som användarna får av dina appar.

Metodtips för att skapa logiska modeller

Lära dig metoder för hur du som apputvecklare kan skapa en vokabulär för affärslogik och en logisk modell. Genom att bygga upp en bra logisk modell och ett bra ordförråd kan du skapa värde för användarna och göra det lättare för dem att skapa visualiseringar.

Bästa praxis för att ställa frågor i Insikter

Få tips om hur du som appanvändare kan ställa frågor i Insikter och Insight Advisor Chat. Lär dig hur du använder filter och andra nyckeltermer när du ställer frågor.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!