Ga naar hoofdinhoud

Feedback en metrische gebruiksgegevens gebruiken om de bruikbaarheid van apps te verbeteren

Als u de rol Auditbeheerder in een Qlik Cloud-tenant hebt, hebt u toegang tot metrische gebruiksgegevens voor Insight Advisor en Insight Advisor Chat door middel van de Natural Language API. De metrische gegevens omvaten feedback van app-gebruikers over hun ervaring met Insight Advisor en Insight Advisor Chat voor het genereren van visualisaties.

Interacties van gebruikers met een app via Insight Advisor, zoals vragen in natuurlijke taal, het geven van feedback of de methode die wordt gebruikt voor het maken van een analyse (bijvoorbeeld via het bedrijfsmiddelenvenster of door een analysetype) worden als gebeurtenissen geregistreerd en kunnen door auditbeheerders worden geopend. De metrische gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren op basis van de wijzigingen die aan het logische model of de gegevens zijn aangebracht. Deze records worden voor 30 kalenderdagen bewaard.

Metrische gebruiksgegevens kunnen app-ontwikkelaars helpen om te beoordelen of app-gebruikers nuttige inzichten in hun gegevens behalen. De metrische gegevens identificeren bijvoorbeeld wat voor soort vragen geen resultaten opleveren. De persoon die de metrische gegevens interpreteert, kan vervolgens de nodige wijzigingen doorvoeren in het gegevensmodel van de app of het logische model om de app nuttiger te maken. Als de metrische gegevens daarnaast een groot aantal niet-beantwoorde vragen bevatten, kunt u eventueel Insight Advisor Chat voor meer apps inschakelen en nieuwe apps maken om deze vragen te beantwoorden.

Metrische gebruiksgegevens voor Insight Advisor en Insight Advisor Chat worden verzameld voor alle app-gebruikers in een gedeelde of beheerde ruimte. De metrische gegevens worden verzamelend van natural language API-eindpunten. Als auditbeheerder is het niet mogelijk om gebruiks- en feedbackgegevens te bekijken vanuit een persoonlijke ruimte van een gebruiker.

Om metrische gebruiksgegevens en feedback van een app te bekijken, moet u over het volgende beschikken:

 • Rol Ontwikkelaar in de tenant waarin de app zich bevindt.

 • Rol Auditbeheerder in de tenant waarin de app zich bevindt.

 • Een van de volgende machtigingen in de ruimte waarin de app zich bevindt:

  • Gedeelde ruimten:

   • Eigenaar

   • Kan beheren

   • Kan bewerken

   • Kan bekijken

  • Beheerde ruimten:

   • Is eigenaar

   • Kan beheren

   • Kan bijdragen

   • Kan bekijken

   • Heeft beperkte weergave

InformatieDe Natural Language API voor metrische gebruiksgegevens controleert niet de besturingselementen van sectietoegang in het load-script van de app. Als een auditbeheerder de rol Ontwikkelaar heeft en apps kan openen (door middel van de ruimtemachtigingen), kan deze de metrische gebruiksgegevens van de app bekijken.

Voor meer informatie over de rol Auditbeheerder raadpleegt u Auditbeheerder.

Naast directe feedback kan ook dit eindpunt nuttige gebeurtenisgegevens opleveren, bijvoorbeeld of aanvragen van gebruikers zijn verzonden via natuurlijke taal met Insight Advisor Zoeken, het bedrijfsmiddelenvenster of Analysetypen van Insight Advisor.

Voor details over de Natural Language API, raadpleegt u Natuurlijke taal.

Voor een zelfstudie over het gebruik van Natural Language API, raadpleegt u Feedback van Insight Advisor verzamelen en delen.