Przeskocz do zawartości głównej

Zmiana tytułu i opisu aplikacji

Tytuły i opisy własnych aplikacji można zmieniać. Przy tworzeniu nowej aplikacji jej nazwa jest ustawiana jako tytuł.

Zmiana tytułu i opisu w hubie w chmurze

  1. Kliknij More w aplikacji, którą chcesz edytować, i wybierz opcję Edytuj.
  2. Zmień tytuł i opis, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana tytułu i opisu w przeglądzie aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

  1. W przeglądzie aplikacji w obszarze szczegółów aplikacji kliknij Edit.
  2. Edytuj wartości w polach Tytuł i Opis.
  3. Kliknij Checkmark, aby zakończyć edycję.

Wprowadzone zmiany zostaną zapisane.

Porada: Możesz otworzyć lub zamknąć obszar szczegółów aplikacji, klikając nazwę aplikacji na pasku nawigacyjnym.