Ana içeriğe geç

Rapor aboneliklerini yönetme

Yalnızca kiracı yöneticileri kiracı için Abonelikler ayarını açabilir ve kapatabilir. Ancak gerek kiracı yöneticileri gerekse analiz yöneticileri ayrı abonelikleri açıp kapatabilir, silebilir veya aboneliğin sahibini değiştirebilir.

Önkoşullar

Rapor abonelikleri aşağıdakileri gerektirir:

  • Abonelikler özelliği açıktır. Kiracı yöneticileri Yönetim Konsolu içinde Ayarlar > E-posta paylaşımı > Abonelikler altından Abonelikler ayarını değiştirebilir.

  • Kullanıcıların raporları e-posta ile alması için bir e-posta sunucusu yapılandırılmıştır, bkz. E-posta desteğini yapılandırma.

  • Kullanıcıların bir hesap e-posta adresi vardır.

Rapor aboneliklerinin kullanıcı tarafından kendi kendine yönetimi

Kullanıcılar, grafikler ve sayfalarla ilgili raporlara abone olmak için yöneticilere bağımlı değildir. Kullanıcılar hub profili menüsündeki Abonelikler altından, farklı eylemlerle aboneliklerine ilişkin bir genel bakışı görebilirler. Bkz. Aboneliklerle zamanlama raporları. Bir kullanıcı abonelik oluşturduğunda onun sahibi olur. Bir abonelik sahibi alıcı ekleyebilir.

Rapor aboneliklerini yönetme

Kiracı yöneticileri ve analiz yöneticileri Yönetim Konsolu içinde kullanıcıların aboneliklerini yönetebilirler.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Yönetim Konsolu içinden, Abonelikler'i açın.
  2. En soldaki sütundan bir veya daha fazla abonelik seçin.

  3. Abonelikleri silmek, devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için düğmeleri kullanın.

İpucu notuTek bir aboneliği düzenlemek için Gezinti menüsünü kullanabilirsiniz. Abonelik sahibini değiştirmek için bu menüyü kullanabilirsiniz.

Abonelik durumu

Gönderildi sütununda, en son dağıtımın durumu görüntülenir. Aşağıdaki tablo farklı durumları göstermektedir.

En son gönderim durumu
Gönderildi Durumu Açıklama
Oluşturuluyor... Oluşturma işlemi hemen gerçekleşmediğinde çark simgesi gösterilir.
E-posta ile gönderildi

Tarih ve saat, e-postanın gönderildiği zamanı değil, PDF dosyası oluşturma işleminin başladığı zamanı gösterir.

Bilgi notuKullanıcılar gönderimi zamanlamanın yanı sıra, zamanlanmış teslimattan bağımsız olarak PDF dosyası oluşturmayı ve posta dağıtımını hemen başlatmak için Şimdi gönder seçeneğini de kullanabilir.
Gönderilemedi Uygulama, grafik veya sayfa eksik olduğunda görünen hata mesajı. Tarih ve saat, PDF dosyası oluşturma işleminin ne zaman başladığını gösterir.
Siliniyor... Silme işlemi hemen gerçekleşmediğinde çark simgesi gösterilir.
Hiç gönderilmedi Uygulama, grafik veya sayfa mevcutsa ve abonelikler etkinse, raporlar zamanlamaya göre veya bir kullanıcı Şimdi gönder seçeneğini kullandığında gönderilir.
Bilgi notuZamanlandı sütunundaki tarih ve saat, e-postanın gönderildiği zamanı değil, PDF dosyası oluşturma işleminin başladığı zamanı gösterir.