Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gebruikersrapporten en abonnementen beheren

Alleen tenantbeheerders kunnen elk van de Qlik Cloud-rapportagefuncties in- en uitschakelen voor de tenant. Zowel tenantbeheerders als analysebeheerders kunnen echter individuele abonnementen in- en uitschakelen, verwijderen of de eigenaar van een abonnement wijzigen.

Vereisten

Om een rapporttaak in tabelvorm te configureren of de abonneren op appinhoud, is het volgende vereist:

  • De van toepassing zijnde rapportagefunctie is ingeschakeld. Tenantbeheerders kunnen de rapportage- en abonnementsfuncties in- of uitschakelen in de Beheerconsole, onder Instellingen > Delen en rapporten. Zie: Beschikbaarheid van rapporten, abonnementen en delen beheren.

  • Er is een e-mailserver geconfigureerd voor gebruikers zodat ze rapporten via e-mail kunnen ontvangen, zie E-mailondersteuning configureren.

  • Voor rapporttaken in tabelvorm, moet er ofwel een e-mailserver zijn geconfigureerd of de taak is afhankelijk van een Microsoft SharePoint-verbinding voor rapportdistributie. Voor abonnementen moeten gebruikers in het bezit zijn van een e-mailadres van het account.

Beheer van abonnementen door gebruikers

Gebruikers zijn niet afhankelijk van beheerders voor het abonneren op rapporten over diagrammen en werkbladen. In het menu Profiel in de hub onder Abonnementen kunnen gebruikers een overzicht bekijken van hun abonnementen en de verschillende beschikbare acties. Als gebruikers een abonnement maken, worden ze hiervan de eigenaar. Een eigenaar van een abonnement kan ontvangers toevoegen.

Voor meer informatie over het maken en beheren van abonnementen raadpleegt u Rapporten plannen met behulp van abonnementen.

Rapportabonnementen beheren

Tenantbeheerders en analysebeheerders kunnen abonnementen van gebruikers beheren in de Beheerconsole.

Doe het volgende:

  1. In de Beheerconsole opent u Abonnementen.
  2. In de meest linkse kolom selecteert u één of meer rapporttaken of abonnementen.

  3. Gebruik de knoppen voor het verwijderen, uitschakelen of inschakelen van de items.

TipAls u één rapporrtaak of abonnement wilt bewerken, kunt u het menu Navigatie gebruiken. U kunt dit menu gebruiken om de eigenaar te wijzigen.

Itemstatus

In de kolom Verzonden staat de status van de laatste levering aangegeven. De volgende tabel toont de verschillende statussen.

Status van laatste levering
Status in Verzonden Beschrijving
Wordt gemaakt... Als het aanmaken even duurt, wordt er een draaiwiel getoond.
Verzonden per e-mail

Datum en tijd verwijzen naar het tijdstip waarop het genereren van het PDF-bestand begon, niet naar het tijdstip waarop de e-mail werd verzonden.

InformatieNaast het plannen van een levering, kunnen gebruikers ook kiezen voor de optie Nu verzenden om onmiddellijk te beginnen met het genereren van PDF-bestanden en het afleveren van de mail, onafhankelijk van een geplande levering.
Verzenden is mislukt Foutmelding als de app, het diagram of werkblad ontbreekt. Datum en tijd verwijzen naar het tijdstip waarop het genereren van het bestand is begonnen.
Aan het verwijderen... Als het verwijderen even duurt, wordt er een draaiwiel getoond.
Nooit verzonden

Als de van toepassing zijnde rapportfunctie is ingeschakeld, wordt de uitvoer volgens een schema verzonden, of wanneer een gebruiker de optie Nu verzenden gebruikt.

InformatieDatum en tijd in de kolom Gepland verwijzen naar het tijdstip waarop het genereren van het bestand begint, niet naar het tijdstip waarop de e-mail wordt verzonden.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!