Ga naar hoofdinhoud

Rapportabonnementen beheren

Tenantbeheerders kunnen de instelling Abonnementen in- en uitschakelen. Ze kunnen ook individuele abonnementen in- en uitschakelen of verwijderen. Alleen een tenantbeheerder kan de eigenaar van een abonnement wijzigen.

Vereisten

Voor abonnementen op rapporten is het volgende vereist:

  • De functie Abonnementen is ingeschakeld. Tenantbeheerders kunnen de instelling Abonnementen wijzigen in de Management Console, onder Instellingen > Delen via e-mail > Abonnementen.

  • Er is een e-mailserver geconfigureerd voor gebruikers zodat ze rapporten via e-mail kunnen ontvangen, zie E-mailondersteuning configureren.

  • Gebruikers zijn in het bezit van een e-mailadres van het account.

Beheer van rapportabonnementen door gebruikers

Gebruikers zijn niet afhankelijk van beheerders voor het abonneren op rapporten over diagrammen en werkbladen. In het menu Profiel in de hub onder Abonnementen kunnen gebruikers een overzicht bekijken van hun abonnementen en de verschillende beschikbare acties. Zie: Rapporten plannen met behulp van abonnementen. Gebruikers kunnen alleen abonnementen voor zichzelf maken, niet voor anderen. Als gebruikers een abonnement maken, worden ze hiervan de eigenaar. Een eigenaar van een abonnement kan ontvangers toevoegen.

Rapportabonnementen beheren

Tenantbeheerders en analysebeheerders kunnen abonnementen van gebruikers beheren in de Management Console.

Doe het volgende:

  1. In de Management Console opent u Abonnementen.
  2. In de meest linkse kolom selecteert u één of meer abonnementen.

  3. Gebruik de knoppen voor het verwijderen, uitschakelen of inschakelen van de abonnementen.

Tip: Als u één abonnement wilt bewerken, kunt u het menu Navigation gebruiken. U kunt dit menu gebruiken om de eigenaar van het abonnement te wijzigen.

Status van abonnement

In de kolom Verzonden staat de status van de laatste levering aangegeven. De volgende tabel toont de verschillende statussen.

Status van laatste levering
Status in Verzonden Beschrijving
Wordt gemaakt... Als het aanmaken even duurt, wordt er een draaiwiel getoond.
Verzonden per e-mail

Datum en tijd verwijzen naar het tijdstip waarop het genereren van het PDF-bestand begon, niet naar het tijdstip waarop de e-mail werd verzonden.

Opmerking: Naast het plannen van een levering, kunnen gebruikers ook kiezen voor de optie Nu verzenden om onmiddellijk te beginnen met het genereren van PDF-bestanden en het afleveren van de mail, onafhankelijk van een geplande levering.
Verzenden is mislukt Foutmelding als de app, het diagram of werkblad ontbreekt. Datum en tijd verwijzen naar het tijdstip waarop het genereren van het PDF-bestand begon.
Aan het verwijderen... Als het verwijderen even duurt, wordt er een draaiwiel getoond.
Nooit verzonden Als de app, het diagram of het werkblad aanwezig is en abonnementen zijn ingeschakeld, worden rapporten volgens de planning verzonden, of wanneer een gebruiker de optie Nu verzenden gebruikt.
Opmerking: Datum en tijd in de kolom Gepland verwijzen naar het tijdstip waarop het genereren van het PDF-bestand begint, niet naar het tijdstip waarop de e-mail wordt verzonden.