Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie subskrypcjami użytkowników

Tylko administratorzy dzierżawy mogą włączać i wyłączać ustawienie Subskrypcje w przypadku danej dzierżawy. Jednak zarówno administratorzy dzierżawy, jak i administratorzy analityki mogą włączać i wyłączać poszczególne subskrypcje, usuwać je lub zmieniać właścicieli subskrypcji.

Wymagania wstępne

Z subskrypcjami raportów wiążą się następujące wymagania:

  • Funkcja Subskrypcje jest włączona. Administratorzy dzierżawy mogą zmienić ustawienie Subskrypcje w Konsola zarządzania, w menu Ustawienia > Udostępnianie pocztą e-mail > Subskrypcje.

  • Serwer poczty e-mail jest skonfigurowany tak, aby użytkownicy mogli otrzymywać raporty pocztą e-mail — zobacz temat Konfigurowanie obsługi poczty e-mail.

  • Użytkownicy mają adres e-mail konta.

Samodzielne zarządzanie raportami przez użytkowników

Jeżeli chodzi o subskrypcje raportów o wykresach i arkuszach, użytkownicy nie są zależni od administratorów. W menu profilu w hubie w sekcji Subskrypcje użytkownicy mogą wyświetlać przegląd swoich subskrypcji z różnymi dostępnymi działaniami. Zob.: Planowanie raportów z subskrypcjami. Gdy użytkownik tworzy subskrypcję, staje się właścicielem. Właściciel subskrypcji może dodawać odbiorców.

Administrowanie subskrypcjami raportów

Administratorzy dzierżawy i analiz mogą edytować subskrypcje użytkowników w konsoli Konsola zarządzania.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W Konsola zarządzania otwórz Subskrypcje.
  2. W skrajnej lewej kolumnie wybierz co najmniej jedną subskrypcję.

  3. Użyj przycisków, aby usunąć, wyłączyć lub włączyć subskrypcje.

WskazówkaAby edytować pojedynczą subskrypcję, możesz użyć menu Nawigacja. Tego menu możesz użyć, aby zmienić właściciela subskrypcji.

Status subskrypcji

W kolumnie Wysłane wyświetlany jest status ostatniego dostarczenia. Poniższa tabela przedstawia różne statusy.

Status najnowszej dostawy
Status w kolumnie Wysłane Opis
Tworzenie... Kiedy tworzenie nie przebiega natychmiastowo, pojawia się okrągły wskaźnik przetwarzania.
Wysłano w wiadomości e-mail

Data i godzina odnoszą się do momentu rozpoczęcia generowania pliku PDF, a nie wysłania wiadomości e-mail.

InformacjaOprócz planowania dostarczenia użytkownicy mogą użyć opcji Wyślij teraz, aby natychmiast rozpocząć generowanie pliku PDF i dostarczanie wiadomości, niezależnie od zaplanowanego dostarczenia.
Nie udało się wysłać Komunikat o błędzie, gdy brakuje aplikacji, wykresu lub arkusza. Data i godzina odnoszą się do momentu rozpoczęcia generowania pliku PDF.
Usuwanie... Kiedy usuwanie nie przebiega natychmiastowo, pojawia się okrągły wskaźnik przetwarzania.
Nigdy nie wysłano Jeśli aplikacja, wykres lub arkusz są dostępne, a subskrypcje są włączone, raporty są wysyłane zgodnie z harmonogramem lub gdy użytkownik korzysta z opcji Wyślij teraz.
InformacjaData i godzina w kolumnie Zaplanowane odnoszą się do momentu rozpoczęcia generowania pliku PDF, a nie wysłania wiadomości e-mail.