Przeskocz do zawartości głównej

converttolocaltime — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Przekształca znacznik czasu UTC lub GMT na czas lokalny w postaci wartości podwójnej. Parametr place może być dowolnym miastem, miejscem albo strefą czasową z całego świata. 

Składnia:  

ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
timestamp Znacznik czasu lub wyrażenie dające w wyniku znacznik czasu, które należy przekształcić.
place

Miejsce lub strefa czasowa z tabeli poprawnych miejsc i stref czasowych poniżej. W celu określenia czasu lokalnego można także użyć parametru GMT lub UTC. Prawidłowe są następujące wartości i zakresy przesunięcia czasu:

  • GMT
  • GMT-12:00 - GMT-01:00
  • GMT+01:00 - GMT+14:00
  • UTC
  • UTC-12:00 - UTC-01:00
  • UTC+01:00 - UTC+14:00
InformacjaMożna użyć wyłącznie standardowych przesunięć czasu. Nie można użyć dowolnego przesunięcia czasu, na przykład GMT-04:27.
ignore_dst Aby zignorować DST (czas letni), należy ustawić wartość True.

Otrzymany czas jest korygowany do czasu letniego, chyba że parametr ignore_dst ma wartość True.

Poprawne miejsca i strefy czasowe
A-C D-K L-R S-Z
Abu Dhabi Darwin La Paz Samoa
Adelaide Dhaka Lima Santiago
Alaska Eastern Time (US & Canada) Lisbon Sapporo
Amsterdam Edinburgh Ljubljana Sarajevo
Arizona Ekaterinburg London Saskatchewan
Astana Fiji Madrid Seoul
Athens Georgetown Magadan Singapore
Atlantic Time (Canada) Greenland Mazatlan Skopje
Auckland Greenwich Mean Time : Dublin Melbourne Sofia
Azores Guadalajara Mexico City Solomon Is.
Baghdad Guam Mid-Atlantic Sri Jayawardenepura
Baku Hanoi Minsk St. Petersburg
Bangkok Harare Monrovia Stockholm
Beijing Hawaii Monterrey Sydney
Belgrade Helsinki Moscow Taipei
Berlin Hobart Mountain Time (US & Canada) Tallinn
Bern Hong Kong Mumbai Tashkent
Bogota Indiana (East) Muscat Tbilisi
Brasilia International Date Line West Nairobi Tehran
Bratislava Irkutsk New Caledonia Tokyo
Brisbane Islamabad New Delhi Urumqi
Brussels Istanbul Newfoundland Warsaw
Bucharest Jakarta Novosibirsk Wellington
Budapest Jerusalem Nuku'alofa West Central Africa
Buenos Aires Kabul Osaka Vienna
Cairo Kamchatka Pacific Time (US & Canada) Vilnius
Canberra Karachi Paris Vladivostok
Cape Verde Is. Kathmandu Perth Volgograd
Caracas Kolkata Port Moresby Yakutsk
Casablanca Krasnoyarsk Prague Yerevan
Central America Kuala Lumpur Pretoria Zagreb
Central Time (US & Canada) Kuwait Quito -
Chennai Kyiv Riga -
Chihuahua - Riyadh -
Chongqing - Rome -
Copenhagen - - -