Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Exempel från verkligheten

Visualiseringar i Qlik Sense kan hjälpa dig att tolka dina data. Genom att använda uttryck i dina diagram kan du få resultat som är relevanta för just ditt arbete. Med funktionerna i Qlik Sense kan du anpassa uttryck så att de passar dina behov, även när det inte finns något färdigt alternativ.

Beräkna bruttomarginalen i procent

Marginalen är skillnaden mellan försäljningen och kostnaden för att uppnå denna försäljning. Vi ska beräkna marginalen för varje månad, samt hur många procent av månadsförsäljningen som utgör marginalen.

Följande uttryck kan användas för att beräkna marginalen i procent:

(Sum(Sales)-Sum(Cost))/Sum(Sales)

Uttrycket kan förenklas vidare

1-Sum(Cost)/Sum(Sales)

Inne i appen, på Examples from real life-arket , finns en tabell med namnet Margin.

 1. Välj tabellen med namnet Margin.
  Egenskapspanelen öppnas.
 2. Klicka på Lägg till kolumn och välj Mått.
 3. Klicka på symbolen Uttryck.
  Uttrycksredigeraren öppnas.
 4. Ange följande: Sum(Sales)
 5. Lägg till ytterligare tre mått med följande uttryck: Sum(Cost), Sum(Sales) - Sum(Cost) och 1 - Sum(Cost)/Sum(Sales).
 6. Klicka på Tillämpa.

Tabell som visar total försäljning och total kostnad per månad, samt beräknad marginal per månad både som belopp och i procent

Anteckning om informationDu bör alltid försäkra dig om att dina data är formaterade på rätt sätt. I det här fallet ska vi i varje kolumn ändra Etikett så att den representerar beräkningen. I kolumnerna som innehåller ekonomiska värden ändrar vi Talformat till Valuta och Formatmönster till $ #,##0;-$ #,##0. För procentuell marginal ställer du in TalformatTal, och FormateringEnkel och 12 %.

Du kan se den beräknade marginalen för varje månad baserad på försäljning och kostnad. Du kan också se hur stor del av försäljningen som är marginal, uttryckt i procent.

I appdata finns redan information om marginalen för varje månad. Det här är ett bra tillfälle att jämföra våra ursprungliga data med beräkningen.

 1. Klicka på Lägg till kolumn och välj Mått.
 2. Klicka på symbolen Uttryck.
  Uttrycksredigeraren öppnas.
 3. Ange följande: Sum(Margin)
 4. Lägg till ytterligare ett mått med uttrycket: (Sum(Sales) - Sum(Cost)) - Sum(Margin)
 5. Klicka på Tillämpa.

Marginaltabellen med ytterligare kolumner för marginal per månad från datauppsättningen, och skillnaden jämfört med den beräknade marginalen.

Vissa värden i kolumnen med den beräknade marginalen skiljer sig från värdena i kolumnen med marginalen som kommer direkt från våra data. Kolumnen med marginalavvikelsen visar tydligt att detta sker under 2014. Skillnaden mellan den beräknade marginalen och marginalen som kommer från datauppsättningen är liten, men det faktum att detta sker under ett visst år väcker frågor. Vad ändrades under det året? Att titta närmare på data och ställa rätt frågor kan vara viktigt för verksamheten.

Fördröjd fakturering

I det här exemplet använder vi data från ett företag som sparar både datum för när en faktura skapas, och utlovat leveransdatum för varorna de producerar. Ibland är de två datumen olika. Vidare kan en del fakturor ha två utlovade leveransdatum. Det tidigaste datumet är alltid samma som fakturadatumet, eftersom det skapas automatiskt av företagets faktureringssystem. Det senaste utlovade leveransdatumet är det datum företaget och kunden kommit överens om att leveransen ska ske.

Vi börjar med att lägga till dessa datum i en tabell.

På arket Examples from real life finns en tabell med namnet Invoicing delays.

 1. Välj tabellen med namnet Invoicing delays.
  Egenskapspanelen öppnas.
 2. Klicka på Lägg till kolumn och välj Mått.
 3. Klicka på symbolen Uttryck.
  Uttrycksredigeraren öppnas.
 4. Ange följande: Only([Invoice Date])
 5. Lägg till ytterligare ett mått med uttrycket: Max([Promised Delivery Date])
 6. Klicka på Tillämpa.

Tabell som visar utlovat leveransdatum och fakturadatum för varje faktura

Anteckning om informationDu bör alltid försäkra dig om att dina data är formaterade på rätt sätt. I kolumner som visar datum ställer du in TalformatDatum, och för Formatering anger du Enkel och 17 Feb 2014.

Du kan se att fakturadatum och utlovat leveransdatum inte alltid stämmer överens. När det finns två utlovade leveransdatum ska vi använda det senaste datumet för beräkningen.

Låt oss beräkna skillnaden mellan fakturadatumet och det utlovade leveransdatumet. Vi kommer att använda följande uttryck:

Max([Promised Delivery Date])-[Invoice Date]

Det finns tre scenarier:

 • De två datumen är samma, och resultatet för uttrycket är 0.
 • Det utlovade leveransdatumet infaller efter att fakturan skapades, och resultatet är ett positivt heltal.
 • Fakturan skapades efter det datum produkterna skulle levereras, och resultatet är ett negativt heltal.
 1. Klicka på Lägg till kolumn och välj Mått.
 2. Klicka på symbolen Uttryck.
  Uttrycksredigeraren öppnas.
 3. Ange följande: Max([Promised Delivery Date])-[Invoice Date]
 4. Klicka på Tillämpa.

Tabell som visar utlovat leveransdatum och fakturadatum för varje faktura, samt antalet dagar från fakturering till utlovad leverans

Anteckning om informationSortera tabellen efter den sista kolumnen som heter Days from invoicing to delivery.

Det finns ett intervall med skillnader mellan datumen. Negativa värden innebär att fakturan var försenad. Positiva värden innebär att utlovat leveransdatum inföll efter att fakturan skapades.

Låt oss beräkna antalet fakturor som skapades efter det utlovade leveransdatumet.

 1. Klicka på Lägg till kolumn och välj Mått.
 2. Klicka på symbolen Uttryck.
  Uttrycksredigeraren öppnas.
 3. Ange följande: Count(Distinct If(Aggr(Max([Promised Delivery Date])<[Invoice Date],[Invoice Number]),[Invoice Number]))
 4. Klicka på Tillämpa.
Anteckning om informationVi skulle även kunna använda Sum(Aggr(If(Max([Promised Delivery Date])-[Invoice Date]< 0, 1, 0), [Invoice Number])).

Tabellen över fakturaförseningar med ytterligare en kolumn som visar antalet försenade fakturor.

Den sista kolumnen är mer meningsfull som KPI som en procentandel av det totala antalet fakturor.

 1. Skapa en KPI.
 2. Klicka på Lägg till mått. Klicka på symbolen Uttryck.
  Uttrycksredigeraren öppnas.
 3. Ange följande: Count(Distinct If(Aggr(Max([Promised Delivery Date])<[Invoice Date],[Invoice Number]),[Invoice Number]))/Count([Invoice Number])
 4. Klicka på Tillämpa.

En KPI som visar försenade fakturor uttryckt i procent.

Låt oss beräkna den genomsnittliga förseningen för fakturor.

 1. Skapa en ny KPI.
 2. Klicka på Lägg till mått. Klicka på symbolen Uttryck.
  Uttrycksredigeraren öppnas.
 3. Ange följande: Avg(Aggr(If(Max([Promised Delivery Date])<[Invoice Date],(Max([Promised Delivery Date])-[Invoice Date])), [Invoice Number]))
 4. Klicka på Tillämpa.

En KPI som visar den genomsnittliga förseningen för fakturor

Tack!

Nu är du klar med den här självstudiekursen, och bör nu ha grundläggande kunskaper om diagramuttryck i Qlik Sense. Gå gärna till vår webbplats för mer inspiration till dina appar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!