Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda uttryck i visualiseringar

Visualiseringar i Qlik Sense bygger på diagram, som i sin tur bygger på dimensioner och mått. Med hjälp av uttryck kan du göra dina visualiseringar mer dynamiska och komplexa.

Visualiseringar kan ha titlar, underrubriker, fotnoter och andra element för att förmedla information. Du kan skapa en visualisering av enkla element. Exempel: en dimension som består av ett fält som representerar data och en rubrik som består av text.

Mått är beräkningar som baseras på fält. Exempel: Sum(Cost) betyder att alla värden för fältet Cost aggregeras med hjälp av funktionen Sum. Med andra ord är Sum(Cost) ett uttryck.

Vad är ett uttryck?

Ett uttryck är en kombination av funktioner, fält och matematiska operatorer (+ * / =). Uttryck används för att bearbeta data i en app i syfte att skapa ett resultat som kan ses i en visualisering. De kan vara enkla och innehålla enbart grundläggande beräkningar, eller komplexa med funktionsfält och operatorer. Uttryck används i både skript och diagramvisualiseringar.

Alla mått är uttryck. Skillnaden mellan mått och uttryck är att uttryck inte har några namn eller beskrivande data.

Du kan bygga visualiseringar som är mer dynamiska och effektiva genom att använda uttryck för dimensioner, rubriker, underrubriker och fotnoter. Du kan till exempel, istället för att ha en rubrik som består av statisk text, låta visualiseringens rubrik genereras från ett uttryck vars resultat ändras beroende på dina urval.

Var kan jag använda uttryck?

Om en Uttryck-symbol visas i egenskapspanelen när du redigerar en visualisering kan du använda ett uttryck. Klicka på Uttryck för att öppna uttrycksredigeraren, som har utformats för att hjälpa dig bygga och redigera uttryck. Uttryck kan också skrivas direkt i uttrycksfältet.

Ett uttryck kan inte sparas direkt som ett originalobjekt. Originalmått och originaldimensioner kan dock innehålla uttryck. Om ett uttryck används i ett mått eller en dimension som sedan sparas som ett originalobjekt, bevaras uttrycket i måttet eller dimensionen.

När utvärderas uttryck?

I ett laddningsskript utvärderas ett uttryck när skriptet körs. I visualiseringar utvärderas uttryck automatiskt när något av de fält, variabler eller funktioner som uttrycket innehåller ändrar värde eller logiskt tillstånd. Det finns ett antal skillnader mellan skriptuttryck och diagramuttryck vad gäller syntax och tillgängliga funktioner.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!