Gå till huvudinnehåll

Vilka aggregeringsfunktioner?

Aggregeringsfunktioner är många-till-en-funktioner. De använder värden från många poster som indata och döljer dessa så att ett värde visas, en sammanfattning av alla poster. Sum(), Count(), Avg(), Min(), och Only() är alla aggregeringsfunktioner.

I Qlik Sense behöver du exakt en aggregeringsfunktionsnivå i de flesta formler. Detta inkluderar diagramuttryck, textrutor och etiketter. Om du inte inkluderar en aggregeringsfunktion i ditt uttryck tilldelar Qlik Sense funktionen Only() automatiskt.

 • En aggregeringsfunktion är en funktion som returnerar ett enda värde som beskriver en egenskap för flera poster i dina data.
 • Alla uttryck, förutom beräknade dimensioner, utvärderas som aggregeringar.
 • Alla fältreferenser i uttryck måste omslutas av en aggregeringsfunktion.
Anteckning om informationDu kan använda uttrycksredigeraren för att skapa och ändra uttryck i Qlik Sense. Mer information om funktioner i uttrycksredigeraren finns i: Uttrycksredigeraren.

Konsolidera belopp med Sum()

Sum() beräknar summan av de värden som ges av uttrycket eller fältet över aggregerade data.

Låt oss beräkna den totala försäljningen för varje chef och den totala försäljningen för alla chefer.

Inne i appen, på arket Which Aggregations?, finns två tabeller, en med namnet Sum(), Max(), Min() och en med namnet Count(). Vi kommer att använda båda tabellerna för att skapa aggregeringsfunktioner.

 1. Välj den tillgängliga tabellen Sum(), Max(), Min().
  Egenskapspanelen öppnas.
 2. Klicka på Lägg till kolumn och välj Mått.
 3. Klicka på symbolen Expression.
  Uttrycksredigeraren öppnas.
 4. Ange följande: Sum(Sales)
 5. Klicka på Tillämpa.

Tabell som visar total försäljning per chef

Table showing total sales per Manager

Du kan se försäljningen för varje chef och den totala försäljningen för alla chefer.

Anteckning om informationDu bör alltid försäkra dig om att dina data är formaterade på rätt sätt. I det här fallet ska du ställa in TalformatValuta och Formatmönster$ #,##0;-$ #,##0.

Mer information finns i Sum.

Beräkna det högsta försäljningsvärdet med Max()

Max() finner det högsta värdet per rad i aggregerade data.

 1. Klicka på Lägg till kolumn och välj Mått.
 2. Klicka på symbolen Expression.
  Uttrycksredigeraren öppnas.
 3. Ange följande: Max (Sales)
 4. Klicka på Tillämpa.

Tabell som visar total försäljning och högsta försäljning per chef

Table showing total sales and highest sale per Manager

Du kan se den högsta försäljningen för varje chef och den högsta totala siffran.

Mer information finns i Max.

Beräkna det lägsta försäljningsvärdet med Min()

Min() finner det lägsta värdet per rad i aggregerade data.

 1. Klicka på Lägg till kolumn och välj Mått.
 2. Klicka på symbolen Expression.
  Uttrycksredigeraren öppnas.
 3. Ange följande: Min (Sales)
 4. Klicka på Tillämpa.

Tabell som visar total försäljning, högsta försäljning och lägsta försäljning per chef

Table showing total sales, highest sale, and lowest sale per Manager

Du kan se den lägsta försäljningen för varje chef och den lägsta totala siffran.

Mer information finns i Min.

Räkna antalet element med Count()

Count() används för att räkna antalet textvärden och numeriska värden i varje diagramdimension.

I våra data är varje chef ansvarig för ett antal säljare (Sales Rep Name). Låt oss beräkna antalet säljare.

 1. Välj den tillgängliga tabellen Count().
  Egenskapspanelen öppnas.
 2. Klicka på Lägg till kolumn och välj Mått.
 3. Klicka på symbolen Expression.
  Uttrycksredigeraren öppnas.
 4. Ange följande: Count([Sales Rep Name])
 5. Klicka på Tillämpa.

Tabell som visar säljare och det totala antalet säljare

Table showing Sale Representatives, and total number of Sales Representatives.

Du kan se att det finns totalt 64 säljare.

Skillnaden mellan Count() och Count(distinct )

Låt oss beräkna antalet chefer.

 1. Lägg till en ny dimension i din tabell: Manager.
  En chef hanterar flera säljare, så chefens namn visas flera gånger i tabellen.
 2. Klicka på Lägg till kolumn och välj Mått.
 3. Klicka på symbolen Expression.
  Uttrycksredigeraren öppnas.
 4. Ange följande: Count(Manager)
 5. Lägg till ytterligare ett mått med uttrycket: Count(distinct Manager)

 6. Klicka på Tillämpa.

Tabell som visar säljare, totalt antal säljare, ansvarig chef för varje säljare, felaktigt totalt antal chefer och korrekt totalt antal chefer.

Table showing Sales Representatives, total number of Sales Representatives, Manager responsible for each Sales Representative, incorrect total number of Managers, and correct total number of Managers.

Du kan se att i kolumnen som använder uttrycket Count(Manager) är det beräknade totala antalet chefer 64. Det stämmer inte. Det totala antalet chefer beräknas korrekt till 18 med uttrycket Count(distinct Manager). Varje chef räknas bara en gång oavsett hur många gånger namnet finns med i listan.

Mer information finns i Count.