Ga naar hoofdinhoud

Praktijkvoorbeelden

Visualisaties in Qlik Sense geven u een inzicht in uw gegevens. Gebruik uitdrukkingen in uw diagrammen om resultaten weer te geven die betrekking hebben op uw werkzaamheden. Met de bereikfunctie in Qlik Sense kunt u uw uitdrukkingen aan uw behoeften aanpassen, zelfs als de optie niet direct beschikbaar is.

Het brutomargepercentage berekenen

We definiëren de marge als het verschil tussen onze verkopen en de kosten van deze verkopen. We berekenen de marge voor elke maand, evenals het margepercentage van de maandelijkse verkopen.

We kunnen de volgende uitdrukking gebruiken om het margepercentage te berekenen:

(Sum(Sales)-Sum(Cost))/Sum(Sales)

De uitdrukking kan verder worden vereenvoudigd

1-Sum(Cost)/Sum(Sales)

In de app, op het werkblad Examples from real life vindt u een tabel met de naam Margin.

 1. Selecteer de beschikbare tabel met de naam Margin.
  Het eigenschappenvenster wordt geopend.
 2. Klik op Kolom toevoegen en selecteer Meting.
 3. Klik op het symbool Uitdrukking.
  De uitdrukkingseditor opent.
 4. Voer het volgende in: Sum(Sales)
 5. Voeg drie metingen toe met de uitdrukkingen : Sum(Cost), Sum(Sales) - Sum(Cost) en 1 - Sum(Cost)/Sum(Sales).
 6. Klik op Toepassen.

De tabel toont het totaal aantal verkopen en het totaal aantal kosten per maand, evenals de berekende marge per maand als aantal en als percentage.

InformatieZorg dat uw gegevens op de juiste wijze zijn geformatteerd. In dit geval veranderen we bij elke kolom het Waardelabel om aan te geven welke berekening erin staat. Bij kolommen met geldwaarden wijzigen we de Getalnotatie in Geld en het Opmaakpatroon in $ #,##0;-$ #,##0. Stel de Getalnotatie van de het margepercentage in op Getal en het Formaat in op Eenvoudig en 12%.

U ziet de berekende marge voor elke maand op basis van de verkopen en de kosten. U kunt ook zien uit welk percentage

In de app-gegevens, beschikken we al over de gegevens voor de maandelijkse marge. Dit is een goed moment om een vergelijking te maken tussen onze originele gegevens en onze berekening.

 1. Klik op Kolom toevoegen en selecteer Meting.
 2. Klik op het symbool Uitdrukking.
  De uitdrukkingseditor opent.
 3. Voer het volgende in: Sum(Margin)
 4. Voeg een andere meting toe met de uitdrukking: (Sum(Sales) - Sum(Cost)) - Sum(Margin)
 5. Klik op Toepassen.

De margetabel met aanvullende kolommen voor de maandelijkse marge op basis van de gegevensset en het verschil met de berekende marge.

Sommige waarden in de kolom voor de berekende waarde verschillen met de waarden uit de margekolom die direct zijn gebaseerd op de gegevens. De kolom voor het margeverschil toont duidelijk dat dit verschil is ontstaan in een maand in 2014. Het verschil tussen de berekende marge en de marge op basis van de gegevensset is klein, maar het feit dat het verschil is ontstaan in een specifiek jaar roept wat vragen op. Wat is er in dat jaar veranderd? De gegevens bestuderen en de juiste vragen stellen kan van belang zijn voor uw bedrijf.

Vertraging bij factureren

Voor dit voorbeeld gebruiken we gegevens van een bedrijf dat datums verzamelt voor het maken facturen en de toegezegde leverdatum van de goederen die zij produceren. De twee datums zijn niet altijd hetzelfde. Bovendien kunnen sommige facturen twee toegezegde leverdatums hebben. De laagste datum is altijd gelijk aan de factuurdatum, omdat deze automatisch wordt ingesteld door het factureringssysteem dat het bedrijf gebruikt. De hoogst toegezegde leverdatum is de leverdatum die is overeengekomen tussen het bedrijf en de klant.

Laten we deze datums eerst aan een tabel toevoegen.

Op het werkblad Examples from real life vindt u een tabel met de naam Invoicing delays.

 1. Selecteer de beschikbare tabel met de naam Invoicing delays.
  Het eigenschappenvenster wordt geopend.
 2. Klik op Kolom toevoegen en selecteer Meting.
 3. Klik op het symbool Uitdrukking.
  De uitdrukkingseditor opent.
 4. Voer het volgende in: Only([Invoice Date])
 5. Voeg een andere meting toe met de uitdrukking: Max([Promised Delivery Date])
 6. Klik op Toepassen.

De tabel toont de toegezegde leverdatum en de factuurdatum voor elke factuur

InformatieZorg dat uw gegevens op de juiste wijze zijn geformatteerd. In de kolommen waarin de datums worden weergegeven, stelt u Getalnotatie in op Datum en Opmaak op Eenvoudig en 17 feb 2014.

U ziet dat de factuurdatum en de toegezegde leverdatum niet altijd hetzelfde zijn. Wanneer er twee toegezegde leverdatums zijn, moeten we de hoogste gebruiken voor onze berekening.

Laten we het verschil berekenen tussen de factuurdatum de toegezegde leverdatum. We gebruiken de volgende uitdrukking:

Max([Promised Delivery Date])-[Invoice Date]

Er zijn drie scenario's:

 • De twee datums zijn gelijk, en het resultaat van de uitdrukking is 0.
 • De producten zijn toegezegd nadat de factuur is gemaakt en het resultaat is een positief geheel getal.
 • De factuur is gemaakt nadat de levering van de producten is toegezegd en het resultaat is een negatief geheel getal.
 1. Klik op Kolom toevoegen en selecteer Meting.
 2. Klik op het symbool Uitdrukking.
  De uitdrukkingseditor opent.
 3. Voer het volgende in: Max([Promised Delivery Date])-[Invoice Date]
 4. Klik op Toepassen.

De tabel toont de toegezegde leverdatum en de factuurdatum voor elke factuur, evenals het aantal dagen vanaf het factureren tot de toegezegde levering.

InformatieSorteer de tabel op basis van de laatste kolom met de naam Dagen van factureren tot levering.

Er zijn een aantal verschillen tussen de datums. Negatieve waarden geven aan dat de factuur was vertraagd. Positieve waarden geven aan dat de toegezegde leverdatum werd aangehouden nadat de factuur is gemaakt.

Laten we het aantal facturen berekenen dat na de toegezegde leverdatum is gemaakt.

 1. Klik op Kolom toevoegen en selecteer Meting.
 2. Klik op het symbool Uitdrukking.
  De uitdrukkingseditor opent.
 3. Voer het volgende in: Count(Distinct If(Aggr(Max([Promised Delivery Date])<[Invoice Date],[Invoice Number]),[Invoice Number]))
 4. Klik op Toepassen.
InformatieWe kunnen ook Sum(Aggr(If(Max([Promised Delivery Date])-[Invoice Date]< 0, 1, 0), [Invoice Number])) gebruiken.

De tabel voor vertragingen bij facturen met aanvullende kolom toont het aantal vertraagde facturen.

De laatste kolom is duidelijker als een KPI als een percentage van het totale aantal facturen.

 1. Maak een KPI.
 2. Klik op Meting toevoegen. Klik op het symbool Uitdrukking.
  De uitdrukkingseditor opent.
 3. Voer het volgende in: Count(Distinct If(Aggr(Max([Promised Delivery Date])<[Invoice Date],[Invoice Number]),[Invoice Number]))/Count([Invoice Number])
 4. Klik op Toepassen.

Een KPI toont het percentage van de vertraagde facturen.

Laten we de gemiddelde vertraging bij het factureren berekenen.

 1. Maak een nieuwe KPI.
 2. Klik op Meting toevoegen. Klik op het symbool Uitdrukking.
  De uitdrukkingseditor opent.
 3. Voer het volgende in: Avg(Aggr(If(Max([Promised Delivery Date])<[Invoice Date],(Max([Promised Delivery Date])-[Invoice Date])), [Invoice Number]))
 4. Klik op Toepassen.

Een KPI toont de gemiddelde vertraging bij het factureren.

Hartelijk dank!

U hebt deze zelfstudie nu voltooid en hopelijk beschikt u nu over basiskennis van het gebruiken van diagramuitdrukkingen in Qlik Sense. Breng een bezoek aan onze website voor meer inspiratie voor uw apps.