Gå till huvudinnehåll

Installera Qlik DataTransfer

Qlik DataTransfer är ett enkelt Windows-program som gör det möjligt att ladda upp data från lokala datakällor till en Qlik Sense SaaS-klientorganisation utan att använda brandväggstunnel. Servicekontots ägare (SAO) eller huvudadministratören genererar en API-nyckel från klientorganisationen, som sedan används för att autentisera Qlik DataTransfer. När autentiseringen är klar kan du schemalägga automatiska dataladdningar eller ladda upp data manuellt.

Anteckning om Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentQlik DataTransfer stöder krypterad kommunikation men är inte FIPS-kompatibelt (Federal Information Processing Standards). Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-användare kan använda det i sina implementeringar efter egen riskbedömning.

Qlik DataTransfer fungerar med följande typer av datakällor:

 • Appdata
 • Kopplingsdata
 • Mappar

Information om vilka datatyper som är tillgängliga med Qlik DataTransfer finns i Ladda upp lokala data med Qlik DataTransfer.

En installation av Qlik DataTransfer kan endast vara kopplad till en enda Qlik Sense SaaS-klientorganisation.

Systemkrav för Qlik DataTransfer

Krav för Qlik DataTransfer
Plattformar
 • Microsoft Windows Server 2012 R2
 • Microsoft Windows Server 2016
 • Microsoft Windows Server 2019

Endast för utvecklings- och testningssyften:

 • Microsoft Windows 10 (endast 64-bitars)
Anteckning om informationDessa operativsystem stöds av Qlik Sense. För tredjepartsprogram kan service pack behöva installeras.
Processorer (CPU:er)

x64-kompatibla processorer med flera kärnor. Vi rekommenderar minst fyra kärnor.

Minne

Minst 8 GB

Minneskraven för att köra Qlik Sense-produkter är direkt relaterade till den datamängd som ska analyseras.

Diskutrymme Minst 2 GB
Lagringsplats

Det krävs tillräckligt med lagringsutrymme för mängden appar och innehåll som används i distribution.

PowerShell 5.1 eller senare
TLS 1.2 eller senare

Innan du börjar

Försäkra dig om att du uppfyller följande krav innan du hämtar och kör installationsprogrammet för Qlik DataTransfer:

 • Du har åtkomst till en Qlik Sense SaaS-klientorganisation.
 • Du har Professional-åtkomst för den klientorganisationen.
 • Du är tilldelad rollen utvecklare i den klientorganisationen.
 • Du har åtkomst till alla utrymmen du vill ladda upp data till från Qlik DataTransfer. Mer information finns i Hantera utrymmen.
 • Du har administratörsbehörighet på en Windows-dator som har åtkomst till lokala datakällor.
 • Din Windows-dator uppfyller följande systemkrav: Systemkrav för Qlik DataTransfer (endast på engelska).
 • API-nycklar är aktiverade i Hanteringskonsol. Information om hur du aktiverar API-nycklar finns i Hantera API-nycklar.
 • SSL-konfigurationsinställningar för policyn måste vara inställda så att bara chiffer i IANA-format stöds på datorn där du installerar Qlik DataTransfer.

  Om du installerar eller uppgraderar till Qlik DataTransfer May 2021 eller senare på Windows Server 2012 R2 måste du uppdatera TLS-chiffersviten. Standardchiffren som ingår i standardsekretesspolicyn i Windows Server 2021 R2 stöds inte i Qlik DataTransfer May 2021 eller senare. Följande chiffersviter måste finnas:

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

  Instruktioner för hur du uppdaterar TLS-chiffersviten i ditt system eller inaktiverar svaga chiffer i Qlik DataTransfer miljön finns i den här artikeln: https://community.qlik.com/t5/Knowledge/Adding-Cipher-Suite-for-Qlik-Data-Transfer-on-Windows-2012-R2/ta-p/1819406.

 • För Qlik DataTransfer krävs ett Windows-användarkonto. Vi rekommenderar att du kör Qlik DataTransfer-tjänsten med ett dedikerat användarkonto. Om den dedikerade användaren är en administratör kan du logga in som den användaren när du ska installera Qlik DataTransfer. Om den dedikerade användaren inte är en lokal administratör måste du använda ett administratörskonto när du installerar Qlik DataTransfer.

  Om du installerar eller uppgraderar Qlik DataTransfer på en Windows-server där Qlik Sense Enterprise on Windows är installerat, måste Qlik DataTransfer installeras med den användare av Qlik Sense-tjänsten som användes vid Qlik Sense-installationen.

 • Användarkontot som installerar Qlik DataTransfer måste ha behörighet att köra PowerShell-skript med RemoteSigned-körningspolicyn

 • Om du ändrar inloggningskontot för tjänsten efter att du konfigurerar Qlik DataTransfer med din klientorganisation, måste klientorganisationen och kopplingarna konfigureras igen. Sedan går du till %ProgramData%/Qlik/DataTransfer/DataUpload/storage och tar bort token.json. Starta om Qlik DataTransfer-tjänsten.

 • För February 2021 SR1-versionen rekommenderas att Qlik DataTransfer installeras på en annan server än Qlik Sense Enterprise on Windows eller QlikView Server. Om Qlik DataTransfer installeras på Qlik Sense Enterprise on Windows-servern eller på QlikView Server, körs Qlik DataTransfer med det lokala systemanvändarkontot. Om du ändrar användarkontot för tjänsten stoppas Qlik DataTransfer eller Qlik Sense Service Dispatcher.

Anteckning om tipsI installationsprogrammet för Qlik DataTransfer ingår en instans av Qlik associative engine, Simba ODBC-kopplingar och Qlik DataTransfer-agenten. När programmet körs använder det ytterligare minnes- och processorresurser, vilket du måste ta hänsyn till om serverresurserna delas med andra program. I produktionsmiljö rekommenderar vi att du installerar Qlik DataTransfer på en egen server.

Bekräfta installationsanvändarkontots körningspolicy

Användarkontot som installerar Qlik DataTransfer måste ha behörighet att köra PowerShell-skript med RemoteSigned -körningspolicyn. Om du inte är behörig att tilldela användarkontot behörigheter ber du administratören att ge installationsanvändarkontot dessa behörigheter.

 1. Öppna PowerShell i administratörsläge.

 2. Kör Get-ExecutionPolicy. Det ska vara RemoteSigned. Om det är Restricted eller Disabled fortsätter du till nästa steg.

 3. Kör Set-ExecutionPolicy RemoteSigned.

 4. Välj Y.

Hämta och kör installationsprogrammet

Anteckning om information

Om du installerar eller uppgraderar Qlik DataTransfer på en Windows-server där Qlik Sense Enterprise on Windows är installerat, måste Qlik DataTransfer installeras med den användare av Qlik Sense-tjänsten som användes vid Qlik Sense-installationen.

 1. Hämta filen Qlik DataTransfer.exe från någon av följande platser:

  • Qlik-hämtningsplatsen.
   Mer information finns här Hämta installationsfiler.

  • Molnhubben Klicka på profilikonen längst upp till höger och klicka sedan på Profilinställningar.

   Anteckning om Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentDet här alternativet är inte tillgängligt i Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).
 2. Kör installationsprogrammet och godkänn Qliks licensavtal. Som standard är sökvägen för installationen %Program Files%\Qlik\DataTransfer. När du anger autentiseringsuppgifterna för tjänsten, måste användarnamnet ha formatet domän\användarnamn.

  Anteckning om information

  Om du anger ett användarnamn som är längre än 20 tecken måste du använda User Principal Name (UPN)-format, och det fullständiga domännamnet måste inkluderas. Till exempel långtanvändarnamn@fullständigt.domännamn.

  Anteckning om information

  Om du har Qlik Sense Desktop eller en annan Qlik-plattform installerad på samma server, måste du stänga av dem och stoppa Qlik-tjänsterna innan du kan installera Qlik DataTransfer.

  Skärm med Qlik DataTransfer-installeraren

  När installationen är klar startar du om Qlik-tjänsterna i följande ordning:

  1. Qlik Sense Service Dispatcher

  2. Qlik inloggningstjänst

  3. Qlik Sense Repository Service

  4. Qlik Sense Proxy Service

  5. Qlik Sense Engine Service

  6. Qlik Sense Scheduler Service

  7. Qlik Sense Printing Service

 3. I fönstret Service Credentials (Autentiseringsuppgifter för tjänsten) anger du användarnamnet och lösenordet för kontot du vill använda för att köra Qlik DataTransfer-tjänster.

Installationsprogrammet skapar en genväg på skrivbordet, som du kan använda för att starta programmet Qlik DataTransfer.

Portar

Qlik DataTransfer använder följande portar:

Tjänst Port Riktning

Säker webbläsarkommunikation (HTTPS)

Anteckning om informationDu måste öppna den här porten i din brandvägg.
443 Utgående
Datauppladdningstjänst 5505 Intern
Motortjänst 5506 Intern
Kopplingsregisterproxy 5507 Intern

Om det uppstår en portkonflikt med en av standardtjänstportarna kan du ändra den i filen services.conf, som finns i %Program Files%\Qlik\DataTransfer.

[globals] LogPath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer\Log" StoragePath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer" DataUploadServicePort=5505 EnginePort=5506 ConnectorRegistryPort=5507

Lagring av loggar och datafiler

Qlik DataTransfer-loggfiler finns här: %ProgramData%\Qlik\DataTransfer\Log

Qlik DataTransfer-datakopplingar finns här: %ProgramData%\Qlik\DataTransfer\DataUpload

Du kan ändra standardsökvägen till lagringsplats i filen services.conf, som finns i %Program Files%\Qlik\DataTransfer.

[globals] LogPath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer\Log" StoragePath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer" DataUploadServicePort=5505 EnginePort=5506 ConnectorRegistryPort=5507
Anteckning om informationVi rekommenderar att du säkerhetskopierar filerna i lagringsmappen på en säker plats.

Generera en API-nyckel

API-nycklar förfaller. Standardförfallotiden kanske inte passar din verksamhet. Du kan överväga att ändra maximal utgångstid för token i inställningarna i Hanteringskonsol innan du genererar en API-nyckel. Se Aktivera API-nycklar i klientorganisationen för information.

Gör följande:

 1. Logga in på din Qlik Sense SaaS-klientorganisation.
 2. Gå till molnhubben, klicka på profilikonen längst upp till höger och klicka sedan på Profilinställningar.
 3. Välj API-nycklar.
 4. Välj Generera ny nyckel.

  Meny för inställningar av molnhubben, generera API-nyckel
 5. Ange ett namn för API-nyckeln och välj tidpunkt för Upphör att gälla om.
 6. Klicka på Generera.

  Skärmen Generera ny API-nyckel

 7. Klicka på Kopiera och stäng så kopieras API-nyckeln till Urklipp.

  Anteckning om informationGlöm inte att spara API-nyckeln. Du behöver nyckeln för att kunna autentisera Qlik DataTransfer.
  Sammanfattningsskärm för API-nyckel

  Nu när du har en API-nyckel kan du skapa en säker koppling mellan Qlik DataTransfer och din Qlik Sense SaaS-klientorganisation. API-nyckeln används för att autentisera Qlik DataTransfer när data laddas upp till klientorganisationen. Eftersom API-nyckeln förfaller efter en viss tid, måste du skapa en ny API-nyckel och autentisera Qlik DataTransfer igen när den här nyckeln förfaller. Du behöver inte återskapa datakopplingarna om API-nyckeln förfaller.

Autentisera Qlik DataTransfer

Gör följande:

 1. Öppna Qlik DataTransfer

  Första gången du öppnar Qlik DataTransfer visas autentiseringsskärmen Konfigurera Qlik DataTransfer .

  Qlik DataTransfer-skärm för anslutning av API-nyckel
 2. Ange ett namn för kopplingen.
 3. Ange URL till Qlik Sense SaaS-klientorganisationen.
 4. Klistra in API-nyckeln du genererade från klientorganisationen.

 5. Validera klientorganisationen genom att klicka på Använd.

 6. När din API-nyckel går ut, eller om du vill autentisera Qlik DataTransfer igen mot en annan klientorganisation, klickar du på och anger en ny API-nyckel. Klicka sedan på Bekräfta.

När Qlik DataTransfer har autentiserats kan du ladda upp dina lokala data till Qlik Sense SaaS-klientorganisationen. Information om hur du använder Qlik DataTransfer finns i Ladda upp lokala data med Qlik DataTransfer.

Anteckning om information Om du ändrar inloggningskontot för tjänsten efter att du konfigurerar Qlik DataTransfer med din klientorganisation, måste klientorganisationen och kopplingarna till ODBC-datakällor konfigureras igen.

Uppgradera Qlik DataTransfer

En aviseringsbanderoll visas i Qlik DataTransfer när nya versioner blir tillgängliga. Qlik DataTransfer uppgraderas inte automatiskt till nya versioner.

Anteckning om varning

Om du väljer att lagra konfigurationsfiler på en annan plats, eller väljer andra portar där Qlik DataTransfer ska köras från konfigurationsfilen Service.conf, kommer uppgraderingen att åsidosätta detta. Säkerhetskopiera filen Service.conf innan du uppgraderar. När uppgraderingen är klar kopierar du filen till standardkonfigurationsmappen så behålls dina inställningar.

Om Qlik DataTransfer använder det lokala systemkontot blir du inte bli ombedd att ange användarens autentiseringsuppgifter för tjänsten. Funktionen fortsätter att använda det lokala systemkontot.

Uppgraderingsbanderoll för Qlik DataTransfer

Gör följande:

 1. Hämta den nya versionen av Qlik DataTransfer från banderollen i appen eller från Qlik-hämtningsplatsen.
 2. Stäng den aktuella versionen av Qlik DataTransfer.
 3. Kör installationsprogrammet för Qlik DataTransfer.

  Anteckning om information

  Om du uppgraderar Qlik DataTransfer på en Windows-server där Qlik Sense Enterprise on Windows är installerat, måste Qlik DataTransfer uppgraderas med den användare av Qlik Sense-tjänsten som användes vid Qlik Sense-installationen.

 4. Klicka på Uppgradera.

  Fönstret Uppgradera QlikDataTransfer

Avinstallera Qlik DataTransfer

Anteckning om informationNär Qlik DataTransfer avinstalleras tar installationsprogrammet bort alla Qlik DataTransfer-filer och -mappar. Spara alla filer och mappar du vill behålla på en ny plats.

Gör följande:

 1. Kör installationsprogrammet för Qlik DataTransfer.

  Anteckning om information

  Om du har en Qlik-plattform installerad på samma server, måste du stoppa de andra Qlik-tjänsterna innan du kan avinstallera Qlik DataTransfer.

 2. Klicka på Avinstallera.
 3. När avinstallationen är klar startar du om Qlik-tjänsterna, om detta är tillämpligt, i följande ordning:

  1. Qlik Sense Service Dispatcher

  2. Qlik inloggningstjänst

  3. Qlik Sense Repository Service

  4. Qlik Sense Proxy Service

  5. Qlik Sense Engine Service

  6. Qlik Sense Scheduler Service

  7. Qlik Sense Printing Service

Begränsningar

Qlik DataTransfer har följande begränsningar:

 • När du uppgraderar från October 2020 eller en senare version, ändras platsen där konfigurationsfiler lagras och portarna som används för att köra Qlik DataTransfer till standardinställningarna i konfigurationsfilen Service.conf. Om du inte har lagrat konfigurationsfilerna på standardplatsen eller använder standardportarna för att köra Qlik DataTransfer kommer du att förlora dessa inställningar. Om du vill behålla dina inställningar ska du säkerhetskopiera Service.conf innan du uppgraderar. Sedan kopierar du inställningarna i Service.conf från den säkerhetskopierade filen när uppgraderingen är klar.

 • Om du inte har lagrat konfigurationsfilerna på standardplatsen som anges i Service.conf måste du ta bort filerna manuellt från mappen du har valt.