Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Apps verkennen met behulp van conversationele analyses

Insight Advisor Chat is een chatinterface voor conversationele analyses. Met Insight Advisor Chat kunt u zoeken naar inzichten in alle apps waartoe u toegang hebt.

U kunt Insight Advisor Chat openen door te klikken op Vraag het aan Insights Advisor in de Qlik Cloud Analyse-hub.

Insight Advisor Chat

Insight Advisor Chat toont de beginweergave

U kunt uw vraag invoeren of u kunt op het microfoonpictogram klikken als de browseroptie spraak-naar-tekst in Insight Advisor Chat ondersteunt. U kunt de chattaal kiezen uit de lijst met ondersteunde talen. Insight Advisor Chat-vragen die u invoert, worden versleuteld voordat ze worden voortgezet. Insight Advisor Chat retourneert apps die relevante resultaten bevatten. Als u een app selecteert, biedt Insight Advisor Chat een tekstantwoord of een visualisatie. Insight Advisor Chat kan verdere analyses voor uw vraag voorstellen, waarbij verschillende visualisaties worden gemaakt. U kunt ook vervolgvragen stellen, bijvoorbeeld in Duitsland of voor 2019, waarna Insight Advisor Chat nieuwe resultaten aanbiedt.

Als een app tijdsperioden in het load-script, het logische model of de autocalender definieert, kunt u Inzichtenadviseur vragen om vergelijkingen van tijdsperioden te maken. U kunt vragen naar vergelijkingen op basis van maand, kwartaal en jaar. Gebruik in uw vraag vs, over, against of compare to als u een vergelijking wilt maken. Bijvoorbeeld:

 • Sales for 2021 vs 2022

 • Sales for 2021 over 2022

 • Sales for 2021 against 2022

 • Compare sales for 2021 to 2022

 • Sales for 2021 compare to 2022

Wat u kunt zoeken en weergeven vanuit apps, hangt af van de app en van uw machtigingen in de ruimte van die app. Ga voor meer informatie naar Beschikbaarheid van app-inhoud in Insight Advisor Chat.

InformatieAls u hulp nodig hebt, voert u help in.

Om beschikbare opties te bekijken en selecteren, klikt u op Apps, Dimensies of Metingen of voert u Apps weergeven, Dimensies weergeven of Metingen weergeven in. Dimensies en metingen geven corresponderende masteritems van een app weer. Als een app geen masteritems heeft, worden in plaats daarvan dimensie- en metingvelden weergegeven.

U kunt op Vragen klikken om maximaal vijf willekeurige vragen te bekijken van de apps waartoe u toegang hebt. U kunt nogmaals op Vragen klikken om de lijst met vragen te vernieuwen. Als u op een voorbeeldvraag klikt, wordt deze vraag in de chat ingevoerd waar u deze kan bewerken voordat u de vraag verzendt.

U kunt geen selecties maken in visualisaties zoals dat mogelijk is in een app. U kunt de knopinfo voor de visualisaties bekijken en, afhankelijk van de gegevens in de app, door grote diagrammen scrollen. U kunt klikken op Dit verder verkennen om een visualisatie in Inzichtenadviseur in de bronapp te bekijken.

Apps moeten zijn ingeschakeld voor inzichten als u wilt dat inzichten verschijnen in Insight Advisor Chat. Ga voor meer informatie naar Apps beschikbaar maken in Insight Advisor Chat.

Vragen in natuurlijke taal gebruiken

Vragen en zoekopdrachten in natuurlijke taal moeten verwijzen naar veldnamen of synoniemen voor veldnamen in het gegevensmodel van apps. U kunt beschikbare apps bekijken door Apps weergeven in te voeren. U kunt beschikbare dimensies en metingen bekijken door Dimensies weergeven en Metingen weergeven in te typen. Als u op een dimensie klikt, worden de eerste 10 waarden van die dimensie getoond. Als u op een meting klikt, wordt die meting toegepast.

Vragen in natuurlijke taal bieden ondersteuning voor drie soorten filters:

 • Tijd: een tijdseenheid of datum. Bijvoorbeeld: Show me 2019 Sales.
 • Categorie: een waarde van een van de dimensies. Bijvoorbeeld: Show me Sales by Product for Sweden.
 • Meting: een of meerdere waarden van een meting. Bijvoorbeeld: Show me Sales for Sweden by Product under 1K..

U kunt uw vragen formuleren voor feiten, vergelijkingen en rangschikkingen. Feiten zijn opdrachten als What are my sales of Show expenses over time for 2019. U kunt vragen om een vergelijking vragen door vs of vergelijken toe te voegen aan uw vraag. Bijvoorbeeld: Compare sales to expenses over time. U kunt vragen om rangschikkingen te maken door beste toe te voegen aan uw vraag. Bijvoorbeeld: Show me top 10 product by sales for 2020.

Feedback gegeven

U kunt feedback geven voor visualisaties die zijn gegenereerd door Inzichtenadviseur en Insight Advisor Chat. Auditbeheerders kunnen feedback gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren door de bedrijfslogica of de gegevens van een app te wijzigen.

Klik op Beoordelen van een diagram die is gegenereerd door Insight Advisor Chat om feedback over de visualisatie te geven. U kunt een positieve of negatieve reactie aangeven en een opmerking schrijven.

Dialoogvenster voor het geven van feedback over Insight Advisor Chat-analyses

Dialoogvenster Feedback voor diagram dat is aanbevolen door Insight Advisor of Insight Advisor Chat.

Ga voor meer informatie naar Feedback en metrische gebruiksgegevens gebruiken om de bruikbaarheid van apps te verbeteren.

Insight Advisor Chat gebruiken via externe samenwerkingsplatformen

Voor Qlik Cloud-tenants kunt u Insight Advisor Chat gebruiken om toegang te krijgen tot conversationele analyses in externe samenwerkingsplatformen, zoals Microsoft Teams. Ga voor meer informatie naar Insight Advisor Chat openen via externe samenwerkingsplatformen.

Ondersteunde talen

De volgende talen worden ondersteund voor vragen in natuurlijke taal in Insight Advisor Chat:

 • Duits

 • Engels

 • Spaans

 • Frans

 • Italiaans

 • Nederlands

 • Pools

 • Portugees

 • Zweeds

Voor een lijst met ondersteunde voorbeeldvragen per taal, zie Ondersteunde vragen per taal.

Opmerkingen over talen

De volgende beperkingen gelden voor taalondersteuning in Insight Advisor Chat:

 • In het Spaans worden veldnamen en waarden met letters met accenten (á, é, í, ó, ú, ü, ñ,) of omgekeerde interpunctietekens (¿, ¡) niet hetzelfde behandeld als dezelfde waarden zonder accenten. Bijvoorbeeld:

  • México geeft geen resultaten voor Mexico en Mexico geeft geen resultaten voor México.
  • Categorias geeft geen resultaten voor Categorías en Categorías geeft geen resultaten voor Categorias.

  Als u wilt dat termen als equivalenten worden gezien, voeg ze dan toe als synoniemen in de app. Ga voor meer informatie naar Synoniemen toevoegen aan Inzichtenadviseur.

 • Antwoorden in natuurlijke taal in de ondersteunde talen bieden alleen een algemene verklaring als de vraag meer dan twee filters of meer dan twee gegevenswaardefilters voor een dimensie bevat. De filters die zijn gebruikt, worden vermeld in het antwoord.
 • Samengestelde woorden die veldnamen bevatten worden niet ondersteund voor vragen in natuurlijke taal voor het Duits, Nederlands en Zweeds.

Overwegingen voor gegevensoverdracht van spraak-naar-tekst

In veel internetbrowsers gebruikt de zoekfunctionaliteit spraak-naar tekst van Inzichtenadviseur de Web Speech API voor de externe verwerking van spraak-naar-tekstgegevens. Dit wordt door zowel Insight Advisor Zoeken als Insight Advisor Chat gebruikt. De internetbrowser van de gebruiker verzendt de opgenomen audio van de browser-API naar een externe bron voor transcriptie. De verwerking van de spraak wordt afgehandeld door de webservice die de webbrowser van de gebruiker heeft gekozen. Daardoor kan de opgenomen informatie naar een server van derden worden verzonden. Er kan daarom niet worden gegarandeerd dat de gegevens binnen de regio van de gebruikers van Qlik blijven. Qlik is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door deze derde partij worden verwerkt.

Als gebruikers deze gegevensstroom naar relevante browsers van derden willen beperken (functie Spraak-naar-tekst uitschakelen), kunnen ze dit doen via specifieke besturingselementen, inclusief instellingen binnen hun gewenste browser en andere beveiligingsconfiguraties.

Machtigingen

Of u Insight Advisor Chat nu vanuit de hub of via een extern samenwerkingsplatform gebruikt, uw toegang wordt beïnvloed door machtigingen die door de beheerder zijn toegewezen (in de vorm van beveiligingsrollen en machtigingen) en ruimterollen.

Door de beheerder toegewezen

Configuratie van de machtiging In-app-inhoud downloaden kan van invloed zijn op gebruikerstoegang tot Insight Advisor Chat. Voor meer informatie raadpleegt u Machtigingen voor standaardgebruiker en aangepaste rollen (gebruikersgebaseerde abonnementen) of Machtigingen voor standaardgebruiker en aangepaste rollen(capaciteitsgebaseerde abonnementen).

Als u Insight Advisor Chat opent via een extern samenwerkingsplatform, hebt u ook de rol Collaboration Platform User nodig in de tenant. Deze rol wordt toegewezen door een beheerder. Ga voor meer informatie naar Insight Advisor Chat openen via externe samenwerkingsplatformen.

Ruimterollen

In het geval van apps in gezamenlijke ruimten, zijn ruimterollen bepalend voor uw toegang tot Insight Advisor Chat. Ga voor meer informatie naar:

Beperkingen

Insight Advisor Chat heeft de volgende beperkingen:

 • De volgende diagrammen bieden geen ondersteuning voor schuifbalken en knopinfo in Insight Advisor Chat:
  • Combinatiediagram
  • Spreidingsplot
  • Watervalgrafiek
 • Antwoorden in natuurlijke taal zijn niet beschikbaar voor vragen met meerdere dimensies of drie of meer metingen.
 • Als u spraak-naar-tekst gebruikt voor vragen in natuurlijke taal, moet uw Inzichtenadviseur-taal overeenkomen met de taal die in uw gegevens wordt gebruikt.

 • Voor apps die gebruikmaken van Section Access is een aanvullende configuratie voor servicegebruikers vereist voordat de apps beschikbaar zijn in Insight Advisor Chat.Ga voor meer informatie naar Gebruiken van Section Access en Insight Advisor Chat. Voor apps die Section Access gebruiken gelden de volgende beperkingen:

  • App-suggesties voor uw vraag omvatten apps die Section Access gebruiken voor de ruimten waartoe u toegang hebt. Als u geen toegang heeft tot zulke apps, gebeurt er niets als u de apps selecteert.

 • Insight Advisor Chat toont apps die zijn ingeschakeld voor chat in de hub uit ruimten waartoe u toegang hebt. U moet in deze ruimten leesrechten hebben voor de apps. Als u de machtigingKan beheren hebt in een beheerde ruimte, maar niet de machtiging Kan weergeven of Kan bijdragen, ziet u apps uit die beheerde ruimte in Insight Advisor Chat, maar kunt u geen visualisaties bekijken.
 • Nieuwe masteritems en woordenlijsten voor bedrijfslogica die aan apps zijn toegevoegd, zijn pas beschikbaar in Insight Advisor Chat nadat de app is geladen.
 • Als een veldnaam alleen numerieke waarden bevat, wordt dat veld gebruikt bij het genereren van resultaten voor een zoekopdracht in natuurlijke taal in plaats van een superlatief (zoals beste of laagste met dezelfde numerieke waarde).

  Als u bijvoorbeeld hebt gezocht op beste 3 serviceproviders en een van uw velden de naam 3 had, wordt in de resultaten van de zoekopdracht 3 gebruikt in plaats van de beste 3 resultaten voor serviceproviders.

 • Vergelijkingen van tijdsperioden hebben de volgende beperkingen:
  • In een app moeten tijdsperioden in het load-script, het logische model of de autocalender worden gedefinieerd om ondersteuning te kunnen bieden voor vergelijkingen van tijdsperioden.
  • Voor vragen of zoekopdrachten in natuurlijke taal, zoals van jaar tot jaar of van maand tot maand, moet de volledige opdracht worden uitgeschreven. Afkortingen zoals YOY of MOM worden niet ondersteund.
  • Vergelijkingen van tijdsperioden bieden alleen ondersteuning voor maximaal één meting en één dimensie in de vraag in natuurlijke taal.
 • Voor informatie over ondersteunde analysetypen voor inzichten in natuurlijke taal raadpleegt u Beperkingen.

 • Vragen in het Engels waarbij het trefwoord trend wordt gebruikt met een meting en een tijdfilter worden niet ondersteund.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!