Ga naar hoofdinhoud

Apps verkennen met behulp van conversationele analyses

Insight Advisor Chat is een chatinterface voor conversationele analyses. Met Insight Advisor Chat kunt u zoeken naar inzichten in alle apps waartoe u toegang hebt.

U kunt Insight Advisor Chat openen door te klikken op Vraag het aan Insights in de cloudhub.

Insight Advisor Chat

Insight Advisor Chat toont de beginweergave.

U kunt zoekopdrachten invoeren of op het microfoonpictogram klikken als de browseroptie spraak-naar-tekst in Insight Advisor Chat wordt ondersteund. U kunt de chattaal selecteren in de lijst met ondersteunde talen. De vragen die u in Insight Advisor Chat stelt worden versleuteld voordat ze permanent worden opgeslagen. Insight Advisor Chat retourneert apps die relevante resultaten bevatten. Als u een app selecteert, biedt Insight Advisor Chat een tekstantwoord of een visualisatie. Insight Advisor Chat kan verdere analyses voor uw zoekopdracht voorstellen waarbij verschillende visualisaties worden gemaakt. U kunt ook vervolgvragen stellen, zoals in Germany of for 2019 en Insight Advisor Chat levert nieuwe resultaten.

Als een app tijdsperioden in het load-script, het logische model of de autocalender definieert, kunt u Insight Advisor vragen om vergelijkingen van tijdsperioden te maken. U kunt vragen naar vergelijkingen op basis van maand, kwartaal en jaar. Gebruik in uw vraag vs, over, against of compare to als u een vergelijking wilt maken. Bijvoorbeeld:

 • Sales for 2021 vs 2022

 • Sales for 2021 over 2022

 • Sales for 2021 against 2022

 • Compare sales for 2021 to 2022

 • Sales for 2021 compare to 2022

Wat u kunt zoeken en weergeven vanuit apps, hangt af van de app en van uw machtigingen in de ruimte van die app. Ga voor meer informatie naar Beschikbaarheid van app-inhoud in Insight Advisor Chat.

InformatieAls u hulp nodig hebt, voert u help in.

Om beschikbare opties te bekijken en selecteren, klikt u op Apps, Dimensies of Metingen of voert u Apps weergeven, Dimensies weergeven of Metingen weergeven in. Dimensies en metingen geven corresponderende masteritems van een app weer. Als een app geen masteritems heeft, worden in plaats daarvan dimensie- en metingvelden weergegeven.

U kunt op Vragen klikken om maximaal vijf willekeurige vragen te bekijken van de apps waartoe u toegang hebt. U kunt nogmaals op Vragen klikken om de lijst met vragen te vernieuwen. Als u op een voorbeeldvraag klikt, wordt deze vraag in de chat ingevoerd waar u deze kan bewerken voordat u de vraag verzendt.

U kunt geen selecties maken in visualisaties zoals dat mogelijk is in een app. U kunt de knopinfo voor de visualisaties bekijken en, afhankelijk van de gegevens in de app, door grote diagrammen scrollen. U kunt klikken op Dit verder verkennen om een visualisatie in Insight Advisor in de bronapp te bekijken.

Apps moeten zijn ingeschakeld voor inzichten als u wilt dat inzichten verschijnen in Insight Advisor Chat. Ga voor meer informatie naar Apps beschikbaar maken in Insight Advisor Chat.

Natuurlijke taal in zoekopdrachten gebruiken

Zoekopdrachten in natuurlijke taal moeten verwijzen naar veldnamen of synoniemen voor veldnamen in uw gegevensmodel. U kunt beschikbare apps bekijken door Apps weergeven in te voeren. U kunt beschikbare dimensies en metingen bekijken door Dimensies weergeven en Metingen weergeven in te typen. Als u op een dimensie klikt, worden de eerste 10 waarden van die dimensie getoond. Als u op een meting klikt, wordt die meting toegepast.

Zoekopdrachten in natuurlijke taal bieden ondersteuning voor drie soorten filters:

 • Tijd: Een tijdseenheid of datum. Bijvoorbeeld: Show me 2019 Sales.
 • Categorie: Een waarde uit een van de dimensies. Bijvoorbeeld: Show me Sales by Product for Sweden.
 • Meting: Een of meerdere waarden van een meting. Bijvoorbeeld: Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

U kunt uw zoekopdrachten opstellen voor feiten, vergelijkingen en rangschikkingen. Feiten zijn opdrachten als What are my sales of Show expenses over time for 2019. U kunt vragen om een vergelijking door vs of vergelijken aan uw zoekopdracht toe te voegen. Bijvoorbeeld: Compare sales to expenses over time.U kunt rangschikking opvragen door top toe te voegen aan uw query. Bijvoorbeeld: Show me top 10 product by sales for 2020.

Feedback gegeven

U kunt feedback geven voor visualisaties die zijn gegenereerd door Insight Advisor en Insight Advisor Chat. Auditbeheerders kunnen feedback gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren door de bedrijfslogica of de gegevens van een app te wijzigen.

Klik op Rate van een diagram die is gegenereerd door Insight Advisor Chat om feedback over de visualisatie te geven. U kunt een positieve of negatieve reactie aangeven en een opmerking schrijven.

Dialoogvenster voor het geven van feedback over Insight Advisor Chat-analyses

Dialoogvenster Feedback voor diagram dat is aanbevolen door Insight Advisor of Insight Advisor Chat.

Ga voor meer informatie naar Feedback en metrische gebruiksgegevens gebruiken om de bruikbaarheid van apps te verbeteren.

Ondersteunde talen

De volgende talen worden ondersteund voor vragen in natuurlijke taal in Insight Advisor Chat:

 • Duits

 • Engels

 • Spaans

 • Frans

 • Italiaans

 • Portugees

Voor een lijst met ondersteunde voorbeeldvragen per taal, zie Ondersteunde vragen per taal.

Opmerkingen over talen

De volgende beperkingen gelden voor taalondersteuning in Insight Advisor Chat:

 • In het Spaans worden veldnamen en waarden met letters met accenten (á, é, í, ó, ú, ü, ñ,) of omgekeerde interpunctietekens (¿, ¡) niet hetzelfde behandeld als dezelfde waarden zonder accenten. Bijvoorbeeld:

  • México geeft geen resultaten voor Mexico en Mexico geeft geen resultaten voor México.
  • Categorias geeft geen resultaten voor Categorías en Categorías geeft geen resultaten voor Categorias.

  Als u wilt dat termen als equivalenten worden gezien, voeg ze dan toe als synoniemen in de app. Ga voor meer informatie naar Synoniemen toevoegen aan Insight Advisor.

 • Contextuele antwoorden in ondersteunde talen bieden alleen een algemene verklaring als de vraag meer dan twee filters of meer dan twee gegevenswaardefilters in een dimensie bevat. De filters die zijn gebruikt, worden vermeld in het antwoord.
 • Samengestelde woorden die veldnamen bevatten worden niet ondersteund voor vragen in natuurlijke taal in het Duits.

Overwegingen voor gegevensoverdracht van spraak-naar-tekst

In veel internetbrowsers gebruikt de zoekfunctionaliteit spraak-naar tekst van Insight Advisor de Web Speech API voor de externe verwerking van spraak-naar-tekstgegevens. Dit wordt door zowel Insight Advisor Zoeken als Insight Advisor Chat gebruikt. De internetbrowser van de gebruiker verzendt de opgenomen audio van de browser-API naar een externe bron voor transcriptie. De verwerking van de spraak wordt afgehandeld door de webservice die de webbrowser van de gebruiker heeft gekozen. Daardoor kan de opgenomen informatie naar een server van derden worden verzonden. Er kan daarom niet worden gegarandeerd dat de gegevens binnen de regio van de gebruikers van Qlik blijven. Qlik is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door deze derde partij worden verwerkt.

Als gebruikers deze gegevensstroom naar relevante browsers van derden willen beperken (functie Spraak-naar-tekst uitschakelen), kunnen ze dit doen via specifieke besturingselementen, inclusief instellingen binnen hun gewenste browser en andere beveiligingsconfiguraties.

Beperkingen

Insight Advisor Chat heeft de volgende beperkingen:

 • De volgende diagrammen bieden geen ondersteuning voor schuifbalken en knopinfo in Insight Advisor Chat:
  • Combinatiediagram
  • Spreidingsplot
  • Watervalgrafiek
 • Contextuele antwoorden zijn niet beschikbaar voor query's met meerdere dimensies of drie of meer metingen.
 • Wanneer spraak-naar-tekst voor zoekopdrachten in natuurlijke taal wordt gebruikt, moet de taal van Insight Advisor overeenkomen met de taal van uw gegevens.

 • Voor apps die gebruikmaken van Section Access is een aanvullende configuratie voor servicegebruikers vereist voordat de apps beschikbaar zijn in Insight Advisor Chat.Ga voor meer informatie naar Gebruiken van Section Access en Insight Advisor Chat. Voor apps die Section Access gebruiken gelden de volgende beperkingen:

  • App-suggesties voor uw zoekopdracht omvatten apps die Section Access gebruiken voor de ruimten waartoe u toegang hebt. Als u geen toegang heeft tot zulke apps, gebeurt er niets als u de apps selecteert.

 • Insight Advisor Chat toont apps die zijn ingeschakeld voor chat in de hub uit ruimten waartoe u toegang hebt. U moet in deze ruimten leesrechten hebben voor de apps. Als u de machtigingKan beheren hebt in een beheerde ruimte, maar niet de machtiging Kan weergeven of Kan bijdragen, ziet u apps uit die beheerde ruimte in Insight Advisor Chat, maar kunt u geen visualisaties bekijken.
 • Nieuwe masteritems en woordenlijsten voor bedrijfslogica die aan apps zijn toegevoegd, zijn pas beschikbaar in Insight Advisor Chat nadat de app is geladen.
 • Als een veldnaam alleen numerieke waarden bevat, wordt dat veld gebruikt bij het genereren van resultaten voor een zoekopdracht in natuurlijke taal in plaats van een superlatief (zoals beste of laagste met dezelfde numerieke waarde).

  Als u bijvoorbeeld hebt gezocht op beste 3 serviceproviders en een van uw velden de naam 3 had, wordt in de resultaten van de zoekopdracht 3 gebruikt in plaats van de beste 3 resultaten voor serviceproviders.

 • Vergelijkingen van tijdsperioden hebben de volgende beperkingen:
  • In een app moeten tijdsperioden in het load-script, het logische model of de autocalender worden gedefinieerd om ondersteuning te kunnen bieden voor vergelijkingen van tijdsperioden.
  • Voor query's zoals year over year of month over month moet de volledige opdracht worden uitgeschreven. Afkortingen zoals YOY of MOM worden niet ondersteund.
  • Vergelijkingen van tijdsperioden bieden alleen ondersteuning voor maximaal één meting en één dimensie voor de query in natuurlijke taal.
 • Voor informatie over ondersteunde analysetypen voor contextuele inzichten raadpleegt u Beperkingen.

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie