Przeskocz do zawartości głównej

Eksplorowanie aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Eksplorowanie aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej

Insight Advisor Chat to interfejs oparty na czacie służący do analityki konwersacyjnej. Insight Advisor Chat umożliwia wyszukiwanie wniosków w dowolnej aplikacji, do której masz dostęp.

Dostęp do Insight Advisor Chat można uzyskać, klikając Zapytaj wnioski w hubie chmurowym.

Wyszukiwania można wprowadzać, a jeżeli funkcja przekształcania głosu na tekst przeglądarki jest obsługiwana w Insight Advisor, można kliknąć ikonę mikrofonu. Insight Advisor Chat zwraca aplikacje, które zawierają odpowiednie wyniki. Po wybraniu aplikacji Insight Advisor Chat przedstawia odpowiedź tekstową lub wizualizację. Insight Advisor Chat może zaproponować dalsze analizy związane z zapytaniem, które utworzą różne wizualizacje. Możesz także zadawać dodatkowe pytania, na przykład w Niemczech lub za rok 2019, a Insight Advisor Chat poda nowe wyniki.

To, co możesz wyszukiwać i wyświetlać w aplikacjach, zależy od aplikacji i Twoich uprawnień w przestrzeni danej aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Dostępność zawartości aplikacji w Insight Advisor Chat.

Uwaga: W celu uzyskania pomocy wprowadź help.

Aby wyświetlić i wybrać spośród dostępnych opcji, kliknij Aplikacje, Wymiary bądź Miary lub wprowadź Pokaż aplikacje, Pokaż wymiary lub Pokaż miary. Wymiary i miary wyświetlają odpowiednie elementy główne z aplikacji. Jeśli aplikacja nie zawiera elementów głównych, zamiast tego wyświetlane są pola wymiarów i miar.

Można kliknąć przycisk Zbadaj to dokładniej, aby wyświetlić wizualizację w funkcji Insight Advisor w aplikacji źródłowej.

Aby aplikacje pojawiły się w Insight Advisor Chat, należy je włączyć dla wniosków. Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie aplikacji w funkcji Insight Advisor Chat.

Używanie języka naturalnego w wyszukiwaniach

Wyszukiwania w języku naturalnym muszą odwoływać się do nazw pól lub synonimów nazw pól z modelu danych aplikacji. Można wyświetlić dostępne aplikacje, wprowadzając Pokaż aplikację. Możesz wyświetlić dostępne wymiary i miary, wpisując pokaż wymiary i pokaż miary. Kliknięcie wymiaru powoduje wyświetlenie pierwszych 10 wartości tego wymiaru. Kliknięcie miary powoduje zastosowanie tej miary.

Zapytania w języku naturalnym obsługują trzy rodzaje filtrów:

  • Time: jednostka czasu lub daty. Na przykład Show me 2019 Sales.
  • Kategoria: wartość z jednego z wymiarów. Na przykład Show me Sales by Product for Sweden.
  • Miara: wartość lub wartości z miary. Na przykład Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Zapytania wyszukiwania można formułować w taki sposób, aby stanowiły fakty, porównania i oceny. Fakty to instrukcje, takie jak What are my sales lub Show expenses over time for 2019. Aby poprosić o porównanie, możesz dodać do zapytania vs lub compare. Na przykład Compare sales to expenses over time. Można żądać ocen, dodając przymiotnik „najlepszy” do zapytania. Przykładowo: Pokaż mi 10 najlepszych produktów wg sprzedaży w 2020 roku.

Ograniczenia

Insight Advisor Chat ma następujące ograniczenia:

  • Dla zapytań w języku naturalnym aplikacja Insight Advisor Chat obsługuje język angielski.

  • Insight Advisor obsługuje funkcję przekształcania głosu na tekst przeglądarki Google Chrome do zadawania pytań. Podczas korzystania z funkcji przekształcania głosu na tekst do zadawania zapytań w języku naturalnym język Insight Advisor powinien być zgodny z językiem używanym w danych.

    Urządzenia iOS nie obsługują funkcji Google Chrome przekształcania głosu na tekst.

  • Insight Advisor Chat nie obsługuje aplikacji używających funkcji Section Access.

  • Insight Advisor Chat wyświetla aplikacje włączone dla czatu w hubie z przestrzeni, do których masz dostęp. Musisz mieć uprawnienia w tych przestrzeniach, aby wyświetlać aplikacje. Jeśli masz uprawnienie Może zarządzać w przestrzeni zarządzanej, ale nie masz uprawnień Może wyświetlać ani Może współtworzyć, będziesz widzieć aplikacje z tej przestrzeni zarządzanej w Insight Advisor Chat, anie nie będzie można wyświetlić z nich wizualizacji.
  • Nowe elementy główne i słownictwo logiki biznesowej dodane do aplikacji nie są dostępne w Insight Advisor Chat do czasu załadowania aplikacji.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE: