Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Visualisaties maken met Inzichtenadviseur

Verken uw gegevens en maak visualisaties met Analysetypen van Insight Advisor en Inzichtenadviseur Zoeken. Inzichtenadviseur maakt visualisaties voor u met behulp van Qlik Cognitive Engine en het logische model van uw app. Klik op Insight Advisor in een werkblad om Inzichtenadviseur Zoeken en Analysetypen van Insight Advisor te openen.

Analysetypen van Insight Advisor

Selecteer het type analyse dat u wilt bekijken, zoals uitsplitsing, trend in periode of wederzijdse informatie. Selecteert vervolgens de gegevens die u in de analyse wilt gebruiken. Inzichtenadviseur genereert diagrammen op basis van uw keuzes. Analysetypen van Insight Advisor is de snelste manier om diagrammen te maken als u weet wat u wilt bekijken en welke gegevensbronnen u wilt gebruiken, maar niet weet hoe u de analyse moet maken.

Analyses maken door analysetypen te selecteren

Navigeren door Inzichtenadviseur

Inzichtenadviseur Zoeken

Voer een vraag in natuurlijke taal of een opdracht in. Inzichtenadviseur gebruikt vervolgens de Qlik Cognitive Engine om uw vraag te interpreteren en visualisaties te maken om uw vragen over uw gegevensmodel te beantwoorden. Inzichtenadviseur Zoeken is de snelste manier om diagrammen te maken als u een antwoord wilt op een specifieke vraag.

U kunt ook velden en masteritems selecteren in het bedrijfsmiddelenvenster. Inzichtenadviseur genereert resultaten op basis van uw selecties.

Analyses maken met zoekopdrachten

Analyses maken door bedrijfsmiddelen te selecteren

Navigeren door Inzichtenadviseur

U hebt ook toegang tot Inzichtenadviseur in de cloudhub met Inzichtenadviseur Chat. Ga voor meer informatie naar Apps verkennen met behulp van conversationele analyses.

Inzichtenadviseur en het logische model

Inzichtenadviseur maakt visualisaties met behulp van de Qlik Cognitive Engine en een logisch model van uw gegevens. Het logische model definieert hoe velden in uw gegevensmodel als dimensies en metingen moeten worden gebruikt, maar ook wat de relaties tussen velden zijn. Inzichtenadviseur bouwt standaard een logisch model door te leren van gebruikersinteracties. Als u diagrammen toevoegt aan werkbladen of diagrammen bewerkt, leert Inzichtenadviseur deze voorkeuren.

U kunt ook uw eigen aangepaste logische modellen voor de app maken. Met behulp van bedrijfslogica kunt u de relatie en het gebruik van gegevens in uw logische model definiëren. Als bedrijfslogica is ingeschakeld, is precedentgebaseerd leren niet beschikbaar. Als u kalenderperioden definieert en instelt als standaardperioden, zijn de typen periodeanalyse en prestatieanalyse voor periode beschikbaar.Ga voor meer informatie naar Logische modellen aanpassen voor Inzichtenadviseur.

Visualisaties maken met Analysetypen van Insight Advisor en Inzichtenadviseur Zoeken

U kunt op drie manieren diagrammen genereren met Inzichtenadviseur:

 • Selecteer het type analyse en de velden of masteritems die u wilt gebruiken. Analysetypen van Insight Advisor genereert vervolgens overeenkomende analyses voor u.

 • Stel een vraag aan Inzichtenadviseur en laat Inzichtenadviseur Zoeken diagrammen genereren met behulp van analyses in natuurlijke taal.

 • Selecteer velden of masteritems en laat Inzichtenadviseur Search diagrammen genereren met behulp van een automatische analyse van uw gegevens.

Welke gegevensassets u kunt gebruiken in Inzichtenadviseur is afhankelijk van de vraag of de app bedrijfslogica gebruikt om zijn logische model te definiëren en van uw ruimtemachtiging. Als u de machtiging Kan weergeven hebt, kunt u alleen masteritems bekijken, tenzij de app het logische model definieert met behulp van bedrijfslogica.

Analyses maken door analysetypen te selecteren

Kies een analysetype en voeg vervolgens velden toe om analyses te maken met Analysetypen van Insight Advisor. Dit is een snelle methode voor het maken van visualisaties als u weet welke analyses u wilt zien en welke gegevens u wilt gebruiken, maar niet weet hoe u de analyses zelf kunt maken.

Klik op Een analyse maken op de startpagina van Inzichtenadviseur. In Analyseopties worden alle beschikbare analysetypen weergegeven met daarbij een omschrijving van het gebruik.

Analyseopties

Insight Advisor Analysetypen, toont beschikbare analysetypen in Analyseopties.

Nadat u een analysetype hebt geselecteerd, kunt u velden of masteritems selecteren die u in de analyse wilt gebruiken. Inzichtenadviseur biedt suggesties voor bedrijfsmiddelen die u voor elke parameter kunt gebruiken. U kunt analysetypen wijzigen door een nieuw analysetype te selecteren in de vervolgkeuzelijst of door te klikken op Alle analyses bekijken om de analyseopties te bekijken. U kunt uw selecties wissen door te klikken op Analyse resetten.

Een analyse maken

Een analyse maken met het analysetype uitsplitsing.
 1. Klik in een werkblad op Inzichtenadviseur.

 2. Klik op Een analyse maken.

 3. Selecteer het gewenste analysetype onder Analyseopties.

 4. Voeg de vereiste velden of masteritems voor uw analysetype toe.

  Als u de vereiste velden hebt toegevoegd, worden uw diagrammen door Inzichtenadviseur gegenereerd.

Analyses maken met zoekopdrachten

Stel vragen in natuurlijke taal aan Inzichtenadviseur Zoeken en er worden relevante diagrammen gegenereerd met behulp van veldnamen, veldwaarden en masteritems. U kunt op de volgende manieren in Inzichtenadviseur zoeken:

 • Typ een vraag in natuurlijke taal of een uitspraak, zoals what are the top products for sales of Show me Product by Revenue in Sweden. Vragen in natuurlijke taal werken het beste als ze direct verwijzen naar velden of masteritems.

  Voor richtlijnen voor het gebruiken van natuurlijke taal in uw zoekopdrachten, raadpleegt u Natuurlijke taal gebruiken met Inzichtenadviseur.

 • Voor meer informatie over taalondersteuning in Insight Advisor Zoeken gaat u naar Ondersteunde talen.

 • Selecteer een vraag uit de voorbeeldvragen. App-ontwikkelaars kunnen voorbeeldvragen toevoegen aan Inzichtenadviseur om u te helpen bij uw analyse. Indien voorbeeldvragen beschikbaar zijn, worden ze weergegeven als u het zoekvak selecteert. Voor meer informatie over voorbeeldvragen gaat u naar Voorbeeldvragen toevoegen aan Inzichtenadviseur.

 • Als de browseroptie spraak-naar-tekst wordt ondersteund in Inzichtenadviseur, kunt u op het microfoonpictogram klikken om Inzichtenadviseur een vraag te stellen.

  Informatie

  Als u spraak-naar-tekst gebruikt voor vragen in natuurlijke taal, moet uw Inzichtenadviseur-taal overeenkomen met de taal die in uw gegevens wordt gebruikt.

Als een app tijdsperioden in het load-script, het logische model of de autocalender definieert, kunt u Inzichtenadviseur vragen om vergelijkingen van tijdsperioden te maken. U kunt vragen naar vergelijkingen op basis van maand, kwartaal en jaar. Gebruik in uw vraag vs, over, against of compare to als u een vergelijking wilt maken. Bijvoorbeeld:

 • Sales for 2021 vs 2022

 • Sales for 2021 over 2022

 • Sales for 2021 against 2022

 • Compare sales for 2021 to 2022

 • Sales for 2021 compare to 2022

Inzichtenadviseur gebruikt de velden of termen die u opgeeft. Insights kan ook aanvullende velden gebruiken in de gegenereerde visualisaties. Inzichtenadviseur gebruikt ook precedenten die u hebt opgegeven voor het verbergen van diagrammen, het instellen van velden als dimensies of metingen, of het uitsluiten van velden voor de analyse.

Bij vragen in natuurlijke taal probeert Inzichtenadviseur een overeenkomend resultaat van een inzichtdiagram te vinden. Als er een is gevonden, worden ook gerelateerde resultaten getoond. U kunt klikken op Informatie om te bekijken hoe Inzichtenadviseur de resultaten van uw vraag heeft gegenereerd. Als u een overeenkomend resultaat hebt verkregen, biedt Inzichtenadviseur mogelijk aanvullende inzichten in natuurlijke taal die relevant zijn voor uw vragen. Klik op Extra inzichten weergeven om inzichten in natuurlijke taal te bekijken.

Overeenkomend resultaat met inzichten in natuurlijke taal

Overeenkomend resultaat van staafdiagram voor query 'sum(Sales) by Customer' dat drie contextuele inzichten bevat in de sectie 'Insight found'.
 • In een werkblad voert u een vraag of opdracht in de zoekbalk van Vraag het aan Inzichtenadviseur in en klikt u op Vraag verzenden.

  U kunt ook klikken op Inzichtenadviseur, een vraag invoeren in de Inzichtenadviseur-zoekbalk en klikken op Vraag verzenden.

Analyses maken door bedrijfsmiddelen te selecteren

Selecteer velden en masteritems die u wilt gebruiken in diagrammen en laat Inzichtenadviseur Zoeken automatisch diagrammen genereren. Selecteer bedrijfsmiddelen die u wilt gebruiken vanuit het bedrijfsmiddelenvenster. U kunt ook namen van bedrijfsmiddelen invoeren in de zoekbalk van Inzichtenadviseur. Inzichtenadviseur gebruikt vervolgens de velden die u hebt geselecteerd voor het genereren van diagrammen. Insights kan ook aanvullende velden gebruiken in de gegenereerde visualisaties.

Inzichtenadviseur gebruikt ook precedenten die u hebt opgegeven voor het verbergen van diagrammen, het instellen van velden als dimensies of metingen, of het uitsluiten van velden voor de analyse.

Analyses van Inzichtenadviseur die zijn gegenereerd op basis van selectie

Een analyse die is gemaakt door het selecteren van klant en verkopen.
 1. Klik in een werkblad op Inzichtenadviseur.

 2. In het bedrijfsmiddelenvenster selecteert u velden en masteritems om analyses te maken.

  U kunt ook namen van velden of masteritems invoeren in de zoekbalk.

  Nadat u bedrijfsmiddelen hebt geselecteerd, zal Inzichtenadviseur visualisaties genereren.

Overwegingen voor gegevensoverdracht van spraak-naar-tekst

In veel internetbrowsers gebruikt de zoekfunctionaliteit spraak-naar tekst van Inzichtenadviseur de Web Speech API voor de externe verwerking van spraak-naar-tekstgegevens. Dit wordt door zowel Insight Advisor Zoeken als Insight Advisor Chat gebruikt. De internetbrowser van de gebruiker verzendt de opgenomen audio van de browser-API naar een externe bron voor transcriptie. De verwerking van de spraak wordt afgehandeld door de webservice die de webbrowser van de gebruiker heeft gekozen. Daardoor kan de opgenomen informatie naar een server van derden worden verzonden. Er kan daarom niet worden gegarandeerd dat de gegevens binnen de regio van de gebruikers van Qlik blijven. Qlik is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door deze derde partij worden verwerkt.

Als gebruikers deze gegevensstroom naar relevante browsers van derden willen beperken (functie Spraak-naar-tekst uitschakelen), kunnen ze dit doen via specifieke besturingselementen, inclusief instellingen binnen hun gewenste browser en andere beveiligingsconfiguraties.

Analyses van Inzichtenadviseur gebruiken

U kunt een analyse van Inzichtenadviseur uitvouwen door het te selecteren of door op Uitvouwen te klikken. U kunt vervolgens selecties maken in de analyse.

Houd rekening met het volgende in het geval van selecties:

 • Selecties zijn van toepassing op alle analyses.

 • Selecties die u in diagrammen in uw werkbladen hebt aangebracht, blijven behouden wanneer u Inzichtenadviseur opent.

 • Selecties zijn niet van invloed op de diagrammen die door Inzichtenadviseur worden gemaakt.

Als een analyse nieuw is, kunt u deze aan uw werkbladen toevoegen. Als het inzichtdiagram al bestaat, kunt u op de naam van het werkblad klikken, onderaan het diagram, om naar die pagina te gaan.

Sommige analysetypen, zoals dashboard met periodevergelijking, bieden meerdere gerelateerde visualisaties in plaats van één enkel diagram. Deze tonen een voorbeeld van het soort visualisaties dat in de analyse is opgenomen. Klik op Analyse openen om de analyse met gegevens te bekijken.

Dashboard Periodevergelijking

U kunt aanvullende opties bekijken door te klikken op Weergeven. De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Volledig scherm: een diagram uitvouwen om een selectie te maken.
 • Analyse-eigenschappen bewerken: bewerk de diagrameigenschappen om de dimensies, metingen en het diagramtype te wijzigen.

  Analyse-eigenschappen van Inzichtenadviseur bewerken

 • Factoranalyse: configureer een factoranalyse met gebruik van een meting of een compatibele dimensie die is gedefinieerd en in de aanbeveling bestaat. Voeg andere dimensies en metingen toe als kenmerken om hun relatieve invloed op het doel te vergelijken.

  Factoranalyse gebruiken om de belangrijkste invloeden achter uw gegevens te onthullen

 • Toevoegen aan werkblad...: het diagram toevoegen aan een nieuw of bestaand werkblad.
 • Toevoegen aan nieuw werkblad: voeg de diagrammen aan een nieuw werkblad toe (alleen voor de analysetypen wijzigingen per periode, wijzigingen per periode (gedetailleerd), periodevergelijking, periodevergelijking (geselecteerd)).
 • In hub bewaken: voeg het diagram toe aan de hub.

  Visualisaties bewaken

 • Download: download het diagram als een afbeelding of PDF.

  App-inhoud downloaden

 • Verbergen: diagrammen verbergen waarvan u niet wilt dat Inzichtenadviseur deze opnieuw gebruikt. Via Algemene eigenschappen kunt u de diagrammen weergeven die in uw huidige zoekopdracht worden verborgen.

  Informatie

  Verbergen is niet beschikbaar in apps die bedrijfslogica gebruiken.

Analyse-eigenschappen van Inzichtenadviseur bewerken

U kunt een Inzichtenadviseur-analyse bewerken door een diagram te selecteren en op Bewerken te klikken. De volgende eigenschappen zijn beschikbaar in Analyse-eigenschappen:

 • Diagramtype: selecteer een ander diagramtype, indien beschikbaar. Voor een overzicht van de alternatieve diagramtypes die beschikbaar zijn voor de verschillende analyses, raadpleegt u Inzichtenadviseur-analysetypen.
 • Gunstige trend (alleen rangordeanalyse): geef aan of de gunstige trend voor de rangorde moet stijgen of dalen.

 • Parameters: wijzig parameters die specifiek zijn voor het analysetype van het diagram.

 • Dimensies en  Metingen: wijzig de velden die worden gebruikt als Dimensies of als Metingen. U kunt de aggregatie van metingen wijzigen. U kunt de volgorde van metingen of dimensies wijzigen door ze te slepen.

  Dimensies en metingen van Inzichtenadviseur-analyses kunnen aan uw masteritems worden toegevoegd. Klik op een dimensie of meting en klik op Nieuwe toevoegen.

  Als u filters hebt opgegeven in een vraag in natuurlijke taal, bijvoorbeeld specifieke veldwaarden, kunt u deze eveneens bewerken.

 • Details: informatie bekijken over de reden dat het diagram werd gegenereerd en welke precedenten Inzichtenadviseur heeft geleerd op basis van een diagram. Selecteer details door er erop te klikken en ze te wijzigen of af te wijzen. U kunt velden instellen als dimensies of metingen of metingen uitsluiten van toekomstige analyses. U kunt diagrammen verbergen voor toekomstige analyses door We hebben een diagram aanbevolen voor deze gegevenscombinatie te selecteren en op Dit diagram verbergen te klikken.

 • Analyseperiode: wijzig welke periode van de kalenderperioden voor bedrijfslogica wordt toegepast op het diagram. U kunt de analyseperiode aanpassen door nieuwe waarden te kiezen in Periode 1 of Periode 2.

  Selecteer een analyseperiode voor diagrammen van het type rangorde om de analysetypen voor prestaties periodevergelijking te bekijken.

  Informatie

  Analyseperiode is alleen beschikbaar wanneer bedrijfslogica is ingeschakeld en kalenderperioden zijn gemaakt voor de app. Als er geen bedrijfslogica is, is Analyseperiode beschikbaar als de app velden voor datum/tijd met autoCalendar-derivaties in het load-script bevat.

Inzichtenadviseur-analyses voor kalenderperioden bewerken

Als een standaardkalenderperiode aan een groep is toegewezen, zijn aanvullende typen periodeanalyses beschikbaar voor Inzichtenadviseur-analyse. Standaardkalenderperioden worden in bedrijfslogica gemaakt. De eigenschappen hiervan verschillen van die van andere diagrammen. De volgende types zijn beschikbaar:

 • Periodewijzigingen: toont de wijziging van een meting van de huidige of de laatste periode in de geselecteerde analyseperiode.

 • Periodewijzigingen (gedetailleerd): vergelijkt een wijziging van een meting van de huidige periode met de vorige periode. De wijziging wordt gemeten aan de hand van de voorspelde doelwaarde. U definieert de percentages voor Voldoet aan doel, Voldoet bijna aan doel en Voldoet niet aan doel.

 • Periodevergelijking: vergelijkt een wijziging in een meting in de huidige periode met de vorige periode.

 • Periodevergelijking (gedetailleerd): vergelijkt veranderingen in een meting in de tijd tussen perioden. Het bevat een filtervenster voor het verkennen van dimensiewaarden met periodevergelijking.

Deze analysetypes hebben unieke eigenschappen. Wijzigingen per periode en Periodevergelijking (gedetailleerd) hebben de volgende eigenschappen:

 • Uitsplitsing: selecteer de dimensie om deze te gebruiken samen met de meting om de periodewijzigingen te bekijken.

 • Metingen: selecteer de meting waarvoor u de periodewijzigingen wilt bekijken.

 • Analyseperiode: selecteer de analyseperiode. U kunt de analyseperiode aanpassen door nieuwe waarden te kiezen in Periode 1 of Periode 2.

Periodevergelijking beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Metingen: selecteer de meting waarvoor u de periodewijzigingen wilt bekijken.

 • Analyseperiode: selecteer de analyseperiode. U kunt de analyseperiode aanpassen door nieuwe waarden te kiezen in Periode 1 of Periode 2.

Periodevergelijking (gedetailleerd) beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Parameters: stel de percentagelimieten in voor de verwachte verandermarge en de verwachte veranderingssnelheid.

 • Gunstige trend: geef aan of de gunstige trend voor de maatregel moet stijgen of dalen.

 • Uitsplitsing: selecteer de dimensie om de gedetailleerde periodewijzigingen met de meting te bekijken.

 • Metingen: selecteer de meting waarvoor u de periodewijzigingen wilt bekijken.

 • Analyseperiode: selecteer de analyseperiode. U kunt de analyseperiode aanpassen door nieuwe waarden te kiezen in Periode 1 of Periode 2.

Deze analysetypes hebben unieke eigenschappen. Wijzigingen per periode en Periodevergelijking (gedetailleerd) hebben de volgende eigenschappen:

Inzichtenadviseur kan leren van uw voorkeuren in dat diagram als u het aan een werkblad toevoegt of als u na het sluiten van het diagram op Leren klikt. Precedenten die door een gebruiker zijn ingesteld, zijn alleen van toepassing op het exemplaar van Inzichtenadviseur van die gebruiker.

Feedback geven

U kunt feedback geven voor visualisaties die zijn gegenereerd door Inzichtenadviseur en Insight Advisor Chat. App-beheerders kunnen feedback gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren door de bedrijfslogica of de gegevens van een app te wijzigen.

Klik op Beoordelen van een diagram die is gegenereerd door Inzichtenadviseur om feedback over de visualisatie te geven. U kunt een positieve of negatieve reactie aangeven en een opmerking schrijven.

Dialoogvenster voor het geven van feedback over Inzichtenadviseur-analyses

Dialoogvenster Feedback voor diagram dat is aanbevolen door Insight Advisor of Insight Advisor Chat.

Ga voor meer informatie naar Feedback en metrische gebruiksgegevens gebruiken om de bruikbaarheid van apps te verbeteren.

Algemene eigenschappen beheren

In Algemene eigenschappen kunt u uw verborgen en geleerde diagrammen bekijken en bewerken, evenals de precedenten die u hebt ingesteld voor het genereren van diagrammen van .

Informatie

Algemene eigenschappen zijn niet beschikbaar als bedrijfslogica is ingeschakeld.

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar:

 • Verborgen aanbevelingen bevatten diagrammen die u hebt verborgen voor zoekopdrachten. U kunt klikken op Deze diagram opnieuw weergeven om het diagram opnieuw in de zoekopdrachten te tonen.
 • Geleerde aanbevelingen bevat diagrammen waarvoor u Leren hebt geselecteerd na het bewerken. U kunt geleerde diagrammen verwijderen door te klikken op Verwijderen.
 • Door u gedefinieerde voorkeuren toont alle voorkeuren die Inzichtenadviseur heeft geleerd. U kunt voorkeuren verwijderen door te klikken op Verwijderen.

U kunt alle verborgen diagrammen, geleerde diagrammen en voorkeuren verwijderen door te klikken op Alles wissen.

Ondersteunde talen

Inzichtenadviseur wordt ondersteund in alle Qlik Cloud ondersteunde talen, maar sommige functies van Insight Advisor Zoeken zijn alleen beschikbaar in enkele talen. Insight Advisor Zoeken ondersteunt de volgende talen voor vragen en inzichten in natuurlijke taal:

Ondersteunde talen in Insight Advisor Zoeken
Taal Ondersteund voor vragen in natuurlijke taal Ondersteund voor inzichten in natuurlijke taal
Engels Ja Ja
Duits

Ja

Ja

Spaans

Ja

Ja

Frans

Ja

Ja

Italiaans

Ja

Ja

Nederlands

Ja

Ja

Pools

Ja

Ja

Portugees

Ja

Ja

Russisch

Ja

Nee
Zweeds

Ja

Ja

Ondersteunde vragen per taal

De vragen in natuurlijke taal die u Inzichtenadviseur kunt stellen, worden verwerkt als combinaties van metingen en dimensies. U kunt tevens filters toepassen zoals een bepaalde tijdsperiode of locatie.

Zoals hierboven aangegeven, ondersteunt Inzichtenadviseur vragen in natuurlijke taal in tien talen. Bepaalde combinaties van metingen, dimensies en filters worden mogelijk niet in al deze talen ondersteund.

Voorbeelden: vragen die in alle ondersteunde talen kunnen worden gesteld

Hieronder volgen voorbeelden van de soorten vragen die kunnen worden gesteld in alle talen waarin Inzichtenadviseur en Insight Advisor Chat worden ondersteund. Interpunctie, zoals vraagtekens, is niet nodig.

Alleen metingen

 • Toon verkopen

 • Toon gemiddelde kosten

 • Toon verkopen en marge

Alleen dimensies

 • Toon producten

 • Wat is de verkoophoeveelheid?

 • Wat zijn regio's?

Metingen en dimensies

 • Wat zijn de verkopen per productgroep?

 • Top 5 producten op basis van kosten

 • Laagste verkopen op basis van product

Filters op categorie

 • Toon verkopen op basis van manager in de VS

 • Toon me verkopen exclusief Portugal

 • Wat zijn de verkochte producten per regio?

Tijdfilters

 • Wat is de verkoop voor 2022?

 • Toon verkopen tussen januari 2021 en maart 2022

Filters op voorwaarde of vergelijking

 • Verkopen waar hoeveelheid is < 10

 • Verkopen waar kosten tussen 20 en 30 dollar liggen

 • Verkopen waar bestellingen lager zijn dan 10.000 units

Vragen met ondersteuning in bepaalde talen

De volgende typen vragen worden in bepaalde talen niet ondersteund:

Voorbeeldvragen die niet in bepaalde talen worden ondersteund
Variatie in vraag Voorbeeld Nederlands Pools Russisch Zweeds
Tijdfilters Wat waren de verkopen afgelopen jaar? Nee Nee Nee Nee
Tijdfilters Sales for 2021 over 2022 Nee Nee Nee Nee
Contextuele vragen (alleen in Insight Advisor Chat)

(Eerste vraag: Wat waren de verkopen in december?)

En voor maart?

Ja

Ja

Nee

Ja

Beperkingen

De volgende sectie toont de beperkingen voor Inzichtenadviseur.

Algemene beperkingen

Inzichtenadviseur heeft de volgende, algemene beperkingen:

 • Inzichtenadviseur biedt ondersteuning voor masteritems waarbij uitbreidingen met dollarteken in de uitdrukkingen worden gebruikt met de volgende beperkingen:
  • Uitdrukkingen en bijschriften voor masteritems worden uitgebreid zodra de resultaten in de cache zijn opgeslagen. De uitdrukkingen met dollarteken worden niet opnieuw geëvalueerd totdat de uitdrukkingen worden gewijzigd of totdat de cache verloopt (gewoonlijk 30 dagen na de evaluatie).
  • Uitdrukkingen met dollarteken die zijn gedefinieerd op een manier die uitbreidt naar waarden, zoals =sum(Sales), worden niet ondersteund. Deze uitdrukkingen kunnen niet worden gecombineerd met filters in Inzichtenadviseur. Uitdrukkingen met dollarteken moeten worden uitgebreid naar uitdrukkingen voor gebruik in Inzichtenadviseur.

 • Als een veldnaam alleen numerieke waarden bevat, wordt dat veld gebruikt bij het genereren van resultaten voor een zoekopdracht in natuurlijke taal in plaats van een superlatief (zoals beste of laagste met dezelfde numerieke waarde).

  Als u bijvoorbeeld hebt gezocht op beste 3 serviceproviders en een van uw velden de naam 3 had, wordt in de resultaten van de zoekopdracht 3 gebruikt in plaats van de beste 3 resultaten voor serviceproviders.

 • Vergelijkingen van tijdsperioden hebben de volgende beperkingen:
  • Voor zoekopdrachten zoals van jaar tot jaar of van maand tot maand moet de volledige instructie worden uitgeschreven. Afkortingen zoals YOY of MOM worden niet ondersteund.
  • Vergelijkingen van tijdsperioden bieden alleen ondersteuning voor maximaal één meting en één dimensie in de vraag in natuurlijke taal.
 • Vragen in het Engels waarbij het trefwoord trend wordt gebruikt met een meting en een tijdfilter worden niet ondersteund.

Taalgerelateerde beperkingen

Insight Advisor Zoeken heeft de volgende taalgerelateerde beperkingen:

 • In vragen in natuurlijke taal wordt het meervoud van veldnamen alleen ondersteund in het Engels.
 • Samengestelde woorden die veldnamen bevatten worden niet ondersteund voor vragen in natuurlijke taal voor het Duits, Nederlands en Zweeds.

Beperkingen voor inzichten in natuurlijke taal

De volgende beperkingen zijn van toepassing op inzichten in natuurlijke taal in Inzichtenadviseur:

 • Inzichten in natuurlijke taal zijn niet altijd inbegrepen bij de ondersteunde analysetypen. Dit is afhankelijk van hoe een vraag in natuurlijke taal wordt verwerkt en welke gegevens worden gebruikt.

 • Inzichten in natuurlijke taal bieden alleen een algemene verklaring als de vraag meer dan twee filters of meer dan twee gegevenswaardefilters in een dimensie bevat. De filters die zijn gebruikt, worden vermeld in het antwoord.

 • Inzichten in natuurlijke taal zijn niet beschikbaar voor zoekopdrachten met meerdere dimensies of drie of meer metingen.

Inzichten in natuurlijke taal zijn beschikbaar voor de volgende analysetypen, afhankelijk van de combinatie van dimensies, metingen en velden die worden gebruikt in de analyse:

Ondersteunde analysetypen voor inzichten in natuurlijke taal in Insight Advisor Zoeken
Analysetype Variatie Ondersteund voor inzichten in natuurlijke taal
Afwijking (piek) 1 meting, 1 dimensie op tijdwaarde Ja
Afwijking (trend) 1 meting, 1 dimensie op tijdwaarde Ja
Uitsplitsing 2-3 dimensies, 1 meting Ja
Uitsplitsing (geospatiaal) 0-1 metingen, 2 dimensies Ja
Clustering (K-means) 1 dimensie, 2 metingen Ja
Vergelijking 1 dimensie, 2 metingen Ja
Correlatie 0-1 dimensies, 2 metingen Ja
Berekende meting (KPI) 1 meting Ja
Wederzijdse informatie 2-11 velden Ja
Periodevergelijking 1 meting Ja
Procesbeheer (gemiddelde) 1 meting, 1 dimensie op tijdwaarde Ja
Rangorde 1 dimensie, 1 meting Ja
Relatief belang 1 dimensie, 1 meting Ja
Uitsplitsing van tijdreeksen 1 meting, 1 dimensie op tijdwaarde Nee
Trend in de loop der tijd 1 meting, 1 dimensie op tijdwaarde Ja
Trend met prognose 1 meting, 1 dimensie op tijdwaarde Nee
GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!