Ga naar hoofdinhoud

Visualisaties maken met Insight Advisor

Insight Advisor biedt op zoekopdrachten gebaseerde analyses voor het verkennen van uw gegevens en het maken van visualisaties. Insight Advisor gebruikt de Qlik Cognitive Engine om visualisaties te maken op basis van uw zoekopdrachten of selecties.

Op zoekopdrachten gebaseerde Insight Advisor analyses zijn te vinden in het werkblad in het tabblad Analyseren. Insight Advisor biedt drie verschillende manieren waarop het visualisaties voor u kan maken:

 • U kunt Insight Advisor een vraag stellen. Insight Advisor genereert dan diagrammen en toont bestaande visualisaties van uw werkbladen op basis van uw query.

 • U kunt uw gegevens verkennen met Insight Advisor. U selecteert velden en masteritems in uw bedrijfsmiddelenvenster en vervolgens genereert Insight Advisor visualisaties op basis van uw selecties.

 • Insight Advisor kan uw app analyseren en diagrammen genereren die mogelijk interessant zijn.

Insight Advisor en het logische model

Insight Advisor is afhankelijk van de Qlik cognitive engine en een logisch model van uw gegevens om visualisaties te maken. Het logische model bevat de relaties en het gebruik van velden in uw gegevensmodel. Insight Advisor bouwt standaard een logisch model door te leren van gebruikersinteracties met Insight Advisor-analyses. Als gebruikers diagrammen toevoegen aan werkbladen of diagrammen bewerken, leert Insight Advisor deze voorkeuren.

U kunt ook uw eigen aangepaste logische modellen voor de app maken. Met behulp van bedrijfslogica kunt u de relatie en het gebruik van gegevens in uw logische model definiëren. Als bedrijfslogica is ingeschakeld, is precedentgebaseerd leren niet beschikbaar. Als u kalenderperioden definieert en instelt als standaardperioden, zijn de typen periodeanalyse en prestatieanalyse voor periode beschikbaar.Ga voor meer informatie naar Logische modellen aanpassen voor Insight Advisor.

Gebruikers hebben toegang tot Insight Advisor in de cloudhub met Insight Advisor Chat. Ga voor meer informatie naar Apps verkennen met behulp van conversationele analyses.

Navigeren door Insight Advisor

Insight Advisor is geïntegreerd in de werkbladweergave van een app. U krijgt toegang tot Insight Advisor door middel van een zoekopdracht in natuurlijke taal vanuit het zoekveld.

Zoekvak

Zoekvak (uitgevouwen)

U kunt ook op Ontdekken klikken om de Insight Advisor-pagina Ontdekken te openen en veld- en masteritems selecteren in het bedrijfsmiddelenvenster om inzichten te genereren.

Knop Ontdekken

Resultaten worden weergegeven op de pagina Insight Advisor Ontdekken.

Pagina Ontdekken van Insight Advisor

Insight advisor search-based analysis displaying insights charts in an app.

A: Insight AdvisorBedrijfsmiddelenvenster

U kunt query's maken door velden en masteritems te selecteren.

B: Zoekvak van Insight Advisor

U kunt uw zoekquery hier invoeren, door bedrijfsmiddelnamen in te voeren of natuurlijke taal te gebruiken. Als u een zoekopdracht in natuurlijke taal hebt gebruikt, kunt u op Info klikken om de filters te bekijken die vanuit uw zoekopdracht zijn gegenereerd. U kunt de taal voor Insight Advisor wijzigen door een taal te selecteren in de vervolgkeuzelijst.

C: Insight Advisor Analyse

Dit zijn de diagrammen die door Insight Advisor zijn gemaakt. Insight Advisor geeft het aantal resultaten weer en deelt ze als volgt op:

 • Hoeveel resultaten zijn gevonden.

 • Hoeveel diagrammen al in uw werkbladen bestaan.

 • Hoeveel diagrammen nieuw zijn gegenereerd door Insight Advisor.

Insight Advisor-diagrammen kunnen worden toegevoegd aan bestaande of aan nieuwe werkbladen in uw app. U kunt diagrammen ook bewaken in de cloudhub. Een diagram kan worden gedownload als een afbeelding of als PDF-bestand.

Insight Advisor-analyse gebruiken

D: Eigenschappenvenster

Het eigenschappenvenster bevat opties voor het bewerken van analyses en het wijzigen van de precedenten die u in Insight Advisor hebt ingesteld.

In Algemene eigenschappen kunt u uw diagrammen tonen en bewerken, evenals de precedenten die u hebt ingesteld voor het genereren van analyses. Ga voor meer informatie naar Precedenten beheren in Algemene eigenschappen.

In Analyse-eigenschappen kunt u een analyse bewerken en de details bekijken. U kunt het analysetype zien waarmee het diagram is gemaakt. Klik op Help voor meer informatie over het gebruikte analysetype. Ga voor meer informatie naar Insight Advisor-analyse bewerken in Analyse-eigenschappen.

Zoeken met behulp van Insight Advisor

Als u een zoekquery invoert, genereert Qlik Sense relevante diagrammen met behulp van veldnamen, veldwaarden en masteritems. U kunt query's voor Insight Advisor op drie manieren uitvoeren:

 • Een zoekopdracht in natuurlijke taal invoeren, zoals Show me Product by Revenue in Sweden.

  Opmerking:

  Qlik Sense biedt ondersteuning voor Engels, Frans, Russisch en Spaans voor zoekopdrachten in natuurlijke taal. Als uw browser niet op een van de ondersteunde talen is ingesteld, wordt Engels gebruikt.

  U kunt de taal voor Insight Advisor wijzigen door een taal te selecteren met behulp van de knop Taal.

  Voor richtlijnen voor het gebruiken van natuurlijke taal in uw zoekopdrachten, raadpleegt u Natuurlijke taal gebruiken met Insight Advisor.

 • U kunt velden en masteritems voor de query kiezen door de naam in te voeren of door velden en masteritems te selecteren.
 • U kunt op het microfoonpictogram klikken om Insight Advisor een zoekopdracht op te geven als de browseroptie spraak-naar-tekst in Insight Advisor wordt ondersteund.

  Opmerking:

  Insight Advisor ondersteunt de functionaliteit spraak-naar-tekst van Google Chrome om zoekopdrachten op te geven. Wanneer spraak-naar-tekst voor zoekopdrachten in natuurlijke taal wordt gebruikt, moet de taal van Insight Advisorovereenkomen met de taal van uw gegevens.

  Google Chrome-spraak-naar-tekst wordt niet ondersteund voor iOS-apparaten.

Insight Advisor gebruikt de velden of termen die u opgeeft. Insights kan ook aanvullende velden gebruiken in de gegenereerde visualisaties. Insight Advisor gebruikt ook precedenten die u hebt opgegeven voor het verbergen van diagrammen, het instellen van velden als dimensies of metingen, of het uitsluiten van velden voor de analyse.

Voor zoekopdrachten in natuurlijke taal, probeert Insight Advisor een resultaat van een inzichtdiagram te vinden dat overeenkomt. Als er een is gevonden, worden ook gerelateerde resultaten getoond. Als geen overeenkomend resultaat kan worden gevonden, toont Insight Advisor andere mogelijk gerelateerde resultaten. U kunt klikken op Info om te zien hoe Insight Advisor resultaten heeft gegenereerd op basis van uw zoekquery. Als er een resultaat overeenkomt, biedt Insight Advisor mogelijk aanvullende contextuele inzichten die relevant zijn voor uw query.. Klik op Aanvullende inzichten weergeven om contextuele inzichten weer te geven.

Overeenkomend resultaat met contextuele inzichten

Matching result bar chart for query 'sum(Sales) by Customer' that includes three narrative insights in the sectionm 'Insights found'. The narrative insights are 'Total Sales is 104.9 million', 'The top Customer by Sales was Paracel which is 5.4% of the total', and '79.9% of Sales were from the top 107 Customer selected'.

Insight Advisor-analyse gebruiken

U kunt een Insight Advisor-analysediagram uitvouwen door het te selecteren of door op Expand te klikken . U kunt vervolgens selecties maken in het diagram. Selecties worden toegepast op alle analyses. Selecties die u maakt in diagrammen vanaf uw werkbladen, worden bewaard wanneer u Insight Advisor Ontdekken opent . Selecties zijn niet van invloed op de diagrammen die door Insight Advisor worden gemaakt.

Als een analyse nieuw is, kunt u deze aan uw werkbladen toevoegen. Als het inzichtdiagram al bestaat, kunt u op de naam van het werkblad klikken, onderaan het diagram, om naar die pagina te gaan.

U kunt aanvullende opties bekijken door te klikken op View. De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Volledig scherm: Een diagram uitvouwen om een selectie te maken.
 • Analyse-eigenschappen bewerken: Bewerk de diagrameigenschappen om de dimensie, metingen en het diagramtype te wijzigen.

  Insight Advisor-analyse bewerken in Analyse-eigenschappen

 • Toevoegen aan werkblad...: Het diagram toevoegen aan een nieuw of bestaand werkblad.
 • In hub bewaken: Het diagram aan uw cloudhub toevoegen.

  Visualisaties bewaken

 • Downloaden: Het diagram downloaden als een afbeelding of PDF.

  App-inhoud downloaden

 • Verbergen: Diagrammen verbergen waarvan u niet wilt dat Insight Advisor deze opnieuw gebruikt. U kunt via Algemene eigenschappen de diagrammen weergeven die in uw huidige zoekopdracht worden verborgen.

  Opmerking:

  Verbergen is niet beschikbaar in apps die bedrijfslogica gebruiken.

Insight Advisor-analyse bewerken in Analyse-eigenschappen

U kunt Insight Advisor-analyse bewerken door een diagram te selecteren en op Edit te klikken. De volgende eigenschappen zijn beschikbaar in Analyse-eigenschappen:

 • Diagramtype: Een ander diagramtype selecteren. Voor een overzicht van de alternatieve diagramtypes die beschikbaar zijn voor de verschillende analyses, raadpleegt u Insight Advisor-analysetypen.
 • Gunstige trend: (Alleen rangordeanalyse) Geef aan of de gunstige trend voor de rangorde moet stijgen of dalen.

 • Dimensies en Metingen: De velden wijzigen die worden gebruikt als Dimensies of als Metingen. U kunt de aggregatie van metingen wijzigen. U kunt de volgorde van metingen of dimensies wijzigen door ze te slepen.

  Dimensies en metingen van Insight Advisor-analyses kunnen aan uw masteritems worden toegevoegd. Klik op een dimensie of meting en klik op Nieuwe toevoegen.

  Als u filters hebt opgegeven in een zoekopdracht in natuurlijke taal, zoals specifieke veldwaarden, kunt u deze eveneens bewerken.

 • Details: Informatie bekijken over de reden dat het diagram werd gegenereerd en welke precedenten Insight Advisor heeft geleerd op basis van een diagram. Door details te selecteren kunt u deze wijzigen of weigeren. U kunt velden instellen als dimensies of metingen of metingen uitsluiten van toekomstige analyses. U kunt diagrammen verbergen voor toekomstige analyses door We hebben een diagram aanbevolen voor deze gegevenscombinatie te selecteren en op Dit diagram verbergen te klikken.

 • Analyseperiode: Wijzigen welke periode van de kalenderperioden voor bedrijfslogica wordt toegepast op het diagram. U kunt de analyseperiode aanpassen door nieuwe waarden te kiezen uit Periode 1 of Periode 2.

  Als u een analyseperiode selecteert voor diagrammen van het type rangorde, kunt ook de types periodeanalyse en prestatieanalyse voor een periode bekijken.

  Opmerking:

  Analyseperiode is alleen beschikbaar wanneer bedrijfslogica is ingeschakeld en kalenderperioden zijn gemaakt voor de app. Als er geen bedrijfslogica is, is Analyseperiode beschikbaar als de app velden voor datum/tijd met autoCalendar-derivaties in het load-script bevat.

Insight Advisor-analyses voor kalenderperioden bewerken

Als een standaardkalenderperiode aan een groep is toegewezen, zijn aanvullende typen periodeanalyses beschikbaar voor Insight Advisor-analyse. De eigenschappen hiervan verschillen van die van andere diagrammen. De volgende types zijn beschikbaar:

 • Wijzigingen van periode: Toont de wijziging van een meting van de huidige of de laatste periode in de geselecteerde analyseperiode.

 • Prestatie van periode aan de hand van doel: Vergelijkt een wijziging van een meting van de huidige periode met de vorige periode. De wijziging wordt gemeten aan de hand van de voorspelde doelwaarde. U definieert de percentages voor Voldoet aan doel, Voldoet bijna aan doel en Voldoet niet aan doel.

 • Periodevergelijking: Vergelijkt een wijziging in een meting in de huidige periode met de vorige periode.

Deze analysetypes hebben unieke eigenschappen. Wijzigingen van periode beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Uitsplitsing: Selecteer de dimensie om deze te gebruiken samen met de meting om de periodewijzigingen te bekijken.

 • Metingen: Selecteer de meting waarvoor u de periodewijzigingen wilt bekijken.

 • Analyseperiode: Selecteer de analyseperiode. U kunt de analyseperiode aanpassen door nieuwe waarden te kiezen uit Periode 1 of Periode 2.

Prestatie van periode aan de hand van doel beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Parameters: Stel de limieten in voor percentagelimieten voor de verwachte verandermarge en de verwachte veranderingssnelheid.

 • Gunstige trend: Geef aan of de gunstige trend voor de maatregel moet stijgen of dalen.

 • Uitsplitsing: Selecteer de dimensie om de gedetailleerde periodewijzigingen met de meting te bekijken.

 • Metingen: Selecteer de meting waarvoor u de periodewijzigingen wilt bekijken.

 • Analyseperiode: Selecteer de analyseperiode. U kunt de analyseperiode aanpassen door nieuwe waarden te kiezen uit Periode 1 of Periode 2.

Periodevergelijking beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Metingen: Selecteer de meting waarvoor u de periodewijzigingen wilt bekijken.

 • Analyseperiode: Selecteer de analyseperiode. U kunt de analyseperiode aanpassen door nieuwe waarden te kiezen uit Periode 1 of Periode 2.

Insight Advisor kan leren van uw voorkeuren in dat diagram als u het aan een werkblad toevoegt of als u na het sluiten van het diagram op Leren klikt. Precedenten die door een gebruiker zijn ingesteld, zijn alleen van toepassing op het exemplaar van Insight Advisor van die gebruiker.

Precedenten beheren in Algemene eigenschappen

In Algemene eigenschappen kunt u uw verborgen en geleerde diagrammen bekijken en bewerken, evenals de precedenten die u hebt ingesteld voor het genereren van diagrammen van .

Opmerking:

Algemene eigenschappen zijn niet beschikbaar als bedrijfslogica is ingeschakeld.

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar:

 • Verborgen aanbevelingen bevatten diagrammen die u hebt verborgen voor query's. U kunt klikken op Show this chart again om het diagram opnieuw in de query's te tonen.
 • Geleerde aanbevelingen bevat diagrammen waarvoor u Leren hebt geselecteerd na het bewerken. U kunt geleerde diagrammen verwijderen door te klikken op Delete.
 • Door u gedefinieerde voorkeuren toont alle voorkeuren die Insight Advisor heeft geleerd. U kunt voorkeuren verwijderen door te klikken op Delete.

U kunt alle verborgen diagrammen, geleerde diagrammen en voorkeuren verwijderen door te klikken op Alles wissen.

Beperkingen

Insight Advisor heeft de volgende beperkingen:

 • Contextuele inzichten zijn alleen beschikbaar voor de Engelse taal.
 • Contextuele inzichten zijn alleen beschikbaar voor de volgende analysetypes:
  • Positie
  • Uitsplitsing
  • Trend
  • Vergelijking
  • Kaartverdeling
 • Contextuele inzichten zijn niet beschikbaar voor query's met meerdere dimensies of drie of meer metingen.