Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Insight Advisor ile görselleştirmeler oluşturma

Insight Advisor Analiz Türleri ve Insight Advisor Search ile verilerinizi keşfedin ve görselleştirmeler oluşturun. Insight Advisor; Qlik cognitive engine'i ve uygulamanızın mantıksal modelini kullanarak sizin için görselleştirmeler oluşturur. Insight Advisor Arama'yı ve Insight Advisor Analiz Türleri'ı kullanmak için bir sayfada Insight Advisor'a tıklayın.

Insight Advisor Analiz Türleri

Görmek istediğiniz analiz türünü seçin; örneğin döküm, zaman içinde eğilim veya karşılıklı bilgi. Sonra analizde kullanılmasını istediğiniz veriyi seçin. Insight Advisor, seçimlerinizi kullanarak grafikler oluşturur. Insight Advisor Analiz Türleri; görmek istediğiniz şeyleri ve kullanacağınız veri kaynaklarını biliyor ancak analizi nasıl geliştireceğinizi bilmiyorsanız, grafik oluşturmanın en hızlı yoludur.

Analiz türleri seçerek analizler oluşturma

Insight Advisor içinde gezinme

Insight Advisor Search

Doğal dilde bir soru veya deyim girin. Bundan sonra Insight Advisor, sorunuzu yorumlamak ve veri modelinizden sorularınızı yanıtlamak üzere görselleştirmeler oluşturmak için Qlik cognitive engine'i kullanır. Yanıtlanacak belirli bir sorunuz olduğunda Insight Advisor Search grafikler oluşturmanın en hızlı yoludur.

Ayrıca varlık panelinden alanlar ve ana öğeler de seçebilirsiniz. Insight Advisor, seçimlerinize göre sonuçlar oluşturur.

Arama kullanarak analizler oluşturma

Varlık seçimiyle analizler oluşturma

Insight Advisor içinde gezinme

Insight Advisor'a ayrıca Insight Advisor Chat ile bulut hub'ında da erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Görüşme analizi ile uygulamaları keşfetme.

Insight Advisor ve mantıksal model

Insight Advisor; Qlik cognitive engine'i ve verilerinizin mantıksal bir modelini kullanarak görselleştirmeler oluşturur. Mantıksal model veri modelinizdeki alanların bir boyutta veya hesaplamada nasıl kullanılması gerektiğini, ayrıca alanlar arasındaki ilişkileri tanımlar. Insight Advisor, varsayılan olarak kullanıcı etkileşimlerini öğrenerek bir mantıksal model geliştirir. Sayfalara grafikler ekler veya grafikleri düzenlerseniz, Insight Advisor bu tercihleri öğrenir.

Uygulama için kendi özel mantıksal modelinizi de oluşturabilirsiniz. İş mantığı, mantıksal modelinizdeki verilerin ilişkisini ve kullanımını tanımlamanıza olanak sağlar. İş mantığı etkinleştirildiğinde emsal tabanlı öğrenme kullanılamaz. Takvim dönemlerini tanımlar ve bunları varsayılan dönemler olarak ayarlarsanız, dönem analizi ve dönem performans analizi türleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Insight Advisor için mantıksal modelleri özelleştirme.

Insight Advisor Analiz Türleri ve Insight Advisor Search ile görselleştirmeler oluşturma

Insight Advisor kullanarak üç şekilde grafik oluşturabilirsiniz:

 • Görmek istediğiniz analiz türünü ve bu analiz ile kullanılması gereken alanları veya ana öğeleri seçin. Daha sonra Insight Advisor Analiz Türleri eşleşen analizler oluşturur.

 • Insight Advisor uygulamasına bir soru sorun ve Insight Advisor Search'ün doğal dil analizi kullanarak grafik oluşturmasına izin verin.

 • Alanlar ve ana öğeler seçin ve Insight Advisor Search'ün verilerinizde yapılan otomatik analiz ile grafikler oluşturmasına izin verin.

Insight Advisor'da kullanabileceğiniz veri varlıkları, uygulamanın mantıksal modelini tanımlamak iş mantığı kullanıp kullanmadığına ve alan izinlerinize bağlıdır. Görüntüleyebilir izniniz varsa, uygulama mantıksal modelini iş mantığı ile tanımlamadıkça yalnızca ana öğeleri görebilirsiniz.

Analiz türleri seçerek analizler oluşturma

Analiz türü seçin ve ardından Insight Advisor Analiz Türleri ile analizler oluşturmak için alanlar ekleyin. Bu, hangi analizleri görmek istediğinizi ve kullanmak istediğiniz verileri bildiğiniz, ancak analizleri nasıl oluşturacağınızı bilmediğinizde görselleştirmeler oluşturmanın en hızlı yöntemidir.

Insight Advisor başlangıç sayfasında Analiz oluştur'a tıklayın. Analiz seçeneklerinde, mevcut tüm analiz türleri kullanımlarıyla ilgili açıklamalarla birlikte görüntülenir.

Analiz seçenekleri

Analiz seçeneklerinde kullanılabilen analiz türlerini görüntüleyen Insight Advisor Analiz Türleri.

Bir analiz türü seçtikten sonra, analizde kullanılacak alanları veya ana öğeleri seçin. Insight Advisor kullanılacak varlıklara yönelik öneriler sunar. Açılır menüden yeni bir analiz türü seçerek veya analiz seçeneklerini görüntülemek için Tüm analizleri görüntüle'ye tıklayarak analiz türlerini değiştirebilirsiniz. Analizi sıfırla'ya tıklayarak seçimlerinizi temizleyebilirsiniz.

Analiz geliştirme

Döküm analiz türüyle analiz geliştirme.
 1. Bir sayfada, Insight Advisor üzerine tıklayın.

 2. Analiz oluştur'a tıklayın.

 3. Analiz seçenekleri altında, analiz türünüzü seçin.

 4. Analiz türünüz için gerekli alanları veya ana öğeleri ekleyin.

  Gerekli alanları eklediğinizde, Insight Advisor grafiklerinizi oluşturur.

Arama kullanarak analizler oluşturma

Insight Advisor Search uygulamasına doğal dilde sorular sorun. Uygulama, alan adlarını, alan değerlerini ve ana öğeleri kullanarak ilgili grafikleri oluşturur. Insight Advisor'ı aşağıdaki yöntemlerle sorgulayabilirsiniz:

 • En çok satan ürünler neler veya İsveç'te gelire göre ürün göster gibi doğal dilde bir soru veya ifade girin. Doğal dilde sorular, doğrudan alan veya ana öğelere atıfta bulunduklarında en iyi sonucu verir.

  Aramalarınızda doğal dil kullanma yönergeleri için bkz. Insight Advisor ile doğal dil kullanma.

 • Insight Advisor Arama'daki dil desteği hakkında bilgi için bkz. Desteklenen diller.

 • Örnek sorulardan bir soru seçin. Uygulama oluşturucular, analizinize kılavuzluk etmek için Insight Advisor'a örnek sorular ekleyebilir. Örnek sorular mevcut olduğunda arama kutusunu seçtiğinizde görüntülenir. Örnek sorular hakkında daha fazla bilgi için bkz. 'a örnek sorular eklemeInsight Advisor.

 • Tarayıcınızın sesi metne dönüştürme özelliği Insight Advisor uygulamasında destekleniyorsa Insight Advisor uygulamasına sorgunuzu sormak için mikrofon simgesine tıklayabilirsiniz.

  Bilgi notu

  Doğal dil sorguları için sesi metne dönüştürme özelliğini kullanırken Insight Advisor diliniz, verilerinizde kullanılan dille eşleşmelidir.

Bir uygulama; komut dosyasında, mantıksal modelde veya otomatik takvimde dönemler tanımlarsa, Insight Advisor uygulamasından dönem karşılaştırmaları isteyebilirsiniz. Karşılaştırmalar için ayları, üç aylık dönemleri ve yılları isteyebilirsiniz. Bir karşılaştırma istemek için sorunuzda ile, ve, -e göre veya ile karşılaştır ifadelerini kullanın. Örneğin:

 • 2021 ile 2022 satışları

 • 2021 ve 2022 satışları

 • 2022'ye göre 2021 satışları

 • 2021 - 2022 satışlarını karşılaştır

 • 2021 satışları ile 2022'yi karşılaştır

Insight Advisor, belirttiğiniz alanları veya terimleri kullanır. Oluşturulan görselleştirmelerdeki ek alanları da kullanabilir. Insight Advisor, grafikleri gizleme, alanları boyut veya hesaplama olarak ayarlama veya alanları analizden hariç tutma için verdiğiniz önceki etkileşimleri kullanır.

Doğal dil sorguları için Insight Advisor, eşleşen bir İçgörü grafiği sonucu bulmaya çalışır. Bulunduysa, ilgili sonuçları da gösterir. Insight Advisor tarafından, arama sorgunuzdan sonuçların nasıl oluşturulduğunu görüntülemek için Bilgi simgesine tıklayabilirsiniz. Eşleşen bir sonucunuz varsa, Insight Advisor sorgunuzla ilgili ek açıklama bilgileri sağlayabilir. Anlatım içgörülerini görüntülemek için Ek içgörüleri göster'e tıklayın.

Anlatı içgörüleriyle eşleşen sonuç

"sum(Sales) by Customer" sorgusu için eşleşen, "Bulunan içgörüler" bölümündeki üç anlatı içgörüsünü içeren sonuçların sütun grafiği.
 • Bir sayfada Insight Advisor sor arama çubuğuna bir soru veya deyim girin ve Soru gönder üzerine tıklayın.

  Alternatif olarak Insight Advisor üzerine tıklayın, Insight Advisor arama çubuğuna bir sorgu girin ve Soru gönder üzerine tıklayın.

Varlık seçimiyle analizler oluşturma

Grafiklerde kullanılacak alanları ve ana öğeleri seçip Insight Advisor Ara işlevinin grafikleri otomatik olarak oluşturmasına izin verin, varlıklar panelinden kullanılacak varlıkları seçin. Ayrıca varlık adlarını Insight Advisor arama çubuğuna da girebilirsiniz. Daha sonra Insight Advisor, grafikleri oluşturmak için seçtiğiniz alanları kullanır. Oluşturulan görselleştirmelerdeki ek alanları da kullanabilir.

Insight Advisor; grafikleri gizleme, alanları boyut veya hesaplama olarak ayarlama veya alanları analizden hariç tutma için verdiğiniz önceki etkileşimleri kullanır.

Seçimlerle oluşturulan Insight Advisor analizleri

Müşteri ve satışlar seçilerek oluşturulan analiz.
 1. Bir sayfada, Insight Advisor üzerine tıklayın.

 2. Varlıklar panelinde, analiz oluşturmak için kullanılacak alanları ve ana öğeleri seçin.

  Alternatif olarak, alan veya ana öğe adlarını arama çubuğuna da girebilirsiniz.

  Siz varlıkları seçtikçe Insight Advisor görselleştirmeler oluşturur.

Sesten metne veri aktarım değerlendirmeleri

Birçok internet tarayıcısında Insight Advisor sesten metne arama işlevselliği sesten metne verilerinin harici olarak işlenmesi için Web Konuşma API'si'ni kullanır. Bu işlev gerek Insight Advisor Arama gerekse Insight Advisor Chat tarafından kullanılır. Kullanıcının internet tarayıcısı, tarayıcı API'si tarafından kaydedilmiş ses verisini yazıya dökülmek üzere harici bir kaynağa gönderebilir. Ses verisi, kullanıcının Web tarayıcısı tarafından seçilen Web hizmeti tarafından işlenir. Bunun sonucunda, yakalanan bilgiler üçüncü taraf bir sunucuya gönderilebilir. Bu nedenle verilerin kullanıcının Qlik bölgesinde kalması garanti edilemez. Qlik, bu üçüncü taraf veri işlemeden sorumlu değildir.

Kullanıcılar kendi ilgili üçüncü taraf tarayıcılarına bu bilgi akışını sınırlamak (sesten metne özelliğini kapatmak) isterse, bu, seçilen tarayıcıdaki belirli ayarlar ve diğer güvenlik yapılandırmaları da dahil olmak özere belirli denetimlerle yapılabilir.

Insight Advisor analizlerini kullanma

Bir Insight Advisor analizini seçerek veya Genişlet öğesine tıklayarak genişletebilirsiniz. Daha sonra analizde seçimler yapabilirsiniz.

Seçimlerle ilgili olarak aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Seçimler tüm analizlere uygulanır.

 • Insight Advisor işlevini açtığınızda sayfalarınızdaki grafiklerde yapılan seçimler korunur.

 • Seçimler, Insight Advisor tarafından oluşturulan grafikleri etkilemez.

Bir analiz yeniyse sayfalarınıza ekleyebilirsiniz. Grafik bir sayfada mevcutsa bulunduğu sayfaya gitmek için grafiğin en altında sayfa adına tıklayabilirsiniz.

Dönemler arası karşılaştırma panosu gibi bazı analiz türleri, tek bir grafik yerine birbiriyle ilgili birden çok görselleştirme sağlar. Bunlar, analize dahil edilen görselleştirme türlerinin bir önizlemesini gösterir. Analizi verilerle görüntülemek için Analizi aç'a tıklayın.

Dönemler arası karşılaştırma panosu analizi

Görüntüle seçeneğine tıklayarak ek seçenekleri görüntüleyebilirsiniz. Şu seçenekler bulunur:

 • Tam ekran: Seçim yapmak için bir grafiği genişletin.
 • Analiz özelliklerini düzenle: Boyutu, hesaplamaları ve grafik türünü değiştirmek için grafik özelliklerini düzenleyin.

  Insight Advisor analizi özelliklerini düzenleme

 • Add to sheet...: Grafiği yeni veya mevcut bir sayfaya ekleyin.
 • Yeni sayfaya ekle: Grafikleri yeni sayfaya ekleyin (yalnızca dönem değişiklikleri, dönem değişiklikleri (ayrıntılı), dönemler arası, dönemler arası (seçilen) analiz türleri).
 • Hub'da izle: Grafiği, bulut hub'ınıza ekleyin.

  Görselleştirmeleri izleme

 • İndir: Grafiği resim veya PDF olarak indirin.

  Uygulama içeriğini indirme

 • GizleInsight Advisor uygulamasının tekrar kullanmasını istemediğiniz grafikleri gizleyin.Genel özellikler bölümünde, geçerli arama sorgunuzdan gizlenen grafikleri görüntüleyebilirsiniz.

  Bilgi notu

  İş mantığı kullanan uygulamalarda Gizle seçeneği mevcut değildir.

Insight Advisor analizi özelliklerini düzenleme

Insight Advisor analizini, bir grafik seçip Düzenle üzerine tıklayarak düzenleyebilirsiniz. Analiz özelliklerinde aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

 • Grafik türü: Farklı bir grafik türü seçin. Farklı analizler için kullanılabilecek alternatif grafik türlerinin özeti için bkz. Insight Advisor analiz türleri.
 • Uygun eğilim: (Yalnızca sıralama analizi) Uygun eğilimde artış mı yoksa azalma mı olduğunu belirtin.

 • Parameters: (Sadece Tahmine dayalı eğilim analizi) Tahmin adımı sayısını, adım boyutunu ve tahmin yönetimini ayarlayın.

 • Boyutlar ve Hesaplamalar: Boyutlar veya Hesaplamalar olarak kullanılan alanları değiştirin. Hesaplama toplamasını değiştirebilirsiniz. Hesaplamaları veya boyutları sürükleyerek yeniden sıralayın.

  Insight Advisor analizinden ana öğelerinize boyut ve hesaplamalar eklenebilir. Bir boyut veya hesaplamaya ve sonra Yeni ekle'ye tıklayın.

  Bir doğal dil sorgusunda, belirli alan değerleri gibi filtreler belirttiyseniz bunları da değiştirebilirsiniz.

 • Ayrıntılar: Grafiğin oluşturulma amacıyla ilgili bilgileri ve Insight Advisor tarafından bir grafikten öğrenilen önceki etkileşimleri görüntüleyin. Değiştirmek veya reddetmek üzere seçmek için ayrıntılara tıklayın. Alanları, boyutlar veya hesaplamalar olarak ayarlayabilir ya da gelecekteki analizden alanları hariç tutabilirsiniz. Bu veri birleşimi için bir grafik önerdik seçeneğini belirleyip Bu grafiği gizle'ye tıklayarak da gelecekteki analizden grafikleri gizleyebilirsiniz.

 • Analiz dönemi: İş mantığı takvim dönemlerindeki hangi dönemin grafiğe uygulanacağını değiştirin. Dönem 1 veya Dönem 2 seçeneklerinden yeni değerler seçerek analiz dönemini ayarlayabilirsiniz.

  Dönem ve dönem performansı analiz türlerini görüntülemek üzere sıralama türü grafikler için bir analiz dönemi seçin.

  Bilgi notu

  Analiz dönemi yalnızca iş mantığı açıkken ve uygulama için takvim dönemleri oluşturulduğunda kullanılabilir. İş mantığı yoksa; Analiz dönemi, uygulamanın komut dosyasında autoCalendar türevlerine sahip tarih/saat alanları mevcut olduğunda kullanılabilir.

Takvim dönemi Insight Advisor analizlerini düzenleme

Bir gruba varsayılan bir takvim dönemi atanmışsa, Insight Advisor analizi için ek dönem analizi türleri mevcuttur. Varsayılan takvim dönemleri iş mantığında oluşturulur. Bunlar diğer grafiklerden farklı özelliklere sahiptir. Aşağıdaki türler mevcuttur:

 • Dönem değişiklikleri: Seçili analiz dönemindeki mevcut veya en son dönemdeki bir hesaplamayla ilgili değişikliği gösterir.

 • Dönem değişiklikleri (ayrıntılı): Bir hesaplamada, geçerli dönem ile önceki dönem arasındaki değişikliği karşılaştırır. Değişiklik, tahmin edilen bir hedef değer kullanılarak ölçülür. Hedefi karşılama, neredeyse hedefi karşılama ve hedefi kaçırma yüzdelerini belirlersiniz.

 • Dönemler arası karşılaştırma: Geçerli dönemin bir hesaplamasıyla ilgili değişikliği önceki dönemle karşılaştırır.

 • Dönem karşılaştırması (ayrıntılı): Bir hesaplamada dönemler arasında zamanla görülen değişiklileri karşılaştırır. Dönemler arası karşılaştırma boyut değerlerini keşfetmek için bir filtre bölmesi içerir.

Bu analiz türlerinin benzersiz özellikleri vardır. Dönem değişiklikleri ve Dönem değişiklikleri (ayrıntılı) aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Döküm: Dönem değişikliklerini görüntülemek için hesaplamayla birlikte kullanılacak boyutu seçin.

 • Hesaplamalar: Dönem değişikliklerini görmek istediğiniz hesaplamayı seçin.

 • Analiz dönemi: Analiz dönemini seçin. Dönem 1 veya Dönem 2 seçeneklerinden yeni değerler seçerek analiz dönemini ayarlayabilirsiniz.

Dönemler arası karşılaştırma aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Hesaplamalar: Dönem değişikliklerini görmek istediğiniz hesaplamayı seçin.

 • Analiz dönemi: Analiz dönemini seçin. Dönem 1 veya Dönem 2 seçeneklerinden yeni değerler seçerek analiz dönemini ayarlayabilirsiniz.

Dönem karşılaştırması (ayrıntılı) aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Parameters: Yüzde sınırlarını, beklenen değişim marjını ve beklenen değişim oranını ayarlayın.

 • Uygun eğilim: Hesaplama için uygun eğilimin artış mı yoksa azalma mı olduğunu belirtin.

 • Döküm: Hesaplama ile ayrıntılı dönem değişikliklerini görüntülemek için boyutu belirleyin.

 • Hesaplamalar: Dönem değişikliklerini görmek istediğiniz hesaplamayı seçin.

 • Analiz dönemi: Analiz dönemini seçin. Dönem 1 veya Dönem 2 seçeneklerinden yeni değerler seçerek analiz dönemini ayarlayabilirsiniz.

Bu analiz türlerinin benzersiz özellikleri vardır. Dönem değişiklikleri ve Dönem değişiklikleri (ayrıntılı) aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Bir grafiği bir sayfa ekler ya da düzenledikten sonra Öğren üzerine tıklarsanız, Insight Advisor o grafik için tercihlerinizi öğrenir. Bir kullanıcı tarafından ayarlanan önceki etkileşimler yalnızca o kullanıcının Insight Advisor örneği için geçerlidir.

Geri bildirim sağlama

Insight Advisor ve Insight Advisor Chat tarafından oluşturulan görselleştirmeler hakkında geri bildirim bırakabilirsiniz. Geri bildirim, uygulama yöneticileri tarafından uygulamanın iş mantığında veya verilerin kendisinde yapılan değişiklikler aracılığıyla kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılabilir.

Görselleştirme hakkında geri bildirim sağlamak için, Insight Advisor tarafından oluşturulan bir grafikte Oran üzerine tıklayın. Olumlu veya olumsuz bir tepki verebilir ve bir yorum yazabilirsiniz.

Insight Advisor analizleri üzerinde geri bildirim sağlamak için diyalog

Insight Advisor veya Insight Advisor Sohbeti tarafından önerilen grafik için geri bildirim diyaloğu.

Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama kullanılabilirliğini artırmak için geri bildirimleri ve kullanım metriklerini kullanma.

Genel özellikleri yönetme

Genel özellikler bölümünde, grafik oluşturmak için ayarladığınız önceki etkileşimlerin yanı sıra gizli ve öğrenilen grafikleri görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

Bilgi notu

Genel özellikler, iş mantığı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

Aşağıdaki özellikler mevcuttur:

 • Gizli öneriler, aramalarda gizlediğiniz grafikleri içerir. Aramalarda grafiği tekrar göstermek için Bu grafiği tekrar göster üzerine tıklayabilirsiniz.
 • Öğrenilen öneriler düzenlemeden sonra Öğren'i seçtiğiniz grafikleri içerir. Sil seçeneğine tıklayarak öğrenilen grafikleri silebilirsiniz.
 • Tanımlanan tercihleriniz, Insight Advisor uygulamasının öğrendiği tüm tercihleri gösterir. Sil seçeneğine tıklayarak tercihleri silebilirsiniz.

Tümünü temizle seçeneğine tıklayarak tüm gizli grafikleri, öğrenilen grafikleri ve tercihleri temizleyebilirsiniz.

Desteklenen diller

Insight Advisor, Qlik Cloud tarafından desteklenen tüm dillerde desteklenir, ancak bazı Insight Advisor Arama özellikleri bazı dillerle sınırlıdır. Insight Advisor Arama, doğal dil sorguları ve anlatı içgörüleri için şu dilleri destekler:

Insight Advisor Arama içinde desteklenen diller
Dil Doğal dil sorguları için desteklenir Anlatı içgörüleri için desteklenir
İngilizce Evet Evet
Almanca

Evet

Evet

İspanyolca

Evet

Evet

Fransızca

Evet

Evet

İtalyanca

Evet

Evet

Felemenkçe

Evet

Evet

Lehçe

Evet

Evet

Portekizce

Evet

Evet

Rusça

Evet

Hayır
İsveççe

Evet

Evet

Dile göre desteklenen sorular

Insight Advisor tarafına sorabileceğiniz doğal dil soruları hesaplamaların ve boyutların bir bileşimi olarak işlenir. Zaman dilimi veya konum gibi filtreler de uygulayabilirsiniz.

Yukarıda gösterildiği gibi Insight Advisor doğal dil sorularını on dilde destekler. Hesaplamaların, boyutların ve filtrelerin belirli bileşimleri her dilde desteklenmeyebilir.

Örnekler: Desteklenen tüm dillerde sorulabilen sorular

Aşağıda Insight Advisor ve Insight Advisor Chat tarafından desteklenen tüm dillerde sorulabilen örnek soru türleri verilmiştir. Soru işaretleri gibi noktalama işaretlerinin kullanılması zorunlu değildir.

Yalnızca hesaplamalar

 • Bana satışları göster

 • Bana ortalama maliyeti göster

 • Bana satışları ve marjı göster

Yalnızca boyutlar

 • Bana ürünleri göster

 • Satış miktarı ne?

 • Bölgeler neler?

Hesaplamalar ve boyutlar

 • Ürün grubuna göre satışlar ne kadar?

 • Maliyete göre ilk 5 ürün

 • Ürüne göre en düşük satış

Kategorilerle ilgili filtreler

 • Bana ABD'de yöneticiye göre satışları göster

 • Bana Portekiz hariç satışları göster

 • Bölgeye göre mahsul satışları ne kadar?

Zaman filtreleri

 • 2022'deki satışlar ne kadar?

 • Bana Ocak 2021 ile Mart 2022 arasındaki satışları göster

Koşul veya karşılaştırma filtreleri

 • Miktarın < 10 olduğu satışlar

 • Maliyetin 20 ile 30 dolar arasında olduğu satışlar

 • Siparişin 10.000 birimden az olduğu satışlar

Belirli dillerde desteği olmayan sorular

Aşağıdaki soru türleri belirli dillerde desteklenmez:

Belirli dillerde desteklenmeyen örnek sorular
Soru çeşitlemesi Örnek Felemenkçe Lehçe Rusça İsveççe
Zaman filtreleri Geçen yılki satışlar ne kadar? Hayır Hayır Hayır Hayır
Zaman filtreleri 2021 ve 2022 satışları Hayır Hayır Hayır Hayır
Bağlamsal sorular (yalnızca Insight Advisor Chat içinde)

(İlk soru: Aralık'ta satışlar ne kadardı?)

Peki Mart'ta durum ne?

Evet

Evet

Hayır

Evet

Insight Advisor Arama, dille ilgili aşağıdaki sınırlamalara sahiptir:

 • Alan adları içeren bileşik kelimeler Almanca, Felemenkçe ve İsveççe doğal dil sorgularında desteklenmez.

Sınırlamalar

Insight Advisor şu sınırlamalara sahiptir:

 • Insight Advisor, ifadelerinde dolar işareti genişletmelerini aşağıdaki sınırlamalarla destekleyen ana öğeleri destekler:
  • Ana öğelerin ifadeleri ve resim yazıları, sonuçlar önbelleğe alındıktan sonra genişletilir. Dolar işaretli ifadeler, değişinceye veya önbelleğin süresi (genellikle değerlendirmeden sonra 30 gün) doluncaya dek yeniden değerlendirilmez.
  • =sum(Sales) gibi değerlere genişleyecek şekilde tanımlanmış dolar işaretli ifadeler desteklenmez. Bu ifadeler, Insight Advisor içindeki filtrelerle birleştirilemez. Dolar işaretli ifadeler Insight Advisor içinde kullanılacak ifadelere genişlemelidir.

 • Bir alan adı sayısal değerler içeriyorsa, bu alan bir doğal dil sorgusundan sonuçlar üretirken bir üst (aynı sayısal değere sahip üst veya alt gibi) yerine kullanılacaktır.

  Örneğin, en iyi 3 servis sağlayıcıyı aradıysanız ve alanlarınızdan birinin adı 3 ise, sorgu sonuçlarında servis sağlayıcılar için ilk 3 sonuç yerine 3 kullanılacaktır.

 • Dönem karşılaştırmalarında aşağıdaki sınırlamalar vardır:
  • Yıldan yıla veya aydan aya gibi sorgular için tüm ifadenin yazılması gerekir. YOY veya MOM gibi kısaltmalar desteklenmez.
  • Dönem karşılaştırmaları, doğal dil sorgusunda yalnızca bir hesaplamayı ve bir boyutu destekler.

Anlatı içgörüsü sınırlamaları

Insight Advisor'da anlatı içgörüleri için şu sınırlamalar geçerldir:

 • Anlatı içgörüleri; bir doğal dil sorusunun nasıl işlendiğine ve kullanılan verilere bağlı olarak her zaman desteklenen analiz türlerine dahil edilmez.

 • Anlatı içgörüleri, soru bir boyutta ikiden fazla filtre veya ikiden fazla veri değeri filtresi içerdiğinde yalnızca genel bir yorum sağlar. Ancak, kullanılan filtreler yanıta dahil edilir.

 • Birden çok boyuta ya da üç veya daha fazla hesaplamaya sahip sorgular için anlatı içgörüleri kullanılamaz.

Anlatı içgörüleri; analizde kullanılan boyutların, hesaplamaların ve alanların bileşimine bağlı olarak şu analiz türlerinde bulunur:

Insight Advisor Arama'te doğal dil içgörüleri için desteklenen analiz türleri
Analiz türü Varyasyon Doğal dil içgörüleri için desteklenir
Aykırılıklar 1 boyut, 1 hesaplama Evet
Kırılım 2-3 boyut, 1 hesaplama Evet
Küme (k-ortalama) 1 boyut, 2 hesaplama Evet
Karşılaştırma 1 boyut, 2 hesaplama Evet
Katkı 1 boyut, 1 hesaplama Evet
Korelasyon 0-1 boyut, 2 hesaplama Evet
Olgu 1 hesaplama Evet
Harita dağılımı 0 hesaplama, 1-2 coğrafi boyut Evet
Harita dağılımı 1 hesaplama, 1 coğrafi boyut Evet
Karşılıklı bilgi 2-11 alan Evet
Dönem karşılaştırması 1 hesaplama Evet
İşlem kontrolü (ortalama) 1 hesaplama, 1 geçici boyut Evet
Sıralama 1 boyut, 1 hesaplama Evet
Trend 0 boyut, 1 hesaplama, 1 zamansal boyut Evet
Tahmin ile eğilim 1 hesaplama, 1 geçici boyut Hayır
Değerler 1 boyut Evet

Daha fazla bilgi