Gå till huvudinnehåll

Hämta appinnehåll

Du kan hämta visualiseringar i molnhubbsappar som bilder eller PDF-filer. Du kan även hämta data i en visualisering som en .xlsx-fil. Du hämtar ark och berättelser som PDF-filer. Använd hämtningsdialogen för att konfigurera utdatainställningar.

Observera:

Du måste tillåta popup-rutor i webbläsaren för att kunna hämta appinnehåll.

Hämtningsprocessen ser annorlunda ut om du använder en enhet med pekskärm. Se: Meny för lång tryckning (enheter med pekskärm).

Observera: Om du använder ett anpassat tema kanske inte formateringen visas på önskat sätt i bilder och PDF:er.

Bilder

Som standard innehåller en bild den aktuella vyn med visade data eller detaljer. Du kan anpassa hur mycket data eller detaljer som visas i en bild genom att justera bredd och höjd. Förhandsgranskningen justeras när du gör dina ändringar. Qlik Sense genererar bilder i .png-format.

PDF-filer

Du kan välja pappersstorlek för PDF-filen, ange om liggande eller stående format ska användas och justera skalan för objekt. Förhandsgranskningen av PDF justeras när du gör dina ändringar. Du kan rotera och skriva ut PDF i förhandsgranskningspanelen. Du kan hämta hela arket som en PDF.

Det finns två alternativ för bildförhållandet:

Anpassa till sida

Objektets storlek ändras, men proportionerna förblir desamma. Skalan beräknas utifrån objektets minsta bredd och höjd som passar i det valda sidformatet och den orientering som valts. Det betyder att:

 • Hela objektet skalas för att passa PDF-sidformatet och orienteringen som valts.
 • Proportionerna för diagram är desamma som du ser i webbläsarfönstret.
 • Arket eller visualiseringen skrivs ut centrerat på sidan.
 • Upplösningen påverkas av fönsterstorleken i webbläsaren. PDF som skrivs ut från ett webbläsarfönster som är större än det valda sidformatet kan få ett kornigt utseende eftersom antalet utskrivna pixlar understiger originalets.

100 % normal storlek

Arket skrivs ut som det är. Det betyder att:

 • Proportionerna för diagram förblir desamma som i webbläsarfönstret. Det innebär att visualiseringarna kan beskäras.
 • Arket eller visualiseringen skrivs ut centrerat på sidan.
 • Upplösningen är inte kopplad till sidans format. Den är densamma som visas i webbläsaren.

Data

När du hämta data i visualiseringen genererar dialogen Hämta en .xlsx-fil.

Hämta visualiseringar

 1. Högerklicka på visualiseringen eller klicka på Mer. Klicka på Hämta Hämta.

 2. Välj Bild, PDF eller Data:
  1. Bild: Använd listrutan Detaljer och välj Anpassad för att ändra bredd och höjd.
  2. PDF
   • Välj en Pappersstorlek.
   • Välj antingen Stående eller Liggande.
   • Under Skala kan du välja Anpassa till sida eller 100 % normal storlek.
  3. Data: Inget att konfigurera.
 3. Klicka på Hämta.

Hämta ark

Gör följande:

 1. Öppna det ark som du vill exportera.
 2. Klicka på Mer i verktygsfältet och välj Hämta arket som PDF.
 3. Välj en Pappersstorlek.
 4. Välj antingen Stående eller Liggande.
 5. Under Skala kan du välja Anpassa till sida eller 100% normal storlek.
 6. Klicka på Hämta.

Hämta berättelser

Gör följande:

 1. Öppna berättelsen du vill hämta.
 2. Klicka på Mer i verktygsfältet och välj Hämta berättelsen som PDF.

Begränsningar

När du hämtar appinnehåll

Tänk på följande begränsningar som gäller för hämtning av appinnehåll. Begränsningarna kontrolleras när du klickar på Hämta. Om du överskrider några begränsningar visas ett felmeddelande.

 • Maximalt antal fält i urvalen: 125

 • Maximalt antal fältvärden i urvalen: 150 000 totala fältvärden i ett eller flera fält

 • Maximalt antal parallella tillstånd: 125

 • Maximalt antal patchar: 100

 • Maximalt antal variabler: 1 000

 • Maximal bildstorlek: 4 000 x 4 000 pixlar

 • Minsta bildstorlek: 5 x 5 pixlar för diagram och 20 x 20 pixlar för ark

Vid hämtning som bild

 • går det inte att exportera filterrutor och arkrubriker.

Vid hämtning som PDF

 • exporteras tredjepartskomplement och åtgärdsknappar som tomma bilder.
 • Filterrutor kan inte exporteras som enskilda diagram. De exporteras om du hämtar hela arket.
 • Visualiseringskomplement (anpassade objekt) kan inte hämtas som PDF. De kan hämtas som bilder.
 • Dynamiska vyobjekt stöds inte. De exporteras som tomma bilder. Till skillnad från andra diagramtyper som inte stöds ökar emellertid dynamiska diagram hämtningstiden. Ett ark med många dynamiska diagram kan överskrida tidsgränsen och hämtningen kan misslyckas.
 • Det finns inte någon förhandsgranskning i dialogen Hämta om inte webbläsaren har något PDF-insticksprogram för visning installerat. Den här begränsningen gäller inte när du hämtar berättelser.
 • Arkrubriker med bakgrundsfärger eller bilder exporteras inte om du använder ett anpassat tema.
 • I utökade ark och ark med anpassad storlek kan PDF:er visas med lägre kvalitet om arket är för stort för att visas tydligt på en enstaka PDF-sida.

När du hämtar berättelser som PDF-filer

 • hämtas berättelser med följande inställningar:

  • Pappersstorlek: A4

  • Upplösning: 200 dpi

  • Orientering: Liggande

  • Skala: Anpassa till sida. Storytelling-formatet 16:9 behålls, vilket innebär att det blir lite extra plats längst ned på PDF:en.

 • Alla textobjekt använder teckensnittet Arial.
 • Inbäddade ark hämtas som PDF-filer i sina standardtillstånd. Om objekt i inbäddade ark ändras, till exempel ett stapeldiagrams orientering, inkluderas inte ändringarna.
 • Språket i textobjekten i berättelsen bör matcha språket som är valt för appens systemvariabel CollationLocale i laddningsskriptet. Om de är olika kanske inte textobjekt i berättelser hämtas på det sätt som förväntas.

Vid hämtning av data

 • kan inte kartvisualiseringsdata hämtas.
 • Data i lådagram-, spridningsdiagram och histogram innehåller flera hyperkuber som skulle motsvara flera ark i Excel. När du hämtar data, hämtas bara standardhyperkuben som ett enstaka ark.
 • När data hämtas från en tabell bevaras inte formateringen. Detta omfattar färger, tecken, hyperlänkar med mera.
 • Excel-filen kan inte innehålla fler än:

  • 1 048 566 rader
  • 16 384 kolumner
 • Den hämtade Excel-filen kan inte vara större än 100 MB. Filens storlek bestäms av:

  • antal rader och kolumner

  • totalt antal celler

  • mängden text i cellerna.

  Totalt antal celler kan inte avgöras i förväg.