Gå till huvudinnehåll

Hantera teman

Teman hanteras på sidan Teman i Management Console.

Översikt av teman

Följande egenskaper visas.

Egenskaper för teman
Egenskap Beskrivning

Namn

Det här är metadatanamnet i QEXT-filen. Det är inte samma som QEXT- filnamnet.

Beskrivning

Kort beskrivning av temat.

Taggar

Filtreringstaggar.

Author

Den som har skapat temat.

QEXT-filnamn

Identifierare som måste vara unik. Filnamn för temats definitionsfil. Det är inte samma som temats namn.

QEXT-version

Metadataversion i QEXT-filen.

Publicerat

Publiceringsdatum.
Uppdaterad Datum för senaste uppdatering.

I tabellen kan du sortera med hjälp av pilarna i egenskapsrubriken. Filtrera med hjälp av listrutan Taggar eller genom att välja taggarna i tabellen.

Anteckning om informationUrsprungen för teman som innehåller länkar till externa resurser måste inkluderas i godkända-listan i Content Security Policy.

Teman med externa resurser

Ursprungen för teman som innehåller länkar till externa resurser måste inkluderas i godkända-listan i Content Security Policy.

Se även: Hantera Content Security Policy

Filformat och -storlekar som stöds

Teman stödjer endast HTML-filer, CSS, JSON och bilder (PNG, JPEG, GIF och SVG), samt QEXT-metadatafiler och teckensnittsfiler.

Maxstorlek för en fil i en temamapp är 250 MB.

Det går inte att ladda upp teman som innehåller filer med följande otillåtna MIME-typer:

 • 'application/octet-stream'
 • 'application/x-coredump'
 • 'application/x-dosexec'
 • 'application/x-executable'
 • 'application/x-java-applet'
 • 'application/x-object'
 • 'application/x-sharedlib'
 • 'application/zip'
 • 'text/x-shellscript'
 • 'text/x-awk'
 • 'text/x-gawk'
 • 'text/x-msdos-batch'
 • 'text/x-nawk'
 • 'text/x-php'
Anteckning om informationAlla filer i ett tema måste ha ett filnamn och ett filnamnstillägg. Filer som inte motsvarar dessa krav ignoreras. Exempel på filer som ignoreras: .gitignore och README.

Lägga till ett nytt tema

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Teman i Management Console och klicka på Lägg till längst upp till höger.
 2. Välj en temafil genom att klicka på Bläddra i popup-fönstret, eller släpp en fil i det avsedda området.

  Anteckning om informationDu kan inte ladda upp ett tema med samma QEXT-filnamn som ett befintligt tema.
 3. Lägg till taggar om du vill.

 4. Klicka på Publicera.

 5. Om temat du just har laddat upp innehåller externa resurser måste du inkludera deras ursprung i godkända-listan i Content Security Policy. Se Hantera Content Security Policy.

Redigera ett tema

Du kan redigera ett tema åt gången.

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Teman i Management Console och markera kryssrutan för det tema du vill redigera.
 2. Klicka på Redigera längst upp till höger.

  I redigeringspanelen visas alternativ för att ersätta det nuvarande temat, samt för att lägga till och ta bort taggar.

 3. Gör dina ändringar och spara.

Ta bort ett tema

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Teman i Management Console och markera kryssrutorna för de teman du vill ta bort.
 2. Klicka på Ta bort längst upp till höger.
Anteckning om informationNär du tar bort teman kan alla resurser påverkas. Alla användare inom en klientorganisation påverkas av en borttagning.