Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera teman

Om du är en huvudadministratör eller analysadministratör kan du hantera teman i Hanteringskonsol.

Du kan ladda upp anpassade teman, till exempel färger och bakgrunder baserat på ditt företags standarder, och använda dem för att formge appar. Mer information om formatering av appar finns i Styla en app.

Anteckning om tips

Om din klientorganisation använder den nya navigeringen ersätts Hanteringskonsol av Administrationsaktivitetscentret.

Mer information finns i Ny navigeringsplattform.

Översikt av teman

Följande egenskaper visas.

Egenskaper för teman
Egenskap Beskrivning

Namn

Det här är metadatanamnet i QEXT-filen. Det är inte samma som QEXT- filnamnet.

Beskrivning

Kort beskrivning av temat.

Taggar

Filtreringstaggar.

Author

Den som har skapat temat.

QEXT-filnamn

Identifierare som måste vara unik. Filnamn för temats definitionsfil. Det är inte samma som temats namn.

QEXT-version

Metadataversion i QEXT-filen.

Publicerat

Publiceringsdatum.
Uppdaterad Datum för senaste uppdatering.

I tabellen kan du sortera med hjälp av pilarna i egenskapsrubriken. Filtrera med hjälp av listrutan Taggar eller genom att välja taggarna i tabellen.

Anteckning om informationUrsprungen för teman som innehåller länkar till externa resurser måste inkluderas i godkända-listan i Content Security Policy.

Teman med externa resurser

Ursprungen för teman som innehåller länkar till externa resurser måste inkluderas i godkända-listan i Content Security Policy.

Se även: Hantera Content Security Policy

Filformat och -storlekar som stöds

Teman har bara stöd för HTML-filer, CSS, JSON och bilder (PNG, JPEG, GIF och SVG) tillsammans med QEXT-metadatafiler och typsnittsfiler.

ZIP-filer som innehåller teman har följande begränsningar:

 • Maximal storlek för ZIP-filer: 30 MB

 • Maximal filstorlek för filer i en ZIP: 30 MB

 • Maximalt antal filer i en ZIP: 500

 • Maximal okomprimerad total filstorlek för filer i en ZIP: 100 MB

Det går inte att ladda upp teman som innehåller filer med följande otillåtna MIME-typer:

 • 'application/octet-stream'
 • 'application/x-coredump'
 • 'application/x-dosexec'
 • 'application/x-executable'
 • 'application/x-java-applet'
 • 'application/x-object'
 • 'application/x-sharedlib'
 • 'application/zip'
 • 'text/x-shellscript'
 • 'text/x-awk'
 • 'text/x-gawk'
 • 'text/x-msdos-batch'
 • 'text/x-nawk'
 • 'text/x-php'
Anteckning om informationAlla filer i ett tema måste ha ett filnamn och ett filnamnstillägg. Filer som inte motsvarar dessa krav ignoreras. Exempel på filer som ignoreras: .gitignore och README.

Skapa ett tema

Med anpassade teman blir det möjligt att skapa en exakt layout för en app genom att ändra färger, lägga till bilder och bakgrunder samt specificera teckenstorlek och teckenfärg på global eller detaljerad nivå i appen. Du kan även definiera vilka färgpaletter som ska användas och anpassa specifikationerna för marginaler, utfyllnad och avstånd. Information om hur du skapar dina egna teman till Qlik Sense-appar finns i Anpassa teman.

Lägga till ett nytt tema

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Teman i Hanteringskonsol och klicka på Lägg till längst upp till höger.
 2. Välj en temafil genom att klicka på Bläddra i popup-fönstret, eller släpp en fil i det avsedda området.

  Anteckning om informationDu kan inte ladda upp ett tema med samma QEXT-filnamn som ett befintligt tema.
 3. Lägg till taggar om du vill.

 4. Klicka på Publicera.

 5. Om temat du just har laddat upp innehåller externa resurser måste du lägga till ursprungen i Content Security Policy i godkända-listan. Se Hantera Content Security Policy.

Redigera ett tema

Du kan redigera ett tema åt gången.

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Teman i Hanteringskonsol och markera kryssrutan för det tema du vill redigera.
 2. Klicka på Redigera längst upp till höger.

  I redigeringspanelen visas alternativ för att ersätta det nuvarande temat, samt för att lägga till och ta bort taggar.

 3. Gör dina ändringar och spara.

Ta bort ett tema

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Teman i Hanteringskonsol och markera kryssrutorna för de teman du vill ta bort.
 2. Klicka på Ta bort längst upp till höger.
Anteckning om informationNär du tar bort teman kan alla resurser påverkas. Alla användare inom en klientorganisation påverkas av en borttagning.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!