Ga naar hoofdinhoud

Apps beheren

Als u tenantbeheerder bent, kunt u apps tussen beheerde ruimtes of zelfbeheerde (persoonlijke of gedeelde) ruimtes verplaatsen, de eigenaar van apps wijzigen en apps verwijderen.

Apps-overzicht

De pagina Apps in de Management Console bestaat uit de volgende tabbladen: Bron, Gepubliceerd en Gefaseerd.

Op elk tabblad wordt een tabel met de volgende app-eigenschappen getoond: naam van de app, eigenaar van de app, ruimte waarin de app gepubliceerd is, publicatiestatus, beschrijving en datum van de laatste update. U kunt sorteren op Naam en Datum laatste update en filteren op Naam, Eigenaar en Ruimte.

Bron

Bron bevat apps die zich in persoonlijke of gedeelde ruimtes bevinden. Als tenantbeheerder kunt u in deze apps de volgende acties uitvoeren:

 • Verwijderen
 • Ruimte wijzigen
 • Eigenaar wijzigen

Gepubliceerd

Gepubliceerd bevat apps die zich in beheerde ruimtes bevinden. Als tenantbeheerder kunt u in deze apps de volgende acties uitvoeren:

 • Verwijderen
 • Ruimte wijzigen

Gefaseerd

Gefaseerd bevat apps die geen eigenaar hebben en niet tot een ruimte behoren. De gefaseerde apps zijn niet zichtbaar in de hub. Als tenantbeheerder kunt u in deze apps de volgende acties uitvoeren:

 • Verwijderen
 • Ruimte instellen

De eigenaar van een app wijzigen

Als tenantbeheerder kunt u in Bron de eigenaar van een app wijzigen.

Doe het volgende:

 1. Selecteer in de Management Console op het tabblad Bron van de pagina Apps één of meer apps.
 2. Klik op Eigenaar wijzigen in de rechterbovenhoek.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Eigenaar wijzigen de gebruiker die u wilt toewijzen als eigenaar van de app. Klik op Toepassen.

De ruimte van een app wijzigen

Als tenantbeheerder kunt u de ruimte waartoe een app behoort wijzigen.

Doe het volgende:

 1. Selecteer in de Management Console op het tabblad Bron of Gepubliceerd van de pagina Apps één of meer apps.
 2. Klik op Ruimte wijzigen in de rechterbovenhoek.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Ruimte wijzigen de ruimte waarnaar u de app wilt verplaatsen. Klik op Toepassen.

  Opmerking: Als u de ruimte van een app wilt wijzigen, hebt u mogelijk verhoogde bevoegdheden nodig. Indien dit het geval is, selecteert u het selectievakje Verhoogde bevoegdheden verkrijgen voordat u op Toepassen klikt.

  U hebt verhoogde bevoegdheden nodig als u niet de eigenaar van de app bent of u niet de machtiging Kan beheren hebt voor de ruimte waartoe de app behoort of de ruimte waarnaar de app is verplaatst. De verhoogde bevoegdheden worden hersteld zodra de opdracht voor het wijzigen van de ruimte is uitgevoerd.

De ruimte voor een klaargezette app instellen

Als tenantbeheerder kunt u de ruimte voor klaargezette apps instellen.

Doe het volgende:

 1. Selecteer in de Management Console op het tabblad Gefaseerd van de pagina Apps één of meer apps.
 2. Klik op Ruimte instellen in de rechterbovenhoek.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Ruimte wijzigen de ruimte waaraan u de app wilt toevoegen. Klik op Toepassen.

Een app verwijderen

Als tenantbeheerder kunt u apps verwijderen.

Doe het volgende:

 1. Selecteer in de Management Console op een tabblad van de pagina Apps één of meer apps.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Verwijderen.