Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie aplikacjami dla administratorów dzierżawy i analityki

Jeśli jesteś administratorem dzierżawy lub administratorem analityki, możesz przenosić aplikacje pomiędzy zarządzanymi przestrzeniami lub pomiędzy samodzielnie zarządzanymi (prywatnymi lub udostępnionymi) przestrzeniami, zmieniać właściciela aplikacji, usuwać aplikacje oraz zarządzać harmonogramami przeładowania.

InformacjaWłaściciele i deweloperzy aplikacji mogą również zarządzać właściwościami aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie aplikacjami.

Przegląd aplikacji

Aby zarządzać aplikacjami, przejdź do strony Zawartość w funkcji Konsola zarządzania i otwórz kartę Aplikacje. Na karcie wyświetlana jest tabela z informacjami o właścicielu, przestrzeni i rozmiarze aplikacji. Rozmiar odnosi się do podstawowego rozmiaru aplikacji w pamięci. Możesz także sprawdzić, kiedy aplikacja była ostatnio aktualizowana i znaleźć szczegółowe informacje o zaplanowanych przeładowaniach danych. Można sortować według kolumn Nazwa i Data ostatniej aktualizacji, a także filtrować wg Nazwy, Identyfikatora, Właściciela lub Przestrzeni.

Z listy rozwijanej nad tabelą wybierz pozycję Źródło, Opublikowane lub Tymczasowe:

 • Źródło prezentuje aplikacje, które znajdują się w przestrzeniach prywatnych lub udostępnionych. Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz wykonać następujące działania w odniesieniu do tych aplikacji:

  • Zarządzanie harmonogramem przeładowywania aplikacji
  • Zmiana właściciela aplikacji
  • Przenoszenie aplikacji do innej przestrzeni
  • Usunięcie aplikacji
 • Opublikowane prezentuje aplikacje, które znajdują się w przestrzeniach zarządzanych. Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz wykonać następujące działania w odniesieniu do tych aplikacji:

  • Zarządzanie harmonogramem przeładowywania aplikacji
  • Przenoszenie aplikacji do innej przestrzeni
  • Usunięcie aplikacji
 • Tymczasowe prezentuje aplikacje, które nie mają właściciela i nie należą do przestrzeni. Aplikacje tymczasowe są widoczne tylko dla administratorów dzierżawy i analityki. Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz wykonać następujące działania w odniesieniu do tych aplikacji:

  • Ustawianie przestrzeni dla aplikacji
  • Usunięcie aplikacji

Zmiana właściciela aplikacji

Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz zmienić właściciela aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania wybierz Zawartość > Aplikacje.
 2. Wybierz Źródło.
 3. Wybierz jedną lub więcej aplikacji i kliknij Zmień właściciela.
 4. W oknie dialogowym Zmień właściciela wybierz użytkownika, który ma zostać nowym właścicielem, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Zmiana przestrzeni aplikacji

Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz przenieść aplikację do innej przestrzeni.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania wybierz Zawartość > Aplikacje.
 2. Wybierz Źródło lub Opublikowane.
 3. Wybierz jedną lub więcej aplikacji i kliknij Przenieś.
 4. W oknie dialogowym Przenieś wybierz przestrzeń, do której chcesz przenieść aplikacje, a następnie kliknij Potwierdź.

  Informacja

  Do zmiany przestrzeni aplikacji możesz potrzebować wyższych uprawnień. W razie potrzeby przed potwierdzeniem zaznacz pole wyboru Uzyskaj podwyższone uprawnienia.

  Podwyższone uprawnienia są wymagane, jeśli nie jesteś właścicielem aplikacji lub nie masz uprawnienia Może zarządzać obecną lub nową przestrzenią. Te uprawnienia są tymczasowe i zostaną przywrócone poprzednie uprawnienia po zakończeniu zmiany przestrzeni.

Ustawianie przestrzeni dla aplikacji tymczasowych

Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz wybrać przestrzeń dla aplikacji tymczasowych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania wybierz Zawartość > Aplikacje.
 2. Wybierz opcję Tymczasowe.
 3. Wybierz jedną lub więcej aplikacji i kliknij Ustaw przestrzeń.
 4. W oknie dialogowym Wybierz przestrzeń wybierz przestrzeń, do której chcesz dodać aplikacje, a następnie kliknij Potwierdź.

Zarządzanie zaplanowanymi przeładowaniami danych aplikacji

Ładowanie aplikacji powoduje jej zaktualizowanie z uwzględnieniem najnowszych danych z jej źródeł danych. Aplikacje można ponownie załadować ręcznie z huba lub automatycznie na podstawie harmonogramu.

Jako administrator dzierżawy lub administrator analityki możesz przeglądać i usuwać harmonogramy przeładowania w funkcji Konsola zarządzania. Możesz zobaczyć czas ostatniego przeładowania i następnego zaplanowanego przeładowania. Mając odpowiednie uprawnienia w przestrzeniach, w których przechowywane są aplikacje i źródła danych, możesz także tworzyć i edytować harmonogramy przeładowań.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramów przeładowania, w tym ograniczenia i uwagi związane z pracą z harmonogramami, zawiera temat Ładowanie danych aplikacji. Informacje na temat uprawnień wymaganych do przeładowywania danych zawierają tematy Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych i Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.

Wyświetlanie statusu harmonogramów przeładowania aplikacji

Kolumna Harmonogram w tabeli aplikacji wyświetla stan harmonogramu przeładowania aplikacji. Pusta kolumna oznacza, że aplikacja nie ma harmonogramu przeładowania. Statusy harmonogramu to:

 • Zaplanowano: Aplikacja ma włączony harmonogram przeładowania. Wskaż kursorem ten status, aby wyświetlić znacznik czasu ostatniego przeładowania i następnego zaplanowanego przeładowania.

 • Harmonogram wyłączony: Aplikacja ma harmonogram, który jest obecnie wyłączony. Wskaż kursorem ten status, aby sprawdzić znacznik czasu ostatniej nieudanej próby przeładowania. Harmonogram przeładowania jest wyłączany, jeśli nie zostanie wykonany pięć razy z rzędu.

Statusy harmonogramów przeładowania w tabeli aplikacji.

Zrzut ekranu przedstawiający kolumnę Harmonogram ze statusami i etykietką

Tworzenie lub edytowanie harmonogramów przeładowania

Administratorzy dzierżawy i administratorzy analityki z odpowiednimi uprawnieniami do aplikacji i jej zawartości danych w przestrzeni mogą utworzyć nowy harmonogram przeładowania lub edytować istniejący. Harmonogram może być oparty na częstotliwości, datach, godzinie lub przeładowanie może następować po odświeżeniu zestawu danych w aplikacji.

InformacjaEdycja harmonogramu przeładowania może spowodować zmianę właściciela harmonogramu. Zob. Własność harmonogramów przeładowań.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania wybierz Zawartość > Aplikacje.

 2. Wybierz Źródło lub Opublikowano i znajdź aplikację, której harmonogram przeładowania chcesz dodać lub edytować.

 3. Kliknij Więcej, a następnie wybierz opcję Harmonogram przeładowania.

 4. Jeśli dodajesz nowy harmonogram, kliknij Dodaj harmonogram w oknie dialogowym Harmonogram przeładowania.

 5. Skonfiguruj nowy harmonogram przeładowania lub edytuj istniejący.

  Szczegółowe informacje na temat konfigurowania harmonogramów przeładowania zawiera temat Ładowanie danych aplikacji.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Własność harmonogramów przeładowań

Zaplanowane przeładowanie oparte na czasie jest uruchamiane w imieniu użytkownika będącego właścicielem harmonogramu przeładowania, a nie właściciela aplikacji. Aby harmonogram przeładowania działał pomyślnie, jego właściciel musi nadal mieć prawidłowy dostęp do aplikacji i jej źródeł danych. Niektóre działania powodują zmiany właściciela harmonogramu przeładowań. Właściciel harmonogramu przeładowań jest określany przez następujące zasady:

 • Gdy tworzysz harmonogram przeładowania dla aplikacji, która wcześniej go nie miała, stajesz się właścicielem tego harmonogramu.

 • Jeśli inny użytkownik edytuje lub zapisze istniejący harmonogram przeładowania, własność zostanie przeniesiona na niego.

 • Jeśli inny użytkownik zmodyfikuje skrypt ładowania aplikacji, wprowadzając zmiany w Edytorze ładowania danych (lub ładując dane w narzędziu Menedżer danych), w większości przypadków własność zostanie przeniesiona na niego. Jeśli jednak ten użytkownik jest już ostatnim użytkownikiem, który edytował skrypt ładowania, prawo własności do harmonogramu nie zostanie na niego przeniesione.

 • Utworzenie lub modyfikacja listy dystrybucyjnej aplikacji przez przesłanie pliku źródłowego w sekcji Raportowanie lub ręczną edycję skryptu ładowania powodują edycję skryptu ładowania.Jeśli to zrobisz, a nie będziesz ostatnią osobą, która edytowała skrypt ładowania, staniesz się nowym właścicielem harmonogramu przeładowań aplikacji, jeśli aplikacja go ma. Jeśli jednak jesteś już ostatnim użytkownikiem, który edytował skrypt ładowania, prawo własności do harmonogramu nie zostanie przeniesione na Ciebie.

Usuwanie harmonogramów przeładowania

Administratorzy dzierżaw i administratorzy analityki mogą usuwać harmonogramy ładowania z funkcji Konsola zarządzania.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania wybierz Zawartość > Aplikacje.

 2. Znajdź aplikację, z której chcesz usunąć harmonogram przeładowania.

 3. Kliknij Więcej, a następnie wybierz opcję Harmonogram przeładowania.

 4. W oknie dialogowym Harmonogram przeładowania kliknij Usuń.

Usuwanie aplikacji

Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz usuwać aplikacje.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania wybierz Zawartość > Aplikacje.
 2. Wybierz Źródło, Opublikowane lub Tymczasowe.
 3. Wybierz jedną lub więcej aplikacji i kliknij Usuń.
 4. W oknie dialogowym Usuń aplikacje zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić usunięcie, a następnie kliknij Usuń.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!