Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie aplikacjami

Jeśli jesteś administratorem dzierżawy lub analityki, możesz przenosić aplikacje pomiędzy zarządzanymi przestrzeniami lub pomiędzy samodzielnie zarządzanymi (prywatnymi lub udostępnionymi) przestrzeniami, zmieniać właściciela aplikacji oraz usuwać aplikacje.

Przegląd aplikacji

Strona Aplikacje w funkcji Konsola zarządzania składa się z następujących kart: Źródło, Opublikowane i Tymczasowe.

Każda karta wyświetla tabelę z następującymi właściwościami aplikacji: nazwa aplikacji, właściciel aplikacji, przestrzeń, w której aplikacja jest opublikowana, status publikacji, opis i data ostatniej aktualizacji. Można sortować po Nazwie i Dacie ostatniej aktualizacji, a także filtrować wg Nazwy, Właściciela oraz Przestrzeni.

Źródło

Źródło zawiera aplikacje, które znajdują się w przestrzeniach osobistych lub udostępnionych. Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz wykonać następujące działania w odniesieniu do tych aplikacji:

 • Usuń
 • Zmień przestrzeń
 • Zmień właściciela

Daty publikacji

Opublikowane zawiera aplikacje, które znajdują się w przestrzeniach zarządzanych. Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz wykonać następujące działania w odniesieniu do tych aplikacji:

 • Usuń
 • Zmień przestrzeń

Tymczasowe

Tymczasowe zawiera aplikacje, które nie mają właściciela i nie należą do przestrzeni. Aplikacje tymczasowe są widoczne tylko dla administratorów dzierżawy i analityki. Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz wykonać następujące działania w odniesieniu do tych aplikacji:

 • Usuń
 • Ustaw przestrzeń

Zmiana właściciela aplikacji

Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz zmienić właściciela aplikacji w Źródle.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania, na karcie Źródło strony Aplikacje wybierz jedną lub więcej aplikacji.
 2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zmień właściciela.
 3. W oknie dialogowym Zmień właściciela wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać własność aplikacji. Kliknij przycisk Zastosuj.

Zmiana przestrzeni aplikacji

Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz zmienić przestrzeń, do której należy aplikacja.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania, na jednej z kart Źródło lub Opublikowane strony Aplikacje wybierz jedną lub więcej aplikacji.
 2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zmień przestrzeń.
 3. W oknie dialogowym Zmień przestrzeń wybierz przestrzeń, do której chcesz przenieść aplikację. Kliknij przycisk Zastosuj.

  InformacjaJeśli zmieniasz przestrzeń aplikacji, możesz potrzebować podwyższonych uprawnień. W takim przypadku przed kliknięciem przycisku Zastosuj, zaznacz pole wyboru Zdobądź podwyższone uprawnienia.

  Podwyższone uprawnienia są potrzebne, jeśli nie jesteś właścicielem aplikacji lub jeśli nie masz uprawnienia Może zarządzać dla przestrzeni, do której należy aplikacja lub przestrzeni, do której aplikacja jest przenoszona. Podwyższone uprawnienia są przywracane, gdy tylko zostanie wykonana akcja zmiany przestrzeni.

Ustawianie przestrzeni dla aplikacji tymczasowej

Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz ustawić przestrzeń dla aplikacji tymczasowych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania, na karcie Tymczasowe strony Aplikacje wybierz jedną lub więcej aplikacji.
 2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Ustaw przestrzeń.
 3. W oknie dialogowym Wybierz przestrzeń wybierz przestrzeń, do której chcesz dodać aplikację. Kliknij przycisk Zastosuj.

Usuwanie aplikacji

Jako administrator dzierżawy lub analityki możesz usuwać aplikacje.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania, na dowolnej karcie strony Aplikacje wybierz jedną lub więcej aplikacji.
 2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Usuń.