Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kiracı ve analiz yöneticileri için uygulamaları yönetme

Kiracı yöneticisi veya analiz yöneticisiyseniz uygulamaları yönetilen alanlar arasında ya da kendi kendine yönetilen (kişisel veya paylaşılan) alanlar arasında taşıyabilir, uygulamaların sahibini değiştirebilir, uygulamaları silebilir ve yeniden yükleme programlamalarını yönetebilirsiniz.

Bilgi notuUygulama sahipleri ve geliştiriciler de uygulama özelliklerini yönetebilir. Daha fazla bilgi için bk. Uygulamaları yönetme.

Uygulamalara genel bakış

Uygulamaları yönetmek için Yönetim Konsolu içindeki İçerik sayfasına gidin ve Uygulamalar sekmesini açın. Sekmede sahip, alan ve uygulamanın boyutu hakkında bilgiler içeren bir tablo görüntülenir. Boyut, uygulamanın temel bellek ayak izini ifade eder. Ayrıca uygulamanın en son güncellendiği zamanı görebilir ve programlanan veri yeniden yüklemeleri hakkında ayrıntıları bulabilirsiniz. Sütunları Ad ve Son güncellenme zamanı ölçütlerine göre sıralayabilir ve Ad, Kimlik, Sahip veya Alan öğelerine göre filtre uygulayabilirsiniz.

Tablonun üzerindeki açılır listede Kaynak, Yayınlanan veya Hazırlanmış seçeneğini belirleyin:

 • Kaynak sekmesi, kişisel veya paylaşılan alanda olan uygulamaları gösterir. Kiracı yöneticisi veya analiz yöneticisi olarak bu uygulamalarda aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

  • Uygulama yeniden yükleme programlamasını yönetme
  • Uygulamanın sahibini değiştirme
  • Uygulamayı başka bir alana taşıma
  • Uygulamayı silme
 • Yayınlanan sekmesi, yönetilen alanda olan uygulamaları gösterir. Kiracı yöneticisi veya analiz yöneticisi olarak bu uygulamalarda aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

  • Uygulama yeniden yükleme programlamasını yönetme
  • Uygulamayı başka bir alana taşıma
  • Uygulamayı silme
 • Hazırlanmış sekmesi, sahibi olmayan ve bir alana ait olmayan uygulamaları gösterir. Hazırlanmış uygulamaları yalnızca kiracı yöneticileri ve analiz yöneticileri görebilir. Kiracı veya analiz yöneticisi olarak bu uygulamalarda aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

  • Uygulama için bir alan ayarlama
  • Uygulamayı silme

Uygulamaların sahibini değiştirme

Kiracı veya analiz yöneticisi olarak, bir uygulamanın sahibini değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu içinde İçerik > Uygulamalar bölümüne gidin.
 2. Kaynak'ı seçin.
 3. Bir veya daha fazla uygulama seçin ve Sahibi değiştir'e tıklayın.
 4. Sahibi değiştir iletişim kutusunda, yeni sahip yapmak istediğiniz kullanıcıyı seçin ve Uygula'ya tıklayın.

Uygulamaların alanını değiştirme

Kiracı veya analiz yöneticisi olarak bir uygulamayı başka bir alana taşıyabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu içinde İçerik > Uygulamalar bölümüne gidin.
 2. Kaynak veya Yayınlanan seçeneğini belirleyin.
 3. Bir veya daha fazla uygulama seçin ve Taşı'ya tıklayın.
 4. Taşı iletişim kutusunda, uygulamaları taşımak istediğiniz alanı seçin ve ardından Onayla'ya tıklayın.

  Bilgi notu

  Bir uygulamanın alanını değiştirirken daha üst seviye izinlere ihtiyacınız olabilir. Gerekirse onaylamadan önce Yüksek ayrıcalık edinin onay kutusunu seçin.

  Uygulamanın sahibi değilseniz veya mevcut ya da yeni alan için Yönetebilir izniniz yoksa yüksek ayrıcalıklar gerekir. Bu ayrıcalıklar geçicidir ve alan değişikliği tamamlandıktan sonra geri alınacaktır.

Hazırlanmış uygulamalar için alanı ayarlama

Kiracı veya analiz yöneticisi olarak, hazırlanmış uygulamalar için bir alan seçebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu içinde İçerik > Uygulamalar bölümüne gidin.
 2. Hazırlanmış'ı seçin.
 3. Bir veya daha fazla uygulama seçin ve Alan ayarla'ya tıklayın.
 4. Alan seç iletişim kutusunda, uygulamaları eklemek istediğiniz alanı seçin ve ardından Onayla'ya tıklayın.

Uygulama verilerinin programlanan yeniden yüklemelerini yönetme

Bir uygulamayı yüklemek, uygulama veri kaynaklarından en yeni verilerle uygulamayı günceller. Uygulamalar, hub'dan elle veya bir programlamaya dayanarak otomatik şekilde yeniden yüklenebilir.

Kiracı yöneticisi veya analiz yöneticisi olarak Yönetim Konsolu içinde yeniden yükleme programlamalarını görüntüleyebilir ve silebilirsiniz. Son yeniden yüklemenin ve bir sonraki planlanan yeniden yüklemenin zamanını görebilirsiniz. Uygulamalar ve veri kaynaklarının saklandığı alanlarda uygun izinlerle aynı zamanda yeniden yükleme programlamalarını oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Programlamalarla çalışırken sınırlamalar ve dikkat edilmesi gereken noktalar dahil olmak üzere yeniden yükleme programlamaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Uygulama verilerini yeniden yükleme. Verileri yeniden yüklemek üzere gereken izinler hakkında bilgi için bkz. Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme ve Yönetilen alanlarda izinleri yönetme.

Uygulama yeniden yükleme programlamalarının durumunu görüntüleme

Uygulama tablosundaki Programlama sütununda, bir uygulamanın yeniden yükleme programlamasının durumu görüntülenir. Boş bir sütun, uygulamada yeniden yükleme programı olmadığı anlamına gelir. Program durumları:

 • Planlandı: Uygulamada etkinleştirilmiş bir yeniden yükleme programlaması vardır. Son yeniden yüklemenin zaman damgasını ve bir sonraki programlanan yeniden yüklemeyi görüntülemek için fareyi bu durumun üzerine getirin.

 • Planlama devre dışı: Uygulamada şu anda devre dışı bırakılmış bir programlama vardır. Başarısız olan son yeniden yükleme girişiminin zaman damgasını kontrol etmek için fareyi bu durumun üzerine getirin. Arka arkaya beş kez çalıştırılamazsa yeniden yükleme programlaması devre dışı bırakılır.

Uygulamalar tablosunda yeniden yükleme programlamalarının durumları.

Durumları ve araç ipucunu içeren Programlama sütununun ekran görüntüsü

Yeniden yükleme programlamalarını oluşturma veya düzenleme

Bir uygulama ve veri içerikleri için uygun alan izinlerine sahip kiracı yöneticileri ve analiz yöneticileri yeni bir yeniden yükleme programlaması oluşturabilir veya mevcut bir programlamayı düzenleyebilir. Programlama; sıklığı, tarihi, saati veya uygulamadaki bir veri kümesinin yenilenmesini temel alabilir.

Bilgi notuBir yeniden yükleme programlamasını düzenlemek, programlamanın sahibini değiştirebilir. Bk. Yeniden yükleme zamanlamalarının sahipliği.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu içinde İçerik > Uygulamalar bölümüne gidin.

 2. Kaynak veya Yayınlandı öğesini seçin ve yeniden yükleme programlamasını eklemek ya da düzenlemek istediğiniz uygulamayı bulun.

 3. Daha fazla üzerine tıklayın ve Yeniden yükleme programlaması'nı seçin.

 4. Yeni bir programlama ekliyorsanız Yeniden yükleme programlaması iletişim kutusunda Programlama ekle'ye tıklayın.

 5. Yeni bir yeniden yükleme programlaması yapılandırın veya mevcut programlamayı düzenleyin.

  Yeniden yükleme programlamalarının nasıl yapılandırılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Uygulama verilerini yeniden yükleme.

 6. Kaydet düğmesine tıklayın.

Yeniden yükleme zamanlamalarının sahipliği

Zamana dayalı zamanlanmış bir yeniden yükleme, uygulama sahibi yerine yeniden yükleme zamanlamasının sahibi olan kullanıcı adına çalışır. Yeniden yükleme zamanlamasının başarılı bir şekilde çalışması için, yeniden yükleme zamanlaması sahibinin uygulamaya ve veri kaynaklarına doğru erişime sahip olması gerekir. Belirli eylemler, yeniden yükleme programının kime ait olduğu konusunda değişikliklere neden olur. Yeniden yükleme programı sahibi aşağıdaki kurallara göre belirlenir:

 • Daha önce yeniden yükleme zamanlaması bulunmayan bir uygulama için bir yeniden yükleme zamanlaması oluşturduğunuzda, o yeniden yükleme zamanlamasının sahibi olursunuz.

 • Başka bir kullanıcı, mevcut bir yeniden yükleme zamanlamasını düzenler ya da kaydederse sahiplik ona aktarılır.

 • Başka bir kullanıcı, Veri yükleme düzenleyicisinde düzenlemeler yaparak (veya Veri yöneticisi içine veri yükleyerek) uygulamanın yükleme kodunu değiştirirse çoğu durumda sahiplik ona aktarılır. Bununla birlikte, bu kullanıcı zaten yükleme kodunu düzenleyen en son kullanıcıysa zamanlamanın sahipliği ona aktarılmaz.

 • Raporlamabölümüne kaynak dosyası yükleyerek veya komut dosyasını manuel olarak düzenleyerek bir uygulamanın dağıtım listesi oluşturulduğunda ya da değiştirildiğinde komut dosyası düzenlenir. Bunu yapmanız ve komut dosyasının en son düzenleyicisinin siz olmamanız durumunda, varsa uygulama yeniden yükleme zamanlamasının yeni sahibi siz olacaksınız. Zaten yükleme kodunun en son düzenleyicisi zaten sizseniz zamanlamanın sahipliği size aktarılmaz.

Yeniden yükleme programlamalarını silme

Kiracı yöneticileri ve analiz yöneticileri Yönetim Konsolu içindeki mevcut yeniden yükleme programlamalarını silebilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu içinde İçerik > Uygulamalar bölümüne gidin.

 2. Yeniden yükleme programlamasını silmek istediğiniz uygulamayı bulun.

 3. Daha fazla üzerine tıklayın ve Yeniden yükleme programlaması'nı seçin.

 4. Yeniden yükleme programlaması iletişim kutusunda Sil'e tıklayın.

Uygulamaları silme

Kiracı veya analiz yöneticisi olarak uygulamaları silebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu içinde İçerik > Uygulamalar bölümüne gidin.
 2. Kaynak, Yayınlanan veya Hazırlanmış seçeneğini belirleyin.
 3. Bir veya daha fazla uygulama seçin ve Sil'e tıklayın.
 4. Uygulamaları sil iletişim kutusunda silme işlemini onaylamak için onay kutusunu seçin ve ardından Sil'e tıklayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!