Gå till huvudinnehåll

Hantera komplement

Komplement hanteras på sidan Komplement i Management Console.

Anteckning om Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentKomplement från tredje part stöds i Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Användning av komplement från tredje part kan dock behöva definieras och godkännas som en del av en Agency Authority to Operate, beroende på vilka säkerhets- och efterlevnadskrav din organisation ska uppfylla.

Om komplement innehåller förfrågningar om externa resurser måste ursprungen finnas med i listan över godkända i Content Security Policy, annars tillåts inte att komplementet renderas.

Anteckning om tipsVi rekommenderar att du granskar komplement och deras kod innan du laddar upp dem. Mer information finns i Visualiseringskomplement (endast på engelska).

För en visuell demo om att lägga till och använda komplement finns Använda tredje parts visualiseringskomplement i Qlik Cloud och Komplement och API-nycklar.

Översikt av komplement

På sidan Komplement i Management Console visas följande egenskaper.

Egenskaper för komplement
Egenskap Beskrivning

Namn

Det här är metadatanamnet i QEXT-filen. Det är inte samma som QEXT- filnamnet.

Beskrivning

Kort beskrivning av komplementet.

Taggar

Filtreringstaggar.

Author

Den som har skapat komplementet.

QEXT-filnamn

Identifierare som måste vara unik. Filnamn för komplementets definitionsfil. Det är inte samma som komplementets namn.

QEXT-version

Metadataversion i QEXT-filen.

Publicerat

Publiceringsdatum.

I tabellen kan du sortera med hjälp av pilarna i egenskapsrubriken. Filtrera med hjälp av listrutan Taggar eller genom att välja taggarna i tabellen.

Komplement med externa resurser

Om komplement innehåller förfrågningar om externa resurser måste ursprungen finnas med i listan över godkända i Content Security Policy, annars tillåts inte att komplementet renderas.

Se även:Hantera Content Security Policy

Filformat som inte stöds

Maxstorlek för en fil i en komplementmapp är 15 MB.

Av säkerhetsskäl får komplement inte innehålla filer med otillåtna MIME-typer. Uppladdningen kommer att misslyckas om ditt komplement till exempel innehåller en exekverbar fil eller en zip-fil. Följande MIME-typer är ej tillåtna:

 • 'application/octet-stream'
 • 'application/x-coredump'
 • 'application/x-dosexec'
 • 'application/x-executable'
 • 'application/x-java-applet'
 • 'application/x-object'
 • 'application/x-sharedlib'
 • 'application/zip'
 • 'text/x-shellscript'
 • 'text/x-awk'
 • 'text/x-gawk'
 • 'text/x-msdos-batch'
 • 'text/x-nawk'
 • 'text/x-php'
Anteckning om informationAlla filer i ett komplement måste ha ett filnamn och ett filnamnstillägg. Filer som inte motsvarar dessa krav ignoreras. Exempel på filer som ignoreras: .gitignore och README.

Rekommendationer för att skapa och ladda upp komplement

Qlik Sense SaaS och Qlik Sense Enterprise Client-Managed använder olika komplementtjänster och omfattar därför olika funktioner. Följ dessa rekommendationer när du skapar och laddar upp visualiseringskomplement till Qlik Sense SaaS:

 • Zip-filen för ett komplement ska vara mindre än 15 MB. Detta gör att uppladdning av komplement kan ske utan att tidsgränser överskrids eller andra problem.

 • Gör dina kodfiler så små som möjligt.

 • Zip-filen för ett komplement ska bara innehålla de filer som krävs för att komplementet ska fungera. Tabellen visar de grundläggande filer som krävs för ett visualiseringskomplement.

  Filnamnstillägg Beskrivning
  .qext Metadatafil för komplementet
  .js JavaScript-kod för komplementet

  .html

  HTML-kod för att rendera komplementet
  .css

  Anpassade CSS-filer för formatering av komplementet

 • Ladda inte upp bildfiler. GIF, PNG, JPG och andra bildfiler ska lagras på en extern värd, antingen på en personlig programserver, i en S3-bucket eller i ett offentligt system för hantering av innehåll. Det går att referera till dem från komplementkoden.

  Anteckning om informationDu kan referera till vissa kodfiler och visst innehåll från din primära komplementkod. När det finns referenser till externt innehåll från ett komplement krävs det att en innehållssäkerhetspolicy implementeras i klientorganisationen. Mer information finns i Hantera Content Security Policy.
 • Qlik Sense SaaS-komplementtjänsten stöder inte buntade komplement (en ZIP-fil som innehåller andra ZIP-filer med komplement).

 • Ladda inte upp komplement som innehåller QVF- eller QVD-filer för Qlik Sense eftersom de filerna inte går att komma åt från komplementtjänsten. Ta bort dessa filer innan du laddar upp komplementet.

 • Gör något av följande om du vill ladda upp en QVF-fil eller QVD-fil till Qlik Sense SaaS-klientorganisationen:

  • Ladda upp en app från molnhubben.

  • Ladda upp en app med qlik-cli.

  • Ladda upp en QVD-fil från molnhubben.

  • Ladda upp en QVD-fil med hjälp av Qlik DataTransfer.

Lägga till ett nytt komplement

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Komplement i Management Console och klicka på Lägg till längst upp till höger.
 2. Välj en komplementfil genom att klicka på Bläddra i popup-fönstret, eller släpp en fil i det avsedda området.

  Anteckning om informationDu kan inte ladda upp ett komplement med samma QEXT-filnamn som ett befintligt komplement.
 3. Lägg till taggar om du vill.

 4. Klicka på Publicera.

 5. Om komplementet du just har laddat upp innehåller externa resurser måste du inkludera deras ursprung i godkända-listan i Content Security Policy. Se Hantera Content Security Policy.

Redigera ett komplement

Du kan redigera ett komplement åt gången.

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Komplement i Management Console och markera kryssrutan för det komplement du vill redigera.
 2. Klicka på Redigera längst upp till höger.

  I redigeringspanelen visas alternativ för att ersätta det nuvarande komplementet, samt för att lägga till och ta bort taggar.

 3. Gör dina ändringar och spara.

Ta bort ett komplement

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Komplement i Management Console och markera kryssrutorna för de komplement du vill ta bort.
 2. Klicka på Ta bort längst upp till höger.
Anteckning om informationNär du tar bort komplement kan alla resurser påverkas. Alla användare inom en klientorganisation påverkas av en borttagning.