Ga naar hoofdinhoud

Werken met visualisaties

Met visualisaties kunt u gegevens zo weergeven dat de gebruikers van uw app deze kunnen interpreteren en verkennen. Een staafdiagram bijvoorbeeld om verkoopcijfers voor verschillende regio's te vergelijken, of een tabel met precieze waarden voor dezelfde gegevens. Goede visualisaties helpen u de weergegeven gegevens snel en nauwkeurig interpreteren. Zie Qlik Sense-visualisaties voor meer informatie over visualisaties die beschikbaar zijn in Qlik Sense.

U kunt visualisaties voor analyses op verschillende manieren maken in Qlik Sense. De snelste manier om analyses te maken voor de gebruikers van uw app is met Insight Advisor. Insight Advisor biedt hulp bij het snel maken van relevante visualisaties op basis van uw gegevens. Met Insight Advisor kunt u het volgende doen:

Een diagram genereren met behulp van Analysetypen van Insight Advisor

U kunt een visualisatie handmatig maken en de eigenschappen aanpassen om de presentatie van uw gegevens te personaliseren. Voor meer informatie over het maken van visualisaties, raadpleegt u Visualisaties maken en bewerken.