Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

NL-inzichten maken

Voeg NL‑inzichten toe aan uw werkblad om de gegevensanalyse in de app uit te breiden en te verdiepen. Inzichtenadviseur biedt inzichten in natuurlijke taal met behulp van verschillende beschikbare analysetypen.

U hebt minimaal één dimensie of één meting nodig om het diagram te maken. Combineer dimensies en metingen naar wens. Als u een bestaande diagram gebruikt om de inhoud van uw NL‑inzichten te maken, worden de dimensies en metingen van dat invoerdiagram gebruikt. Dit wordt automatisch bijgewerkt als u het invoerdiagram wijzigt.

 1. Klik in een werkblad op om een nieuwe visualisatie toe te voegen.

 2. Onder Visualisatie selecteert u NL inzichten NL-inzichten.

 3. Klik op Diagram toevoegen om inzichten in natuurlijke taal te gebruiken van een bestaand diagram in de visualisatie van NL‑inzichten. Kies uit de ondersteunde diagrammen in het huidige werkblad.

  U kunt ook klikken op Dimensie toevoegen of Meting toevoegen om inzichten in natuurlijke taal van een dimensie of meting toe te voegen aan het diagram. Analyses worden niet toegevoegd als de geselecteerde dimensies of metingen dat analysetype niet ondersteunen.

 4. In het eigenschappenvenster voegt u metingen en dimensies van het diagram toe.

  InformatieU kunt geen dimensies of metingen toevoegen of verwijderen als u ervoor hebt gekozen om inzichten van een bestaand diagram te gebruiken.

Als u de visualisatie met NL‑inzichten hebt gemaakt, wilt u mogelijk het uiterlijk hiervan aanpassen en andere instellingen wijzigen in het eigenschappenvenster.  Voor meer informatie over het stijlen van de visualisatie gaat u naar NL‑inzichten stijlen.

NL‑inzichten stijlen

Als Geavanceerde opties is ingeschakeld, zijn er een aantal stijlopties beschikbaar onder Uiterlijk in het eigenschappenvenster.

Klik op Stijlen onder Uiterlijk > Presentatie om de stijl van het diagram verder aan te passen. Het stijldeelvenster bevat verschillende secties onder de tabbladen Algemeen en Diagram.

U kunt uw stijlen resetten door te klikken op naast elke sectie. Als u klikt op Alles opnieuw instellen worden de stijlen in zowel Algemeen als Diagram opnieuw ingesteld.

Raadpleeg Aangepaste stijl toepassen op een visualisatie voor algemene informatie over het stijlen van een afzonderlijke visualisatie.

De tekst aanpassen

U kunt de tekst voor de titel, subtitel en voetnoot instellen onder Uiterlijk > Algemeen. Schakel Titels tonen uit als u deze elementen wilt verbergen.

De zichtbaarheid van de verschillende labels in het diagram is afhankelijk van diagramspecifieke instellingen en labelweergave-opties. Deze kunnen worden geconfigureerd in het eigenschappenvenster.

U kunt de stijl van de tekst bepalen die in het diagram verschijnt.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Stel op het tabblad Algemeen het lettertype, de nadrukstijl, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Titel

  • Ondertitel

  • Voetnoot

 5. Stel op het tabblad Diagram de stijl in voor de volgende tekstelementen:

  • Analysetype: Stel het lettertype, de tekengrootte en kleur van de kopteksten in die de analysetypen van de inzichten weergeven.
  • Stijl: Stel het lettertype, de grootte en kleur van de contextuele inzichten in.
  • Structuur: Stel in hoe de contextuele inzichten in het diagram gepresenteerd moeten worden. Kies opsommingstekens of zinnen.

De achtergrond aanpassen

U kunt de achtergrond van het diagram aanpassen. De achtergrond kan worden ingesteld met een kleur en afbeelding.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster kunt u een achtergrondkleur (enkele kleur of expressie) selecteren en de achtergrond instellen op een afbeelding uit uw mediabibliotheek.

  Als u een achtergrondkleur gebruikt, kunt u de schuifregelaar gebruiken om de mate van transparantie van de achtergrond aan te passen.

  Wanneer u een achtergrondafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsgrootte en -positie aanpassen.

De rand en schaduw aanpassen

U kunt de rand en schaduw van het diagram aanpassen.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster, onder Rand, wijzigt u de omvang van de Omtrek om de randlijnen rondom het diagram te vergroten of te verkleinen.

 5. Selecteer een kleur voor de rand.

 6. Wijzig de Hoekstraal om de ronding van de rand in te stellen.

 7. Onder Schaduw op het tabblad Algemeen selecteert u de omvang en de kleur van de schaduw. Selecteer Geen om de schaduw te verwijderen.

De uitgebreidheid aanpassen

U kunt de uitgebreidheid van de gegenereerde inzichten zelf bepalen. Dit kan volledig of beknopt zijn. Volledige uitgebreidheid groepeert inzichten over natuurlijke taal op analysetype. Beknopt geeft alle inzichten in natuurlijke taal weer als lijst.

U kunt uitgebreidheid configureren onder Uiterlijk > Presentatie in het eigenschappenvenster

Analysetypen verwijderen

U kunt ongewenste analysetypen verwijderen uit NL inzichten onder Uiterlijk > Presentatie in het eigenschappenvenster.

De taal van inzichten in natuurlijke taal wijzigen

U kunt de taal wijzigen van gegenereerde inzichten in natuurlijke taal onder Uiterlijk > Presentatie in het eigenschappenvenster in de geavanceerde bewerkingsmodus.

InformatieNL‑inzichten biedt dezelfde taalondersteuning als inzichten in natuurlijke taal. Zie Ondersteunde talen voor meer informatie.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!