Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Verschillende diagrammen op basis van selecties weergeven met behulp van een container

In dit voorbeeld wordt getoond hoe u met behulp van een container de inhoud van verschillende diagrammen op basis van gebruikersselecties kunt weergeven.

 • Wanneer één productgroep is geselecteerd, wordt een diagram voor productsubgroepen weergegeven.
 • Wanneer meer dan één productgroep is geselecteerd, wordt een diagram voor productgroepen weergegeven.

Gegevensset

In dit voorbeeld gebruiken we twee gegevensbestanden uit Qlik Sense Tutorial - Building an App. Ga naar Tutorial - Building an App om de bestanden te downloaden. Download en pak de zelfstudie uit en zoek de bestanden in de map Bron zelfstudies:

 • Sales.xls
 • Item master.xls

Maak een nieuwe app en voeg de twee gegevensbestanden toe. Zorg dat ze zijn gekoppeld op basis van itemnummer.

De gegevensverzameling die wordt geladen bevat verkoopgegevens. De tabel Item master bevat informatie over de bestelde artikelen, zoals productgroepen.

Metingen

We moeten twee metingen maken in masteritems:

 • Verkoopvolume: met de naam Sales en de uitdrukking Sum(Sales).
 • Verkoopmarge in procenten: met de naam Margin % en de uitdrukking Avg(Margin/Sales)*100.

Visualisaties

We hebben twee verschillende mastervisualisaties op basis van productgroepselecties nodig. Eén met productgroep als dimensie en één met productsubgroep als dimensie.

Visualisatie van productgroep

Deze visualisatie willen we weergeven wanneer er meer dan één productgroep is geselecteerd.

We voegen een combinatiediagram toe aan het werkblad en stellen de volgende gegevenseigenschappen in:

 • Dimensie: Product Group (productgroep).
 • Meting: Sales (de mastermeting die u hebt gemaakt).

De volgende diagram wordt gemaakt, waarbij een staaf de verkoop voor elke productgroep weergeeft. In deze fase is het een staafdiagram.

Combinatiediagram met staven

We willen ook de verkoopmarge weergeven, die een andere schaal heeft dan het verkoopvolume. Het verkoopvolume heeft een schaal van miljoenen, terwijl voor de marge een percentage tussen 0 en 100 wordt gebruikt. Als we marge als staaf naast verkoopvolume toevoegen, wordt deze staaf te klein.

Ga in het eigenschappenvenster naar Metingen > Hoogte van de lijn. Voeg via de vervolgkeuzelijst Margin % als meting toe.

Combinatiediagram met staven en een lijn

Visualisatie van productsubgroep

Deze visualisatie willen we weergeven wanneer een enkele productgroep is geselecteerd.

Maak een kopie van de productgroepvisualisatie en wijzig de dimensie in Product Sub Group.

Mastervisualisaties

U moet twee mastervisualisaties maken die u in de container wilt gebruiken.

 • Voeg de productgroepvisualisatie als een mastervisualisatie toe onder de naam Product Group - sales and margin.
 • Voeg de productsubgroepvisualisatie als een mastervisualisatie toe onder de naam Product Sub Group - sales and margin

U kunt de twee visualisaties die u eerder hebt gemaakt nu verwijderen. Deze zijn als mastervisualisaties opgeslagen.

Container

U moet een container aan het werkblad toevoegen. Voeg de twee visualisaties toe aan de container.

 • Product Group - sales and margin

  Stel Toonvoorwaarde in op =GetPossibleCount([Product Group])>1

 • Product Sub Group - sales and margin

  Stel Toonvoorwaarde in op =GetPossibleCount([Product Group])=1

U kunt de selectietabbladen van de container ook verbergen via Uiterlijk>Container>Tabbladen.

Om te tonen hoe het werkt, kunt u een filtervak toevoegen via Product Group.

Ontdekken

U kunt nu selecties maken in Product Group. Wanneer één productgroep is geselecteerd, toont het diagram gegevens voor productsubgroepen van die productgroep. Anders toont het diagram gegevens voor productgroepen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!