Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

KPI's maken

De KPI-visualisatie kan een of twee metingswaarden weergeven en wordt gebruikt om de prestaties bij te houden.

U kunt een KPI-visualisatie maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent.

 1. Klik in een werkblad op om een nieuwe visualisatie toe te voegen.
 2. Selecteer onder Visualisatie de optie KPI.
 3. Klik op Toevoegen en selecteer een meting of maak een meting van een veld.

In een KPI-visualisatie kunt u één of twee metingen en geen dimensies hebben. Bij twee metingen wordt de tweede waarde automatisch een aanvullende waarde die wordt weergegeven met een kleinere tekengrootte. U kunt de volgorde gemakkelijk omdraaien door de metingen in het eigenschappenvenster te slepen onder Metingen.

Nadat u de KPI-visualisatie hebt gemaakt, kunt u desgewenst het uiterlijk ervan en andere instellingen aanpassen in de geavanceerde bewerkingsmodus. Voor informatie over vormgeving gaat u naar De stijl van de KPI aanpassen. Voor informatie over het aanpassen van andere aspecten van de uitstraling van het diagram gaat u naar Het uiterlijk van een visualisatie wijzigen.

De volgende instellingen worden standaard gebruikt voor een KPI-visualisatie:

 • Gecentreerde uitlijning.
 • Zwarte tekstkleur.
 • Geen achtergrondkleur.
 • Responsief gedrag van de lay-out.
 • Gemiddelde tekengrootte.
 • Geen titels.
 • Metinglabel wordt weergegeven.
 • Voorwaardelijke kleuren en symbolen zijn uitgeschakeld.
 • Geen koppeling naar werkblad.
TipAls u dubbelklikt op een meting of deze vanuit het bedrijfsmiddelenvenster sleept, wordt een KPI-visualisatie toegevoegd aan het werkblad met behulp van de meting.

De stijl van de KPI aanpassen

Als Geavanceerde opties is ingeschakeld, zijn er een aantal stijlopties beschikbaar onder Uiterlijk in het eigenschappenvenster.

Klik op Stijlen onder Uiterlijk > Presentatie om de stijl van het diagram verder aan te passen. Het stijldeelvenster bevat verschillende secties onder de tabbladen Algemeen en Diagram.

U kunt uw stijlen resetten door te klikken op naast elke sectie. Als u klikt op Alles opnieuw instellen worden de stijlen in zowel Algemeen als Diagram opnieuw ingesteld.

Raadpleeg Aangepaste stijl toepassen op een visualisatie voor algemene informatie over het stijlen van een afzonderlijke visualisatie.

De tekst aanpassen

U kunt de tekst voor de titel, subtitel en voetnoot instellen onder Uiterlijk > Algemeen. Schakel Titels tonen uit als u deze elementen wilt verbergen.

In een KPI kunt u de tekst opmaken in de volgende componenten van het diagram:

 • Titelvlak: bevat de titel, ondertitel en voetnoot van het diagram.

 • Diagramvlak: bevat titels en waarden van metingen.

De titel, ondertitel en voetnoot opmaken

U kunt de tekst aanpassen die in het titelvlak van het diagram wordt weergeven.

 1. Open een werkblad in de geavanceerde bewerkingsmodus.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Stel op het tabblad Algemeen het lettertype, de nadrukstijl, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Titel

  • Ondertitel

  • Voetnoot

De diagramtekst opmaken

De gegevens weergegeven in een KPI-diagram bestaan uit tekst. Het uiterlijk van deze tekst kan afzonderlijk worden aangepast vanuit het titelvlak.

U kunt de tekstuitlijning voor het diagram instellen. Kies tussen links uitgelijnd, gecentreerd en rechts uitgelijnd.

U kunt ook kiezen tussen verschillende opties voor het gedrag van de lay-out. Het gedrag van de lay-out bepaalt hoe de grootte van de tekst wordt aangepast op basis van de ingestelde tekengrootte, diagramgrootte en de lengte van de tekst. De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Reageert: U kunt de tekengrootte aanpassen, met aanvullende aanpassingen voor tekstgrootte die worden toegepast op de diagramgrootte en tekstlengte. Aanpassingen worden aangebracht zodat alle tekstinhoud in de KPI past.

 • Vloeiend: U kunt de tekengrootte aanpassen, met aanvullende aanpassingen voor tekstgrootte die alleen worden toegepast op de diagramgrootte. Dit opnieuw schalen van de tekst is onafhankelijk van de tekstlengte. Als de tekst te lang is, wordt aan het einde een ellips ingevoegd.

 • Vast: U kunt de tekengrootte aanpassen, maar dat past niet automatisch de diagramgrootte of tekstlengte aan. Deze blijft hetzelfde, ongeacht de wijzigingen aan deze componenten.

Daarnaast kunt u elk van de metingtitels in de KPI tonen of verbergen en kunt u de tekengrootte voor de diagramtekst instellen.

 1. Open een werkblad in de geavanceerde bewerkingsmodus.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Navigeer naar het tabblad Diagram.

 5. Stel onder Uitlijning de tekstuitlijning in. Kies tussen links uitgelijnd, gecentreerd en rechts uitgelijnd.

 6. Pas bij Gedrag van lay-out aan hoe de tekstgrootte wordt aangepast aan de grootte van het diagram en de lengte van de tekst. Het uiterlijk van iedere instelling is afhankelijk van de Tekengrootte die u voor het diagram instelt.

 7. Selecteer bij Tonen of een KPI-titel in het diagram moet worden weergegeven.

 8. Pas onder Tekengrootte de grootte van de tekst aan die de titels en waarden van de meting weergeeft.

Voor meer aanpassingsopties kunt u de Stijlmodus instellen op Geavanceerde opties om de stijl voor de titel en waarde van iedere meting individueel aan te passen.

 1. Schakel op het tabblad Diagram van het stijlvenster onder Stijlmodus Geavanceerde opties in.

 2. Configureer de volgende instellingen bij Eerste metingtitel:

  • Schakel Titel tonen in of uit om de metingtitel weer te geven of te verbergen.

  • Maak de tekst op. Kies het lettertype, de nadrukstijl, de tekengrootte en de kleur.

 3. Stel onder Eerste metingwaarde het lettertype, de nadrukstijl en de tekengrootte in.

 4. Herhaal de bovenstaande stappen om de Tweede metingtitel en Tweede metingwaarde aan te passen.

De achtergrond aanpassen

U kunt de achtergrond van het diagram aanpassen. De achtergrond kan worden ingesteld met een kleur en afbeelding.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster kunt u een achtergrondkleur (enkele kleur of expressie) selecteren en de achtergrond instellen op een afbeelding uit uw mediabibliotheek.

  Als u een achtergrondkleur gebruikt, kunt u de schuifregelaar gebruiken om de mate van transparantie van de achtergrond aan te passen.

  Wanneer u een achtergrondafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsgrootte en -positie aanpassen.

De rand en schaduw aanpassen

U kunt de rand en schaduw van het diagram aanpassen.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster, onder Rand, wijzigt u de omvang van de Omtrek om de randlijnen rondom het diagram te vergroten of te verkleinen.

 5. Selecteer een kleur voor de rand.

 6. Wijzig de Hoekstraal om de ronding van de rand in te stellen.

 7. Onder Schaduw op het tabblad Algemeen selecteert u de omvang en de kleur van de schaduw. Selecteer Geen om de schaduw te verwijderen.

Gebruik van voorwaardelijke kleuren en symbolen

U kunt KPI-visualisatie zo instellen dat er verschillende kleuren met verschillende symbolen worden getoond afhankelijk van de waarde van de geselecteerde meting. Conditionele kleuren en symbolen kunnen in het eigenschappenvenster worden geconfigureerd.

U kunt dit doen door meerdere limieten in te stellen voor het bereik van de KPI en subsecties te maken die prestaties aangeven. U kunt uw KPI bijvoorbeeld zo instellen dat deze als volgt wordt weergegeven:

 • Groen met een vinkje als de prestatie krachtig is.

 • Geel met een waarschuwingssymbool als de prestatie lager is dan de verwachtingen.

 • Rood met een X-symbool als de prestatie laag is.

U kunt ook limieten instellen voor het bereik van uitdrukkingen, in plaats van een afzonderlijke waarde te definiëren.

Ga voor meer informatie naar Conditionele kleuren gebruiken in KPI's.

 1. Selecteer een KPI-visualisatie en ga naar het eigenschappenvenster in de geavanceerde bewerkingsmodus.

 2. Selecteer Uiterlijk en vouw Kleur uit.

 3. Schakel indien nodig Bibliotheekkleuren uit en schakel Conditionele kleuren in.

 4. Klik op Limiet toevoegen om een nieuw limiet te maken. U kunt meerdere limieten toevoegen aan één KPI-diagram.

 5. Geef een waarde voor het limiet op of voer een uitdrukking in met behulp van de uitdrukkingseditor.

 6. Op de kleurenbalk Waarde klikt u op het bereikgebied van de KPI die u wilt aanpassen.

 7. Onder Kleuren selecteert u een vooraf ingestelde kleur of een aangepaste kleur. Schakel indien nodig over naar Symbolen en kies het symbool dat wordt weergegeven als uw KPI binnen het opgegeven limiet valt.

Koppeling naar een ander werkblad

U kunt een koppeling maken van de KPI-visualisatie naar een werkblad in de app. Als u bij het maken van een gegevensanalyse op de visualisatie klikt, kunt u nogmaals klikken om naar een vooraf gedefinieerd werkblad te gaan. Het werkblad wordt geopend op een nieuw tabblad. Als u de muisaanwijzer op Informatie plaatst, wordt de naam van het werkblad weergegeven. Het pictogram wordt alleen weergegeven als Titel tonen wordt geselecteerd onder Presentatie.

Meer informatie

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!