Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Cirkeldiagrammen en ringdiagrammen maken

Het cirkeldiagram en het ringdiagram geeft de relatie tussen waarden weer en de relatie van een enkele waarde ten opzichte van het totaal. U kunt een cirkeldiagram gebruiken als u een afzonderlijke gegevensserie hebt met uitsluitend positieve waarden. U kunt een ringdiagram gebruiken als u een enkele gegevensreeks hebt die negatieve waarden bevat.

U kunt een cirkeldiagram of ringdiagram maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent.

 1. Klik in een werkblad op om een nieuwe visualisatie toe te voegen.
 2. Selecteer onder Visualisatie de optie Cirkeldiagram of Ringdiagram.
 3. Klik op Toevoegen en selecteer een veld of masterdimensie voor de dimensie.
 4. Klik op Toevoegen en selecteer een veld of mastermeting voor de meting.

De volgende instellingen worden standaard gebruikt voor cirkeldiagrammen en ringdiagrammen.

 • De top 10 sectoren worden in aflopende volgorde van grootte, rechtsom weergegeven.
 • Kleuren worden per dimensie weergegeven.
 • Waardelabels worden in procenten weergegeven.

Als u het cirkel- of ringdiagram hebt gemaakt, wilt u mogelijk de presentatie aanpassen in de standaard bewerkingsmodus. Ga voor meer informatie naar Presentatie-eigenschappen.

U kunt de stijl van het diagram ook wijzigen in de geavanceerde bewerkingsmodus. In het eigenschappenvenster in de geavanceerde bewerkingsmodus, kunt u de uitstraling en andere instellingen van het diagram aanpassen. U kunt ook een radiusmeting toevoegen. Voor informatie over vormgeving gaat u naar Een cirkeldiagram of ringdiagram opmaken. Voor informatie over het aanpassen van andere aspecten van de uitstraling van het diagram gaat u naar Het uiterlijk van een visualisatie wijzigen.

Een cirkeldiagram of ringdiagram opmaken

Als Geavanceerde opties is ingeschakeld, zijn er een aantal stijlopties beschikbaar onder Uiterlijk in het eigenschappenvenster.

Klik op Stijlen onder Uiterlijk > Presentatie om de stijl van het diagram verder aan te passen. Het stijldeelvenster bevat verschillende secties onder de tabbladen Algemeen en Diagram.

U kunt uw stijlen resetten door te klikken op naast elke sectie. Als u klikt op Alles opnieuw instellen worden de stijlen in zowel Algemeen als Diagram opnieuw ingesteld.

Raadpleeg Aangepaste stijl toepassen op een visualisatie voor algemene informatie over het stijlen van een afzonderlijke visualisatie.

De tekst aanpassen

U kunt de tekst voor de titel, subtitel en voetnoot instellen onder Uiterlijk > Algemeen. Schakel Titels tonen uit als u deze elementen wilt verbergen.

De zichtbaarheid van de verschillende labels in het diagram is afhankelijk van diagramspecifieke instellingen en labelweergave-opties. Deze kunnen worden geconfigureerd in het eigenschappenvenster.

U kunt de stijl van de tekst bepalen die in het diagram verschijnt.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Stel op het tabblad Algemeen het lettertype, de nadrukstijl, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Titel

  • Ondertitel

  • Voetnoot

 5. Stel op het tabblad Diagram het lettertype, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Dimensielabel: Maak het label op voor de dimensie die in het diagram wordt getoond.

  • Dimensiewaardelabel: Maak de afzonderlijke dimensiewaarden op.

  • Waardelabel: Maak de labels op die de metingswaarde (weergegeven als een waarde of relatief percentage) voor elke dimensiewaarde tonen.

  • Legendatitel: Stel de stijl van de legendatitel in.

  • Legendalabels: Stel de stijl van de labels van de afzonderlijke legenda-items in.

De achtergrond aanpassen

U kunt de achtergrond van het diagram aanpassen. De achtergrond kan worden ingesteld met een kleur en afbeelding.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster kunt u een achtergrondkleur (enkele kleur of expressie) selecteren en de achtergrond instellen op een afbeelding uit uw mediabibliotheek.

  Als u een achtergrondkleur gebruikt, kunt u de schuifregelaar gebruiken om de mate van transparantie van de achtergrond aan te passen.

  Wanneer u een achtergrondafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsgrootte en -positie aanpassen.

De omtreklijn en vorm aanpassen

U kunt de omtreklijn van het diagram aanpassen, evenals de vorm en dikte van de segmenten.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Diagram van het stijlvenster, onder Omtreklijn, kunt u de dikte en kleur van de omtreklijnen van de segmenten instellen.

 5. Onder Hoekstraal stelt u in hoe rond de hoeken van de segmenten moeten zijn.

 6. Als het diagram is geconfigureerd als een ringdiagram, stelt u onder Binnenstraal de grootte in van het gat in het midden van het diagram.

De rand en schaduw aanpassen

U kunt de rand en schaduw van het diagram aanpassen.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster, onder Rand, wijzigt u de omvang van de Omtrek om de randlijnen rondom het diagram te vergroten of te verkleinen.

 5. Selecteer een kleur voor de rand.

 6. Wijzig de Hoekstraal om de ronding van de rand in te stellen.

 7. Onder Schaduw op het tabblad Algemeen selecteert u de omvang en de kleur van de schaduw. Selecteer Geen om de schaduw te verwijderen.

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!