Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

mekko-diagrammen maken

Het mekko-diagram is geschikt voor het vergelijken van groepen en tegelijkertijd categorie-items binnen deze groepen. De dimensie-as toont de groepen, de meetwaarde-as toont de genormaliseerde percentagewaarde voor elke itemcategorie. De grootte van elke groep toont de waarde.

U kunt een eenvoudig mekko-diagram maken op het werkblad dat u bewerkt.

 1. Sleep vanuit het bedrijfsmiddelenvenster een leeg mekko-diagram naar het werkblad.
 2. Klik op Dimensie toevoegen en selecteer een dimensie of een veld. Deze dimensie bepaalt de groepering.
 3. Voeg een tweede dimensie toe in de volgorde van hiërarchieniveaus. De tweede dimensie die u toevoegt, bepaalt de categorieën.
 4. Klik op Meting toevoegen en selecteer een meting of maak een meting van een veld.

In een mekko-diagram hebt u twee dimensies en één meting nodig.

Elke staaf komt overeen met de eerste dimensie, onderverdeeld in kleinere categorieën op basis van de tweede dimensie. De waarden van de metingen bepalen de relevante hoogte van de categorieën binnen elke staaf en de grootte van de staven.

Nadat u het Mekko-diagram hebt gemaakt, kunt u desgewenst het uiterlijk ervan en andere instellingen aanpassen in de geavanceerde bewerkingsmodus. Voor informatie over vormgeving gaat u naar Het Mekko-diagram vormgeven. Voor informatie over het aanpassen van andere aspecten van de uitstraling van het diagram gaat u naar Het uiterlijk van een visualisatie wijzigen.

Het Mekko-diagram vormgeven

Als Geavanceerde opties is ingeschakeld, zijn er een aantal stijlopties beschikbaar onder Uiterlijk in het eigenschappenvenster.

Klik op Stijlen onder Uiterlijk > Presentatie om de stijl van het diagram verder aan te passen. Het stijldeelvenster bevat verschillende secties onder de tabbladen Algemeen en Diagram.

U kunt uw stijlen resetten door te klikken op naast elke sectie. Als u klikt op Alles opnieuw instellen worden de stijlen in zowel Algemeen als Diagram opnieuw ingesteld.

Raadpleeg Aangepaste stijl toepassen op een visualisatie voor algemene informatie over het stijlen van een afzonderlijke visualisatie.

De tekst aanpassen

U kunt de tekst voor de titel, subtitel en voetnoot instellen onder Uiterlijk > Algemeen. Schakel Titels tonen uit als u deze elementen wilt verbergen.

De zichtbaarheid van de verschillende labels in het diagram is afhankelijk van diagramspecifieke instellingen en labelweergave-opties. Deze kunnen worden geconfigureerd in het eigenschappenvenster.

U kunt de stijl van de tekst bepalen die in het diagram verschijnt.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Stel op het tabblad Algemeen het lettertype, de nadrukstijl, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Titel

  • Ondertitel

  • Voetnoot

 5. Stel op het tabblad Diagram het lettertype, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Aslabel: Stel de stijl van de labels op de assen in.

  • Waardelabel: Maak de labels op voor de dimensie- en metingswaarden, inclusief het percentage van elke waarde ten opzichte van het totaal van de groepering die erboven ligt in de hiërarchie.

  • Legendatitel: Stel de stijl van de legendatitel in.

  • Legendalabels: Stel de stijl van de labels van de afzonderlijke legenda-items in.

De achtergrond aanpassen

U kunt de achtergrond van het diagram aanpassen. De achtergrond kan worden ingesteld met een kleur en afbeelding.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster kunt u een achtergrondkleur (enkele kleur of expressie) selecteren en de achtergrond instellen op een afbeelding uit uw mediabibliotheek.

  Als u een achtergrondkleur gebruikt, kunt u de schuifregelaar gebruiken om de mate van transparantie van de achtergrond aan te passen.

  Wanneer u een achtergrondafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsgrootte en -positie aanpassen.

De rand en schaduw aanpassen

U kunt de rand en schaduw van het diagram aanpassen.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster, onder Rand, wijzigt u de omvang van de Omtrek om de randlijnen rondom het diagram te vergroten of te verkleinen.

 5. Selecteer een kleur voor de rand.

 6. Wijzig de Hoekstraal om de ronding van de rand in te stellen.

 7. Onder Schaduw op het tabblad Algemeen selecteert u de omvang en de kleur van de schaduw. Selecteer Geen om de schaduw te verwijderen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!