Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Combinatiegrafieken maken

Het combinatiediagram is geschikt voor het vergelijken van twee reeksen metingswaarden die gewoonlijk moeilijk te vergelijken zijn vanwege de verschillen in schaal. Het is eigenlijk een combinatie van een staafdiagram en een lijndiagram.

U kunt een combinatiediagram maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent. In een combinatiediagram hebt u minimaal één dimensie en één meting nodig.

 1. Klik in een werkblad op om een nieuwe visualisatie toe te voegen.
 2. Selecteer Verticale combinatiegrafiek of Horizontale combinatiegrafiek bij Visualisatie.
 3. Klik en sleep een veld of masteritem onder Gegevens als een dimensie.
 4. Klik en sleep een veld of masteritem onder Gegevens als een meting voor de lengte van staven.
 5. Klik en sleep een veld of masteritem onder Gegevens als een meting voor de hoogte van de lijn.
 6. Optioneel kunt u de presentatie van metingen wijzigen in staven, lijnen of markeringen. Selecteer in de geavanceerde bewerkingsmodus onder Metingen de optie Meer eigenschappen in een meting. Kies de Presentatie van de meting. U kunt vervolgkeuzeopties selecteren om te schakelen tussen de Primaire as aan de linkerkant of de Secundaire as aan de rechterkant (de rechter en linker as zijn verwisseld als Rechts-naar-links ingeschakeld is in de App-instellingen). Bij markeringen kunt u kiezen tussen een aantal verschillende vormen.

U kunt slechts één dimensie hebben, maar u kunt blijven toevoegen tot 15 metingen. U kunt echter maar twee metingsassen hebben. Dit betekent dat als u drie of meer metingen met een groot verschil in waardebereik toevoegt, het lastig kan zijn om alle metingen weer te geven met een goede distributie van waarden.

Als u de combinatiediagram hebt gemaakt, wilt u mogelijk de presentatie aanpassen in de standaard bewerkingsmodus. Ga voor meer informatie naar Presentatie-eigenschappen.

U kunt de stijl van het diagram ook wijzigen in de geavanceerde bewerkingsmodus. Voor informatie over vormgeving gaat u naar De combinatiediagram opmaken. Voor informatie over het aanpassen van andere aspecten van de uitstraling van het diagram gaat u naar Het uiterlijk van een visualisatie wijzigen.

De combinatiediagram opmaken

Als Geavanceerde opties is ingeschakeld, zijn er een aantal stijlopties beschikbaar onder Uiterlijk in het eigenschappenvenster.

Klik op Stijlen onder Uiterlijk > Presentatie om de stijl van het diagram verder aan te passen. Het stijldeelvenster bevat verschillende secties onder de tabbladen Algemeen en Diagram.

U kunt uw stijlen resetten door te klikken op naast elke sectie. Als u klikt op Alles opnieuw instellen worden de stijlen in zowel Algemeen als Diagram opnieuw ingesteld.

Raadpleeg Aangepaste stijl toepassen op een visualisatie voor algemene informatie over het stijlen van een afzonderlijke visualisatie.

De tekst aanpassen

U kunt de tekst voor de titel, subtitel en voetnoot instellen onder Uiterlijk > Algemeen. Schakel Titels tonen uit als u deze elementen wilt verbergen.

De manier waarop u configureert dat de metingswaarden moeten worden getoond evenals andere instellingen voor diagrammen en weergaveopties voor labels bepalen of labels op het diagram zichtbaar zijn. Configureer of een meting wordt getoond als Staven, Lijn of Markering door de meting uit te vouwen onder Gegevens > Metingen en te klikken op Meer eigenschappen. Configureer aanvullende opties voor diagrammen en labels onder Uiterlijk > Presentatie.

U kunt de stijl van de tekst bepalen die in het diagram verschijnt.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Stel op het tabblad Algemeen het lettertype, de nadrukstijl, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Titel

  • Ondertitel

  • Voetnoot

 5. Op het tabblad Diagram vouwt u de sectie Staven uit.

 6. Onder Staaflabels maakt u de labels op voor metingswaarden die zijn geconfigureerd als Staven. U kunt het lettertype, de lettergrootte en de kleur selecteren.

 7. Vouw de sectie Lijnen van het tabblad Diagram uit.

 8. Onder Puntlabels maakt u de labels op voor metingswaarden die zijn geconfigureerd als Lijn. U kunt het lettertype, de lettergrootte en de kleur selecteren.

 9. Stel op het tabblad Diagram het lettertype, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Astitel: Stel de stijl van de titels op de assen in.

  • Aslabel: Stel de stijl van de labels op de assen in.

  • Legendatitel: Stel de stijl van de legendatitel in.

  • Legendalabels: Stel de stijl van de labels van de afzonderlijke legenda-items in.

De achtergrond aanpassen

U kunt de achtergrond van het diagram aanpassen. De achtergrond kan worden ingesteld met een kleur en afbeelding.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster kunt u een achtergrondkleur (enkele kleur of expressie) selecteren en de achtergrond instellen op een afbeelding uit uw mediabibliotheek.

  Als u een achtergrondkleur gebruikt, kunt u de schuifregelaar gebruiken om de mate van transparantie van de achtergrond aan te passen.

  Wanneer u een achtergrondafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsgrootte en -positie aanpassen.

De omtreklijn van staafsegmenten en staafbreedte aanpassen

Als uw combinatiediagrammeetgegevens bevat die als staven worden weergegeven, kunt u de omtreklijn van elk staafsegment in het diagram evenals de breedte van de staven aanpassen.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Diagram vouwt u de sectie Staven uit.

 5. Onder Omtreklijn stelt u de dikte en kleur van de omtreklijnen in.

 6. Gebruik de schuifregelaar voor Staafbreefte om de breedte van de staven in te stellen.

De lijnen en gegevenspunten aanpassen

Als uw combinatiediagram meetgegevens bevat die als lijnen worden weergegeven, kunt u de uitstraling van de lijnen en gegevenspunten in het diagram aanpassen.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Diagram vouwt u de sectie Lijnen uit.
 5. Onder Grootte gegevenspunt gebruikt u de schuifregelaar om de grootte van de gegevenspunten in het diagram te wijzigen.

 6. Onder Lijnopties wijzigt u de lijndikte, het lijntype (ononderbroken lijn of stippellijn) en lijnkromming (lineair of monotoon).

De rand en schaduw aanpassen

U kunt de rand en schaduw van het diagram aanpassen.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster, onder Rand, wijzigt u de omvang van de Omtrek om de randlijnen rondom het diagram te vergroten of te verkleinen.

 5. Selecteer een kleur voor de rand.

 6. Wijzig de Hoekstraal om de ronding van de rand in te stellen.

 7. Onder Schaduw op het tabblad Algemeen selecteert u de omvang en de kleur van de schaduw. Selecteer Geen om de schaduw te verwijderen.

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!