Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Presentatie-eigenschappen

U kunt de presentatie van uw diagrammen aanpassen met de opties onder Presentatie in Eigenschappen.

De volgende gebieden van de diagrampresentatie kunnen worden aangepast:

 • Sorteren

 • Kleur

 • Labels

 • Stijl

 • Knopinfo

 • As

Informatie

Niet alle eigenschappen blijven behouden bij het wisselen tussen visualisatietypen. Een gestapeld staafdiagram en een KPI hebben bijvoorbeeld verschillende aantallen dimensies, metingen en presentatie-eigenschappen, dus ze worden niet allemaal bewaard bij het wijzigen tussen visualisatietypen.

Bij het bewerken van sommige diagrammen ziet u mogelijk niet de opties voor Presentatie in Eigenschappen. Klik op Geavanceerde opties openen om het eigenschappenvenster Geavanceerde opties te openen waar u het uiterlijk van het diagram kunt aanpassen.

Sorteren

Selecteer hoe gegevens moeten worden gesorteerd in de visualisatie. Er zijn meer sorteeropties beschikbaar via Geavanceerde opties.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

 • Per meting: Sorteer de visualisatie op een van de metingen van de visualisatie. U kunt op oplopende of aflopende volgorde selecteren.

 • Per dimensies: Sorteer de visualisatie op een van de dimensies van de visualisatie. U kunt op oplopende of aflopende volgorde selecteren.

Kleur

Pas aan hoe gegevens moeten worden gekleurd in de visualisatie. Als u kleur instelt op Auto, kiest Qlik Sense de kleur voor de visualisatie of gebruikt de standaardinstellingen voor de masteritems. Als u Aangepastselecteert, kunt u de kleurinstellingen van uw voorkeur kiezen.

Er zijn meer kleuropties beschikbaar via Geavanceerde opties.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

 • Enkele kleur: Hiermee kleurt u het diagram met één kleur (standaard blauw). Gebruik de kleurenkiezer om de dimensiekleur te wijzigen.

 • Meerkleurig: Optie als meer dan één meting wordt gebruikt. Er worden standaard 12 kleuren gebruikt voor de metingen. De kleuren worden opnieuw gebruikt als er meer dan 12 metingen zijn.

 • Per dimensie: Hiermee kleurt u het diagram op dimensiewaarden. Elke waarde gebruikt een andere kleur dan een 12-kleurenschema. De kleuren worden opnieuw gebruikt als er meer dan 12 waarden zijn. Gebruik de dimensiekiezer als het diagram meerdere dimensies heeft.

Als u masteritems met standaardkleuren gebruikt, kunt u ervoor kiezen om de masteritemkleuren te gebruiken of juist niet, met Bibliotheekkleuren gebruiken. Als een visualisatie zowel een masterdimensie als een mastermeting heeft waaraan een kleur is toegekend, kunt u selecteren welke kleur in de visualisatie moet worden gebruikt.

Labels

Pas de labels in de visualisatie aan, voeg titels, ondertitels en voetnoten toe, pas lettertypen aan en stel in welke informatie in het diagram wordt weergegeven. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

 • Titel: Voeg een titel toe aan het diagram. Gebruik de kleurenkiezer om de titelkleur te wijzigen.

 • Ondertitel: Voeg een ondertitel toe aan het diagram. Gebruik de kleurenkiezer om de ondertitelkleur te wijzigen.

 • Voetnoot: Voeg een voetnoot toe aan de onderkant van het diagram. Gebruik de kleurenkiezer om de voetnootkleur te wijzigen.

 • Lettertype: Stel het lettertype en de lettergrootte in voor de titel, ondertitel en voetnoot.

 • Waardelabels tonen: Selecteer om waardelabels in het diagram weer te geven.

 • Titel van dimensie verbergen: Selecteer om de dimensietitel in het diagram te verbergen.

 • Titel van meting verbergen: Selecteer om de metingtitel in het diagram te verbergen.

Stijl

Geldt alleen voor staafdiagrammen, combinatiegrafieken, cirkeldiagrammen en ringdiagrammen. Wijzig de stijl van de diagrammen.

Staafdiagrammen

 • Omtrek: Selecteer de breedte en kleur van de staafomtrek.

 • Staafbreedte: Selecteer de breedte van de staven.

 • Opties: Extra staafdiagramstijl.

  • Schuifbalk: Stel het type scrollbar in. Er zijn drie instellingen:

   • Minidiagram: Een miniatuurafbeelding van de grafiek tonen.

   • Balk: Een normale scrollbar tonen.

   • Geen: Er is geen scrollbar, maar u kunt nog steeds schuiven in de visualisatie.

  • Uitlijning voor schuiven:  Hiermee stelt u de positie van de scrollbar van het diagram in. De uitlijning voor schuiven is standaard ingesteld op Start.

  • Tussenruimte rasterlijnen: hiermee selecteert u de ruimte tussen de rasterlijnen. De instelling Automatisch is Gemiddeld.

Combinatiediagrammen

 • Staven: stijlopties voor staven.
  • Omtrekbreedte: Selecteer de breedte en kleur van de staafomtrek.

  • Staafbreedte: Selecteer de breedte van de staven.

 • Lijnen:stijlopties voor lijnen.

  • Grootte gegevenspunt: pas de schuifregelaar aan om de grootte van de gegevenspunten in te stellen.

  • Lijndikte: pas de vereffenaar aan om de dikte van de lijnen in te stellen.

  • Lijntype: stel de lijn in als Streepjes of Effen.

  • Lijnkromming: stel de kromming van de lijn is als Lineair of Monotoon.

 • Opties: Extra staafdiagramstijl.

  • Uitlijning voor schuiven:  Hiermee stelt u de positie van de scrollbar van het diagram in. De uitlijning voor schuiven is standaard ingesteld op Start.

  • Gegevenspunten tonen: hiermee selecteert u de ruimte tussen de rasterlijnen. De instelling Automatisch is Gemiddeld.

Cirkeldiagrammen

 • Omtrekbreedte: Selecteer of de cirkeldiagramsegmenten een omtrek moeten hebben en wat de breedte en kleur van de omtrek moet zijn.

 • Hoekstraal: Stel in hoe rond de hoeken van de segmenten moeten zijn.

Ringdiagrammen

 • Omtrekbreedte: Selecteer of de cirkeldiagramsegmenten een omtrek moeten hebben en wat de breedte en kleur van de omtrek moet zijn.

 • Hoekstraal: Stel in hoe rond de hoeken van de segmenten moeten zijn.

 • Binnenstraal: Stel de binnenste straal van de ringdiagram in.

Knopinfo

Pas de informatie in de knopinfo voor diagrammen aan. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

 • Basis: Stelt de knopinfo zo in dat deze de dimensie- en metingwaarden bevat.

 • Aangepast: Stelt de knopinfo zo in dat deze de dimensie- en metingwaarden bevat, naast andere aangepaste waarden:

  • Titel: Voeg een titel toe aan de knopinfo.

  • Beschrijving: Voeg een beschrijving toe aan de knopinfo.

  • Metingen: Voeg extra metingen toe aan de knopinfo.

As

Pas de presentatie van de diagramassen aan. As is beschikbaar in: 

 • Staafdiagrammen

 • Spreidingsplot

 • Watervalgrafiek

 • Boxplot

 • Verdelingsplot

 • Bulletgrafiek

 • Histogram

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

 • Y-as U kunt de y-as instellen op Auto, waarbij een continue schaal wordt gebruikt, of Aangepast, waarbij u ervoor kunt kiezen geen continue schaal te gebruiken.

  • Positie: Stel de positie van de as op de visualisatie in.

  • Schaal: Stel de grootte van de schaal in. In sommige schalen kunt u ook instellen of het lineair of logaritmisch moet zijn.

  • Begin bij: Stel het beginpunt van de as in op 0 of de laagste waarde.

 • X-as:  U kunt de x-as instellen op Auto, waarbij een continue schaal wordt gebruikt, of Aangepast, waarbij u ervoor kunt kiezen geen continue schaal te gebruiken.

  • Positie: Stel de positie van de as op de visualisatie in.

  • Schaal: Stel de grootte van de schaal in.

  • Begin bij: Stel het beginpunt van de as in op 0 of de laagste waarde.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!