Ga naar hoofdinhoud

Het eerste werkblad: Dashboard

In dit eerste werkblad maakt u een dashboard met verschillende visualisaties.

Overzicht

Klik in het app-overzicht met de rechtermuisknop op Dashboard en kies Openen en bewerken om het eerste werkblad te openen. Nu is het werkblad leeg, maar dat duurt niet lang.

Standaard bewerkingsmodus en geavanceerde bewerkingsmodus

U gebruikt een combinatie van de standaard bewerkingsmodus en de geavanceerde bewerkingsmodus in deze zelfstudie. In de standaardmodus kunt u snel inhoud maken, terwijl u in de geavanceerde modus opties in visualisaties kunt verfijnen en werkbladobjecten gedetailleerder kunt opmaken. De geavanceerde modus geeft u ook de mogelijkheid om diagramuitdrukkingen te maken. U kunt tussen deze modi schakelen met de schakelaar Geavanceerde opties.

U begint uw werk in de standaard bewerkingsmodus. Nadat u uw visualisaties hebt gemaakt, gebruikt u de geavanceerde bewerkingsmodus om ze aan te passen.

Van links naar rechts heeft de standaard bewerkingsmodus de volgende lay-out:

 1. Velden

 2. Masteritems

 3. Eigenschappen

  1. Gegevens

  2. Visualisaties

  3. Filters

  4. Presentatie

 4. Werkbladgebied

  1. Schakelaar Geavanceerde opties

  2. Het werkblad dat u aan het ontwerpen bent

  3. De brongegevenstabel

Werkblad Dashboard zonder visualisaties in standaard bewerkingsmodus

Een werkblad zonder diagrammen in de standaard bewerkingsmodus.

Velden, dimensies en metingen

Visualisaties worden gebouwd met behulp van velden, dimensies en metingen.

Veld

Een veld is een gegevensasset die waarden bevat, geladen vanuit een gegevensbron. Op het basisniveau correspondeert een veld met een kolom in een tabel. Velden worden gebruikt voor het maken van dimensies en metingen in visualisaties.

Ga voor meer informatie naar Velden.

Dimensie

Een dimensie is een entiteit die wordt gebruikt om gegevens in een diagram te categoriseren. De stukken van een cirkeldiagram of de staven van een staafdiagram vertegenwoordigen individuele waarden in een dimensie. Dimensies zijn vaak een enkel veld met discrete waarden, maar kunnen ook in de uitdrukking worden berekend.

Ga voor meer informatie naar Gegevens groeperen met dimensies.

Meting

Een meting is een berekening op basis van één of meer aggregaties. De som von verkopen is bijvoorbeeld een enkele aggregatie, terwijl de som van verkopen gedeeld door het aantal klanten een meting op basis van twee aggregaties is.

Ga voor meer informatie naar Metingen.

Doel van dit werkblad

Het doel van een dashboard is om een snel overzicht te geven van de huidige stand van zaken. De nadruk ligt hier op verkooptrends en cijfers. Het dashboard is niet in de eerste plaats bedoeld voor het verkennen van gegevens, maar u kunt natuurlijk wel selecties uitvoeren en de resultaten analyseren.

Werkblad Dashboard als u klaar bent

Dashboardblad wanneer de zelfstudie is voltooid

Het ringdiagram toevoegen

De eerste visualisatie die u gaat maken, is een Sales per Region-ringdiagram. Cirkeldiagrammen en ringdiagrammen geven de relatie tussen waarden weer en de relatie van een enkele waarde ten opzichte van het totaal. U kunt een cirkeldiagram gebruiken als u een afzonderlijke gegevensserie hebt met uitsluitend positieve waarden. U moet een ringdiagram gebruiken als u een enkele gegevensreeks hebt die negatieve waarden bevat.

Ga voor meer informatie naar Cirkeldiagram en ringdiagram.

 1. Ga naar Velden en sleep het veld Sales naar het blad en zet het neer op de tegel Veld neerzetten om als meting te gebruiken.

 2. Sleep het veld Region naar het werkblad en zet het op de tegel Veld neerzetten om als dimensie te gebruiken.

 3. De Autochart maakt een tabel aan. Klik onder Eigenschappen > Visualisaties, op de ringdiagram.

 4. Selecteer onder Presentatie de optie Labels en voeg een titel toe: Sales per Region.

Het KPI-diagram toevoegen

De tweede visualisatie is het Total Sales and Margin KPI-diagram. Een KPI-visualisatie kan een of twee metingswaarden weergeven en wordt gebruikt om de prestaties bij te houden. Kleurcodering en symbolen geven aan hoe de cijfers zich verhouden tot de verwachte resultaten.

Ga voor meer informatie naar KPI.

 1. Klik op Item toevoegen rechts van het ringdiagram om een nieuwe visualisatie toe te voegen.

 2. Sleep onder Velden Sales als een meting.

  Hiermee wordt automatisch ons KPI-diagram gemaakt.

 3. Voeg Margin als een tweede meting toe.

 4. Selecteer onder Presentatie de optie Labels en voeg een titel toe: Totale verkopen en marge

Het meterdiagram toevoegen

De derde visualisatie die we willen maken, is het Profit Margin-meterdiagram. Een meter wordt gebruikt om een enkele meting te visualiseren. Een meter is gemakkelijk te lezen en te begrijpen en biedt een directe indicatie van de prestaties binnen een gebied.

Ga voor meer informatie naar Meter .

Deze keer gaan we een uitdrukking toevoegen om de winstmarge te berekenen.

 1. Klik op Item toevoegen rechts van het KPI-diagram om een nieuwe visualisatie toe te voegen.

 2. Selecteer onder Eigenschappen > Visualisaties de optie Meer. Klik vervolgens op de meterdiagram.

 3. Klik op Meting toevoegen. Klik op Uitdrukking.

  De uitdrukkingseditor opent.

 4. Typ het volgende:

  (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

 5. Klik op Toepassen.

De staafgrafiek toevoegen

De volgende visualisatie is een staafdiagram met de 5 grootste klanten. Een staafdiagram is geschikt om meerdere waarden met elkaar te vergelijken. Op de dimensie-as staan de categorie-items die worden vergeleken, en op de meting-as staat de waarde voor elk item van de categorie. Door staven te groeperen of stapelen kunt u eenvoudig gegroepeerde gegevens visualiseren.

Ga voor meer informatie naar Staafdiagram.

 1. Klik op Item toevoegen onder het meterdiagram om een nieuwe visualisatie toe te voegen.

 2. Voeg Customer toe als de dimensie en Sales als een meting.

 3. De Autochart maakt een staafdiagram. U kunt dit later aanpassen in de geavanceerde bewerkingsmodus.

Het lijndiagram toevoegen

De vijfde visualisatie is het Quarterly Trend-lijndiagram. Een lijndiagram wordt gebruikt om trends over een bepaalde tijd weer te geven. De dimensie bevindt zich altijd op de x-as en de metingen altijd op de y-as.

Ga voor meer informatie naar Lijndiagram.

Dit lijndiagram wordt gebruikt om de trend voor kwartaalverkopen voor de jaren 2012-2014 weer te geven. De cijfers voor 2014 zijn voor de eerste helft van het jaar.

 1. Klik op Item toevoegen rechts van het staafdiagram om een nieuwe visualisatie toe te voegen.

 2. Klik onder Veldenop Datum > Afgeleide velden. Voeg Quarter en Year toe als dimensies.

 3. Voeg Sales toe als een meting.

 4. Selecteer onder Eigenschappen > Visualisaties de optie lijndiagram.

Het combinatiediagram toevoegen

De laatste visualisatie die we hier willen maken, is het Sales Trend-combinatiediagram. In het combinatiediagram worden een staafdiagram en een lijndiagram gecombineerd. Dit is handig als u waarden wilt combineren die normaliter moeilijk te combineren zijn vanwege hun verschillende schalen. Een typisch voorbeeld is wanneer u een staafdiagram hebt met verkoopcijfers en deze cijfers wilt combineren met de margewaarden (in procenten).

Ga voor meer informatie naar Combinatiegrafiek.

 1. Klik op Item toevoegen onder het lijndiagram om een nieuwe visualisatie toe te voegen.

 2. Voeg Sales en Margin toe als metingen.

 3. Klik onder Veldenop Datum > Afgeleide velden. Voeg YearMonth toe als een dimensie.

 4. Selecteer onder Eigenschappen > Visualisaties de optie combinatiediagram.

Uw diagrammen aanpassen in de geavanceerde bewerkingsmodus

Nu alle visualisaties zijn gemaakt, schakelt u over naar de geavanceerde bewerkingsmodus om ze aan te passen. Schakel in de rechterbovenhoek Geavanceerde opties in.

Werkblad Dashboard in geavanceerde bewerkingsmodus

Dashboardwerkblad vóór aanpassen

Het ringdiagram aanpassen

 1. Selecteer het ringdiagram.

 2. Klik aan de rechterkant op Kleuren en legenda.

 3. Schakel Automatische kleuren uit. Klik onder Aangepast op de vervolgkeuzelijst en selecteer Op meting.

 4. Schakel Legenda weergeven uit.

Het ringdiagram is klaar. De kleuren in het ringdiagram zijn ingesteld per meting. Dit betekent dat hoe hoger de waarde, des te donkerder de kleur.

U hebt vele opties voor het toevoegen van kleuren aan de waarden. Onthoud dat de kleuren een doel moeten hebben en niet alleen worden gebruikt om de visualisatie kleurrijker te maken.

Het KPI-diagram aanpassen

 1. Selecteer het KPI-diagram.

 2. Ga aan de rechterkant naar Metingen.

 3. Klik op Verkoop, wat wordt uitgevouwen om meer opties weer te geven. Typ onder Label Sales.

 4. Klik op Marge, wat wordt uitgevouwen om meer opties weer te geven. Typ onder Label Margin.

 5. Schakel Diagramsuggesties uit.

 6. Selecteer onder Uiterlijk de optie Kleur. Zorg ervoor dat Eerste is geselecteerd. Schakel Voorwaardelijke kleuren en Bibliotheekkleuren uit. Selecteer vervolgens een tint rood uit het kleurenpalet.

 7. Selecteer Tweede. Schakel Bibliotheekkleuren uit. Selecteer vervolgens een tint groen uit het kleurenpalet.

De KPI is voltooid en geeft aan dat de totale verkopen beneden verwachtingen liggen, maar dat er nog steeds voldoende marge is.

De verschillende kleuren en symbolen ondersteunen de interpretatie van de waarde. Rood is zorgwekkend, terwijl groen voor goed staat.

De meter aanpassen

 1. Selecteer het meterdiagram.

 2. Schakel Diagramsuggesties uit.

 3. Stel onder Presentatie > Bereiklimieten de minimumwaarde in op -0.5 en de maximumwaarde op 0.5.

 4. Selecteer de optie Staaf.

 5. Schakel Segmenten gebruiken in en schakel Bibliotheek gebruiken in.

 6. Klik op de knop Een limiet toevoegen. Typ 0.12 in het veld.

 7. Klik op de staaf Waarde. Selecteer rood voor de waarden onder de limiet en groen voor de waarden boven de limiet

 8. Selecteer Gegevens. Klik op de uitdrukking om meer opties te zien. Selecteer onder Getalnotatie de optie Getal in het vervolgkeuzemenu. Selecteer onder Eenvoudig de optie 12%.

  Dit geeft een percentage weer zonder decimalen.

 9. Selecteer Uiterlijk > Meetwaarde-as. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Labels en titel de optie Alleen labels.

 10. Klik op het diagram en voeg een titel toe: Winstmarge.

De meter is compleet en geeft een grote winstmarge aan.

De verschillende meterkleuren ondersteunen de interpretatie van de waarde. Rood is zorgwekkend, terwijl groen voor goed staat.

Het staafdiagram aanpassen

 1. Selecteer het staafdiagram en schakel Diagramsuggesties uit.

 2. Selecteer onder Presentatie de optie Horizontaal.

 3. Selecteer Gegevens en klik op de dimensie Customer .

 4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Beperking de optie Vast getal. Typ in het uitdrukkingsveld: 5.

  De grafiek toont alleen de 5 grootste klanten.

 5. Schakel het selectievakje Anderen weergeven uit.

 6. Klik op het diagram en voeg een titel toe: Top 5 Customers.

Het staafdiagram is compleet en toont de vijf grootste klanten. Als u selecties uitvoert in andere visualisaties, veranderen deze klanten op basis hiervan.

Als u de selectie Overige weergeven niet had gewist, zou de vijfde balk grijs zijn geweest, met een samenvatting van alle verkoopwaarden waarbij de bedrijfsnaam ontbreekt. Deze waarde kan handig zijn om inzicht te krijgen in hoeveel verkopen niet aan een specifiek bedrijf kunnen worden toegekend.

Het lijndiagram aanpassen

 1. Selecteer het lijndiagram.

 2. Schakel onder Uiterlijk > Presentatie het selectievakje Gegevenspunten weergeven in.

 3. Klik op het diagram en voeg een titel toe: Kwartaaltrend.

Het combinatiediagram aanpassen

 1. Selecteer het combinatiediagram.

 2. Schakel onder Kleuren en legenda de optie Legenda tonen uit.

 3. Schakel onder X-as de optie Continu uit en schakel het selectievakje Doorlopende schaal gebruiken uit.

 4. Klik op het diagram en voeg een titel toe: Verkooptrend.

Het combinatiediagram is klaar. De twee metingen hebben elk één as, waardoor de combinatie van twee totaal verschillende schalen mogelijk is.

De primaire as aan de linkerkant wordt gebruikt voor Sales en de secundaire as aan de rechterkant wordt gebruikt voor Margin.

De filtervakken toevoegen

Het doel van filtervakken is het uitfilteren van een beperkte gegevensverzameling die u kunt analyseren en verkennen.

Ga voor meer informatie naar Filtervak.

 1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op Werkblad om Diagrammen te openen. Sleep een filtervak naar het werkblad.

 2. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op Velden om Velden te openen.

 3. Klik op Date in de lijst om deze uit te vouwen.

 4. Sleep het veld Year naar het midden van het filtervak en klik vervolgens op Pijl-rechts in het eigenschappenvenster aan de rechterkant om de dimensie uit te vouwen en wijzig de titel in Year.
 5. Sleep het veld Quarter naar het filtervak en klik vervolgens op Pijl-rechts in het eigenschappenvenster en wijzig de Titel in Quarter.
 6. Sleep het veld Month naar het filtervak en klik vervolgens op Pijl-rechts in het eigenschappenvenster en wijzig de Titel in Month.
 7. Sleep het veld Week naar het filtervak en klik vervolgens op Pijl-rechts in het eigenschappenvenster en wijzig de Titel in Week.
 8. U kunt de handgrepen gebruiken om het formaat van het filtervak te wijzigen.

 9. Klik met de rechtermuisknop op elk filtervak en selecteer Toevoegen aan masteritems.

 10. Typ de naam Period en klik op Toevoegen.

U hebt een filtervak gemaakt en dit als masteritem opgeslagen. Hierdoor is het eenvoudig opnieuw te gebruiken in andere werkbladen.

Het tweede filtervak bevat slechts één dimensie, Region.

 1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster links op Werkblad om Diagrammen te openen en sleep een filtervak naar het werkblad.

 2. Klik op Dimensie toevoegen en schuif omlaag om het veld Region te selecteren.

 3. U kunt de handgrepen gebruiken om het formaat van het filtervak te wijzigen.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het filtervak en selecteer Toevoegen aan masteritems.

 5. Typ de naam Region en klik op Toevoegen.

De twee filtervakken zijn voltooid.

Voel u vrij om de positionering en grootte van de visualisaties in uw werkblad aan te passen.

Werkblad Dashboard na het aanpassen

Dashboardwerkblad na aanpassen

U hebt het eerste werkblad voltooid. Klik in de rechterbovenhoek op Volgende om naar het werkblad Product Details te gaan.