Ga naar hoofdinhoud

Gegevenspresentatie

Met gegevenspresentatie kunt u een presentatie maken op basis van de gegevens in uw app. U kunt snapshots maken van geselecteerde visualisaties en deze samen met tekst, vormen en effecten gebruiken in uw presentatie.

U maakt dia's en ontwerpt de presentatie met uw specifieke doelgroep in het achterhoofd. In uw verhaal kunt u zich concentreren op belangrijke elementen en zo een overtuigende presentatie maken om uw boodschap duidelijk over te brengen.

Een andere bruikbare functie van gegevenspresentatie is dat u eenvoudig kunt schakelen tussen snapshots in de presentatie en hoe deze er in de context van de app uitzien. In de context van de app kunt u nieuwe selecties maken en de analyse vervolgen vanaf het punt waar u was gebleven in de presentatie.

Na de analyse kunt u de presentatie hervatten.

Snapshots maken

U begint met het opstellen van uw presentatie door snapshots in de app te maken. Gebruik Vorige in de rechterbovenhoek om naar het werkblad Dashboard te gaan.

In de presentatie legt u de nadruk op de drie grootste regio's en analyseert u de verkooptrends.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de visualisatie Sales per Region en selecteer Momentopnamen van presentaties > Momentopname maken.

 2. Selecteer in Region de optie Nordic.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de visualisatie Top 5 Customers en selecteer Momentopnamen van presentaties > Momentopname maken.

 4. Het dialoogvenster voor aantekeningen wordt geopend:

  1. Typ Nordic in het tekstveld van de aantekening.
  2. Klik buiten het dialoogvenster voor aantekeningen om dit te sluiten.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de visualisatie Quarterly Trend en selecteer Momentopnamen van presentaties > Momentopname maken.

 6. Het dialoogvenster voor aantekeningen wordt geopend:

  1. Typ Nordic in het tekstveld van de aantekening.
  2. Klik buiten het dialoogvenster voor aantekeningen om dit te sluiten.
 7. Maak in Region de selectie Nordic ongedaan en selecteer USA.

 8. Maak momentopnamen van dezelfde visualisaties als voor Nordic (Top 5 Customers en Quarterly Trend) en voeg de aantekening USA toe.

 9. Maak in Region de selectie USA ongedaan en selecteer Japan.

 10. Maak momentopnamen van dezelfde visualisaties als voor Nordic (Top 5 Customers en Quarterly Trend) en voeg de aantekening Japan toe.

U hebt alle snapshots gemaakt die u nodig hebt, en u kunt beginnen met het maken van de dia's van uw gegevenspresentatie.

Een eenvoudige presentatie maken

U gaat een korte en eenvoudige presentatie maken waarin de nadruk ligt op het maken van een paar dia's met snapshots en titels. Vóór de stapsgewijze instructies wordt een schermafbeelding van de dia gegeven.

Dia 1

Dia met de titel 'Drie grootste regio's' en drie snapshots van cirkeldiagrammen.

Dia met een titel en drie momentopnamen.
 1. Selecteer het tabblad Vertellen in de werkbalk.

  De editor voor gegevenspresentaties wordt geopend.

 2. Klik op Tekst en sleep een titel naar de dia.

 3. Typ de titel Three largest regions.

 4. Klik op Snapshot om de snapshots die u eerder hebt gemaakt weer te geven.

 5. Sleep de snapshot van het cirkeldiagram Sales per Region naar de dia.

 6. Verander de grootte van het cirkeldiagram en plaats het linksboven op de dia.

 7. Klik op Effecten om de effectenbibliotheek te openen.

 8. Sleep de optie Willekeurige waarde naar het cirkeldiagram.

  De waarde USA wordt automatisch gemarkeerd.

 9. Kopieer het cirkeldiagram en plak dit naast het eerste. U kunt Ctrl+C en Ctrl+V gebruiken of Dupliceren en Plakken op de werkbalk.

 10. Klik in het nieuwe cirkeldiagram op Effecten en selecteer Nordic in de lijst Gegevenspunt selecteren.

 11. Maak op dezelfde manier als bij het tweede cirkeldiagram een derde cirkeldiagram en markeer Japan.

De dia is klaar.

Dia 2-4

Dia met de titel 'Nordic' en twee momentopnamen van een staafdiagram en een lijndiagram.

Dia met een titel en drie momentopnamen.

Dia 2-4 geven de vijf grootste klanten en de trend voor kwartaalverkopen voor de drie regio's weer. De snapshots worden in de bibliotheek opgeslagen in de volgorde waarin ze zijn gemaakt, met de meest recente bovenaan. Als u bij het maken van deze snapshots de procedures hebt gevolgd, laten de twee bovenste snapshots Japan zien, de twee daaronder USA en de laatste twee Nordic.

 1. Klik in de linkerhoek op Nieuwe maken en voeg een lege dia toe.

 2. Klik op Snapshot om de snapshots te bekijken.

 3. Sleep het staafdiagram Top 5 Customers voor Nordic naar de dia.

 4. Sleep het lijndiagram Quarterly Trend voor Nordic naar de dia.

 5. Klik op Tekst en sleep een titel naar de dia.

 6. Typ de titel Nordic.

 7. Pas het formaat aan en lijn titel en snapshots uit op basis van de schermafbeeldingen.
 8. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad Nordic in de tijdlijn van de presentatie aan de linkerkant en selecteer Dupliceren om een nieuw werkblad te maken dat kan worden gebruikt als sjabloon voor het volgende werkblad.
 9. Verander de titel in USA.
 10. Selecteer de snapshot Top 5 Customers en klik op Snapshot om het dialoogvenster Snapshot vervangen te openen, waar u de tweede snapshot in de lijst selecteert. Als u de instructies hebt gevolgd, heeft deze de aantekening USA.

  TipU kunt met de rechtermuisknop op de snapshot klikken en Naar bron gaan selecteren als u de selecties wilt bekijken in die versie van de snapshot. Klik vervolgens op Teruggaan om terug te gaan naar de presentatie.
 11. Vervang de snapshot Quarterly Trend op dezelfde wijze als de snapshot Top 5 Customers.
 12. Dupliceer het werkblad USA en pas dit aan om Japan te presenteren. Gebruik nu de snapshots boven in de lijst in het dialoogvenster Snapshot vervangen. Als u de instructies hebt gevolgd, hebben deze de aantekening Japan.

Bij het analyseren van deze dia's is het belangrijk om te weten dat de cijfers voor 2014 halfjaarlijkse cijfers zijn. Extrapolatie van de cijfers voor het volledige jaar zal verschillende prognoses voor de verschillende regio's opleveren.

De presentatie is voltooid. Klik in de linkerbovenhoek op Pijl-rechts om uw presentatie af te spelen. U kunt navigeren met de pijltoetsen-links en -rechts.

Sluit de presentatie en voer zo nodig bewerkingen uit. Onder de dia vindt u hulpmiddelen voor knippen, kopiëren en plakken die nuttig kunnen zijn bij het bewerken van uw presentatie. En natuurlijk kunt u ook het venster aan de rechterkant gebruiken.

Overschakelen tussen gegevenspresentatie en context van de app

In de gegevenspresentatie kunt u op elk moment van de presentatie overschakelen naar de context van het app. Klik met de rechtermuisknop op de snapshot en selecteer Bron weergeven om het app-werkblad te openen waar de snapshot is gemaakt. Dit biedt u een dynamische optie om de presentatie te verlaten en een gegevensanalyse uit te voeren als reactie op vragen vanuit het publiek. Als u klaar bent met de analyse gaat u terug naar de presentatie door in de werkbalk op Presentatie te klikken.

De optie Naar bron gaan is ook nuttig voor een speciaal doel, namelijk nagaan of de juiste staaf- en lijndiagrammen worden gebruikt. Als u Naar bron gaan selecteert, ziet u welk gebied is geselecteerd voor de specifieke snapshot.

Extra opties

Er zijn veel opties die niet zijn gebruikt in deze presentatie. Experimenteer op eigen houtje. Probeer effecten aan het staafdiagram toe te voegen. Voeg een nieuwe dia toe en sluit een volledig app-werkblad in. Wanneer u zich in de afspeelmodus bevindt, kunt u hier selecties maken. Voeg URL's of bladwijzers toe aan tekenreeksen. Er valt nog veel meer te ontdekken.

Hartelijk dank!

U bent aan het einde van deze zelfstudie. Wij hopen dat u een paar dingen hebt geleerd en zich hebt gerealiseerd dat het maken van apps soms behoorlijk gemakkelijk en zelfs leuk kan zijn.

Qlik Cloud is een krachtig hulpmiddel dat veel meer kan dan wij u hier hebben laten zien. Dit is nog maar het begin!