Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Combinatiegrafiek

Het combinatiediagram is geschikt voor het vergelijken van twee reeksen metingswaarden die gewoonlijk moeilijk te vergelijken zijn vanwege de verschillen in schaal. Het is eigenlijk een combinatie van een staafdiagram en een lijndiagram.

Een typisch voorbeeld is wanneer u een staafdiagram hebt met verkoopcijfers en deze cijfers wilt combineren met de margewaarden (in procenten). In een normaal staafdiagram zouden de staven voor de verkoop op de gebruikelijke wijze worden weergegeven, maar de margewaarden zouden vrijwel onzichtbaar zijn vanwege het zeer grote verschil tussen de numerieke waarden voor verkopen en marge.

Een combinatiediagram met de margewaarden (in procenten) en staven met verkoopcijfers.

Combinatiegrafiek.

Met een combinatiediagram kunt u deze waarden combineren door, bijvoorbeeld, staven te gebruiken voor de verkoopwaarden en een lijn voor de margewaarden. Standaard hebben de balken de meting-as aan de linkerkant, terwijl de margewaarden een aparte as aan de rechterkant hebben. De twee metingen gebruiken dezelfde dimensie (YearMonth).

Als u nog een andere meting hebt, bijvoorbeeld brutoverkopen, met waarden die grofweg in hetzelfde bereik liggen als de verkoopwaarden, kunt u de derde meting toevoegen als staven en de nieuwe metingswaarden stapelen of groeperen met de verkoopwaarden. Met gegroepeerde staven kunt u eenvoudig twee of meer items in dezelfde categoriegroep vergelijken. Gestapelde staven combineren verschillende groepen boven elkaar en de totale hoogte van de resulterende staaf representeert het gecombineerde resultaat.

Een combinatiediagram met drie metingen: de margewaarden (in procenten), staven met verkoopcijfers en de meting brutoverkopen gegroepeerd met de verkoopwaarden.

Combinatiegrafiek met drie metingen.

Het combinatiediagram kan alleen verticaal worden weergegeven.

Wanneer gebruiken

Doordat de mogelijkheid bestaat verschillende metingsschalen te gebruiken, een aan de linkerkant en een aan de rechtkant, is het combinatiediagram ideaal als u metingswaarden wilt presenteren die normaliter moeilijk zijn te combineren vanwege het aanzienlijke verschil in waardebereiken.

Maar een combinatiediagram kan ook heel handig zijn bij het vergelijken van waarden met hetzelfde waardebereik. In de afbeelding hierboven, heeft het combinatiediagram slechts één meting-as, maar is de relatie tussen de twee categorieën verkoop en kosten duidelijk.

Voordelen

Het combinatiediagram is de beste keuze bij het combineren van verschillende metingen van verschillende waardebereiken.

Nadelen

Het combinatiediagram ondersteunt slechts één dimensie en kan derhalve niet worden gebruikt als u twee of meer dimensies in de visualisatie moet opnemen.

Een combinatiediagram maken

U kunt een combinatiediagram maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent. In een combinatiediagram hebt u minimaal één dimensie en één meting nodig.

  1. Klik in een werkblad op om een nieuwe visualisatie toe te voegen.
  2. Selecteer onder Visualisatie de optie Combinatiediagram.
  3. Klik en sleep een veld of masteritem onder Gegevens als een dimensie.
  4. Klik en sleep een veld of masteritem onder Gegevens als een meting voor de lengte van staven.
  5. Klik en sleep een veld of masteritem onder Gegevens als een meting voor de hoogte van de lijn.
  6. Optioneel kunt u de presentatie van metingen wijzigen in staven, lijnen of markeringen. Selecteer in de geavanceerde bewerkingsmodus onder Metingen de optie Meer eigenschappen in een meting. Kies de Presentatie van de meting. U kunt vervolgkeuzeopties selecteren om te schakelen tussen de Primaire as aan de linkerkant of de Secundaire as aan de rechterkant (de rechter en linker as zijn verwisseld als Rechts-naar-links ingeschakeld is in de App-instellingen). Bij markeringen kunt u kiezen tussen een aantal verschillende vormen.

U kunt slechts één dimensie hebben, maar u kunt blijven toevoegen tot 15 metingen. U kunt echter maar twee metingsassen hebben. Dit betekent dat als u drie of meer metingen met een groot verschil in waardebereik toevoegt, het lastig kan zijn om alle metingen weer te geven met een goede distributie van waarden.

Als u het combinatiediagram hebt gemaakt, wilt u mogelijk het uiterlijk hiervan en andere instellingen aanpassen in het eigenschappenvenster.

Ga voor meer informatie naar Het uiterlijk van een visualisatie wijzigen.

Weergavebeperkingen

Weergeven buiten bereikwaarden

In het eigenschappenvenster van de geavanceerde bewerkingsmodus kunt u onder Uiterlijk een limiet instellen voor het bereik van de meting-as. Zonder een limiet wordt het bereik automatisch ingesteld op de hoogste positieve en de laagste negatieve waarde, maar als u een limiet instelt kunt u ook waarden buiten dat bereik hebben. Een staaf die buiten de limiet valt wordt diagonaal doorgesneden om te laten zien dat het buiten bereik valt. Bij een gegevenspuntwaarde voor een lijn die buiten het bereik valt, geeft een pijl de richting van de waarde aan.

Weergeven van grote hoeveelheden gegevens in een combinatiegrafiek.

Als het diagram een continue schaal gebruikt, worden maximaal 2000 gegevenspunten weergegeven. Boven dat aantal worden gegevenspunten noch weergegeven, noch opgenomen in selecties die zijn gemaakt in het diagram.

Om te voorkomen dat beperkte gegevensverzamelingen worden weergegeven, voegt u een filter toe of gebruikt u dimensielimieten in het eigenschappenvenster van de geavanceerde bewerkingsmodus.

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie