Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Lijndiagram

Het lijndiagram wordt gebruikt om trends over een bepaalde tijd weer te geven. De dimensie bevindt zich altijd op de x-as en de metingen altijd op de y-as.

Lijndiagram.

Uw gegevensverzameling moet bestaat uit ten minste twee gegevenspunten voor het tekenen van een lijn. Een gegevensverzameling met een enkele waarde wordt weergegeven als een punt. U kunt de ruimte onder de lijnen opvullen door een visualisatie van een lijndiagram van gebied te gebruiken.

Als u een gegevensverzameling hebt waarbij gegevens voor een bepaalde maand ontbreken, hebt u de volgende opties voor het weergeven van de ontbrekende waarden:

 • Als openingen
 • Als verbindingen
 • Als nullen

Als een maand helemaal ontbreekt in de gegevensbron, ontbreekt deze tevens in de presentatie.

Wanneer gebruiken

Het lijndiagram is met name geschikt als u trends en bewegingen wilt visualiseren en de dimensiewaarden gelijkmatig zijn verdeeld, zoals maanden, kwartalen of boekjaren.

Voordelen

Het lijndiagram is eenvoudig te begrijpen en geeft direct een beeld van trends.

Nadelen

Als u meer dan een paar lijnen gebruikt in een lijndiagram, maakt dit het lijndiagram onoverzichtelijk en moeilijk te interpreteren. Gebruik daarom niet meer dan twee of drie metingen.

Dimensies en metingen die afhankelijk zijn van een voorwaarde tonen of verbergen

U kunt een dimensie of meting weergeven of verbergen afhankelijk van of een bepaalde voorwaarde true of false is. Dit wordt een toonvoorwaarde genoemd en wordt ingevoerd als een uitdrukking. De dimensie of meting wordt alleen weergegeven als de uitdrukking resulteert in true. Als dit veld leeg is, wordt de dimensie of meting altijd weergegeven. Vouw de dimensie of meting in de sectie Gegevens van het eigenschappenvenster uit en voer een uitdrukking in bij Dimensie tonen als of Meting tonen als.

InformatieAangepaste knopinfo is uitgeschakeld voor een lijndiagram als een van de dimensies in het diagram een toonvoorwaarde gebruikt.
InformatiePrognose van tijdreeksen is niet beschikbaar als een van de dimensies of metingen in de lijndiagram gebruik maakt van de toonvoorwaarde.

Stel u hebt een gegevensverzameling met onder andere de velden Sales, Quarter en Year.Order Number U kunt het diagram configureren zodat de verkopen wordt weergegeven naast de dimensie op tijdbasis voor jaarlijkse aggregaties. U kunt een tweede dimensie toevoegen voor driemaandelijkse aggregaties, maar orden de gegevens alleen op deze dimensie als het totaal aantal orders dat uw organisatie heeft ontvangen het doel van 100.000 heeft bereikt.

 1. Schakel in de bewerkmodus de geavanceerde opties in.

 2. Sleep een lijndiagram vanaf het bedrijfsmiddelenvenster naar het werkblad.

 3. Voeg Quarter toe als een dimensie.

 4. Voeg Year als tweede dimensie toe vanuit het eigenschappenvenster.

  Elk afzonderlijk jaar in het gegevensmodel wordt als afzonderlijke lijn in het diagram weergegeven.

 5. Voeg Sum(Sales) toe als een meting.

 6. Vouw in het eigenschappenvenster de dimensie Manager uit. Voer bij Dimensie tonen als de volgende uitdrukking toe:

  Count([Order Number])>100000

Als uw gegevens 50.000 orderrecords bevat, ordent het diagram de verkoop niet op kwartaal omdat de uitdrukking resulteert in 'false'. Als de gegevens 10.000 or meer orderrecords bevat, worden de verkoopgegevens geordend op zowel Year als Quarter.

Weergavebeperkingen

Weergeven van grote getallen van dimensiewaarden

Als het aantal dimensiewaarden te groot is voor de breedte van de visualisatie, wordt een minidiagram met een schuifbalk weergegeven. U kunt met de schuifbalk bladeren in het minidiagram, of afhankelijk van uw apparaat, met het bladerwieltje of door met twee vingers te vegen. Als een groot aantal waarden worden gebruikt, worden niet alle waarden meer in het minidiagram weergegeven. In plaats daarvan wordt in een gecomprimeerde versie van het minidiagram (met de grijze items) een overzicht van de waarden weergegeven, waarin de zeer lage en zeer hoge waarden nog wel zichtbaar zijn.  Houd er rekening mee dat voor lijndiagrammen met twee dimensies het mini-diagram alleen beschikbaar is in de modus gestapeld vlak.

Lijndiagram met een minidiagram aangezien de dimensiewaarden de breedte van de visualisatie overschrijden.

Lijndiagram met minidiagram.

Weergeven buiten bereikwaarden

In het eigenschappenvenster van de geavanceerde bewerkingsmodus kunt u onder Uiterlijk een limiet instellen voor het bereik van de meting-as. Zonder een limiet wordt het bereik automatisch ingesteld op de hoogste positieve en de laagste negatieve waarde, maar als u een limiet instelt kunt u ook waarden buiten dat bereik hebben. Als de waarde van een gegevenspunt niet kan worden weergegeven, vanwege de bereiklimieten, geeft een pijl de richting van de waarde aan.

Als een referentielijn buiten bereik valt, wordt een pijl weergegeven met het aantal referentielijnen dat buiten bereik is.

Weergeven van grote hoeveelheden gegevens in een lijndiagram

Als het diagram een continue schaal gebruikt, kunt u het maximum aantal zichtbare punten en lijnen instellen in de geavanceerde bewerkingsmodus. Ga in het eigenschappenvenster naar Presentatie. Pas het volgende aan:

 • Max. aantal zichtbare punten: Stel het maximale aantal punten in dat moet worden weergegeven. De standaardwaarde is 2.000. De maximumwaarde is 50.000. Als u een waarde van minder dan 1.000 instelt, dan gedraagt de lijndiagram zich alsof het ingestelde maximum 1.000 zichtbare punten is. Het werkelijke maximumaantal gegevenspunten in het diagram wordt beïnvloed door de verdeling van de gegevens en kan lager zijn dan de waarde die u bij deze instelling configureert. Als er meer gegevenspunten zijn dan de waarde die u hebt ingesteld, worden gegevenspunten noch weergegeven, noch opgenomen in selecties die zijn gemaakt in het diagram.

 • Max. aantal zichtbare lijnen: Stel het maximaal aantal lijnen in dat moet worden weergegeven. De standaardwaarde is 12. De maximumwaarde is 1.000.

Als er meer gegevenspunten zijn dan ingesteld in Max. zichtbare punten, dan ziet u geen punten maar alleen lijnen. Als er meer dan 5.000 zichtbare punten zijn, worden geen labels weergegeven. Als er een groot aantal lijnen zijn, worden niet alle lijnen weergegeven of kan het zijn dat bepaalde lijnen overlappen.

Bij een groot aantal punten of lijnen duurt het mogelijk langer voordat uw diagram wordt opgehaald wanneer u in- of uitzoomt. Terwijl de lijndiagram wordt opgehaald, kunt u geen selectie maken.

Een lijndiagram met een grote gegevensverzameling. Deze diagram is ingesteld om 50 lijnen en 20.000 gegevenspunten weer te geven.

Een lijndiagram met veel lijnen.

Om te voorkomen dat beperkte gegevensverzamelingen worden weergegeven, kunt u een selectie maken of dimensiegrenzen in het eigenschappenvenster gebruiken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!