Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Metingen

Metingen zijn berekeningen die worden gebruikt in visualisaties, meestal weergegeven op de y-as van een staafdiagram of een kolom in een tabel. Metingen worden gemaakt op basis van een uitdrukking die bestaat uit aggregatiefuncties, zoals Sum of Max, gecombineerd met een of meerdere velden.

Een meting moet een naam hebben, en kan ook worden voorzien van beschrijvende gegevens zoals een beschrijving en extra info.

Voorbeeld:  

U kunt bijvoorbeeld een staafdiagram maken voor het visualiseren van de kosten van elk type, door het toevoegen van de dimensie Product Type aan het diagram en de meting Cost, die is gemaakt op basis van de uitdrukking Sum(Cost), die het resultaat is van de berekening van de aggregatiefunctie Sum over het veld Cost. De resultaten zijn gerangschikt op basis van de dimensie Product Type.

Staafdiagram met de dimensie Producttype en de meting Kosten.

Staafdiagram.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!