Ga naar hoofdinhoud

Velden

Velden bevatten de gegevens dat worden gebruikt in Qlik Sense. Velden kunnen worden beschouwd als de gegevens die vanuit het load-script worden geladen.

Velden bevatten een of meer waarden, zogenaamde veldwaarden, en komen op het basisniveau overeen met kolommen in een databasetabel. Zij kunnen echter ook in meer dan één tabel bestaan. Veldwaarden bestaan uit numerieke of alfanumerieke gegevens. Wanneer velden vanuit het load-script worden geladen, kunnen zij worden weergegeven als een tabelvisualisatie.

Voorbeeld van gegevens in een load-script:

Temp: LOAD * inline [ Customer Product UnitSales UnitPrice Imagine Film 4 16 Imagine Film 10 15 Imagine Shutter 9 9 PhotoInc Shutter 5 10 PhotoInc Lens 2 20 PhotoInc Magnifier 4 25 Gallery Film 8 15 Gallery Lens 7 19 ] (delimiter is ' ');
 

De velden die worden vertegenwoordigd in een gegevensmodeltabel nadat de gegevens zijn geladen:

Data model table.

Dezelfde velden als kolommen in een tabelvisualisatie op een werkblad:

Table visualization.

Velden worden gebruikt om visualisaties in app-werkbladen te maken. Ze worden toegevoegd aan visualisaties in het werkblad in de bewerkingsmodus. In een werkblad in de bewerkingsmodus zijn velden beschikbaar vanuit Bedrijfsmiddelen. Ga voor meer informatie naar Werken met werkbladen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!