Ga naar hoofdinhoud

Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties

Visualisaties in Qlik Sense worden gebouwd op basis van diagrammen, die op hun beurt weer zijn gebaseerd op dimensies en metingen. U kunt uitdrukkingen gebruiken om uw visualisaties dynamischer en complexer te maken.

Visualisaties kunnen titels, subtitels, voetnoten en andere elementen hebben om te helpen met het overbrengen van informatie. De elementen van een visualisatie kunnen eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld: een dimensie die bestaat uit een veld met gegevens en een titel die tekst bevat.

Metingen zijn op velden gebaseerde berekeningen. Bijvoorbeeld: Sum(Cost) betekent dat alle waarden van het veld Cost zijn geaggregeerd met behulp van de functie Sum. Met andere woorden, Sum(Cost) is een uitdrukking.

Wat is een uitdrukking?

Een uitdrukking is een combinatie van functies, velden en rekenkundige operatoren (+ * / =). Uitdrukkingen worden gebruikt voor het verwerken van gegevens in een app om een resultaat op te leveren dat kan worden bekeken in een visualisatie. Zij kunnen eenvoudig zijn, met alleen basisberekeningen, of complex, met functies, velden en operatoren. Uitdrukkingen worden zowel in scripts als in diagramvisualisaties gebruikt.

Alle metingen zijn uitdrukkingen. Het verschil tussen metingen en uitdrukkingen is dat uitdrukkingen geen naam of beschrijvende gegevens hebben.

U kunt visualisaties bouwen die dynamischer en krachtiger zijn door uitdrukkingen te gebruiken voor dimensies, titels, subtitels en voetnoten. Dit betekent bijvoorbeeld dat, in plaats van statische tekst, de titel van een visualisatie kan worden gegeneerd op basis van een uitdrukking waarvan het resultaat verandert afhankelijk van uw selecties.

Waar kan ik uitdrukkingen gebruiken?

Als u een visualisatie bewerkt en u ziet een Expression symbool in het eigenschappenvenster, dan kunt u een uitdrukking gebruiken. Klik opExpression om de uitdrukkingseditor te openen, die u helpt bij het bouwen en bewerken van uitdrukkingen. Uitdrukkingen kunnen tevens rechtstreeks in het uitdrukkingsveld worden ingevoerd.

Een uitdrukking kan niet direct als een masteritem worden opgeslagen. Mastermetingen en masterdimensies kunnen echter wel uitdrukkingen bevatten. Als een uitdrukking in een meting of dimensie wordt gebruikt die vervolgens als een masteritem wordt opgeslagen, blijft de uitdrukking in de meting of dimensie behouden.

Wanneer worden uitdrukkingen geëvalueerd?

Een uitdrukking in een loadscript wordt geëvalueerd tijdens de uitvoering van het script. In visualisaties worden uitdrukkingen automatisch geëvalueerd wanneer een van de velden, variabelen of functies in de uitdrukking van waarde of logische status verandert. Scriptuitdrukkingen en diagramuitdrukkingen verschillen wel enigszins van elkaar wat betreft syntaxis en beschikbare functies.