Gå till huvudinnehåll

GetPossibleCount - diagramfunktion

GetPossibleCount() används för att hitta antalet möjliga värden i det identifierade fältet. Om det identifierade fältet innehåller urval räknas de markerade (gröna) fälten. Värden som är associerade på annat sätt (vita värden) räknas.

För fält med urval returnerar GetPossibleCount() antalet valda (gröna) fält.

Returnerad datatyp: heltal

Syntax:  

GetPossibleCount (field_name)

Argument:  

Argument
ArgumentBeskrivning
field_nameFältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Exempel och resultat:  

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika filterrutor, en för First name, och en för Initials.

Exempel och resultat
ExempelResultat

Anta att John har valts under First name.

GetPossibleCount ([Initials])

1 eftersom det finns 1 värde bland initialerna kopplade till valet, John, i First name.

Anta att John har valts under First name.

GetPossibleCount ([First name])

1 då det finns 1 val, John, i First name.

Anta att Peter har valts under First name.

GetPossibleCount ([Initials])

2 eftersom Peter är associerad med 2 värden under Initials.

Anta att inga värden är valda under First name.

GetPossibleCount ([First name])

5 då det inte finns några val och det finns fem unika värden under First name.

Anta att inga värden är valda under First name.

GetPossibleCount ([Initials])

6 då det inte finns några val och det finns sex unika värden under Initials.

Data som används i exemplet:

Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!