Gå till huvudinnehåll

GetExcludedCount - diagramfunktion

GetExcludedCount() finner antalet uteslutna distinkta värden i det identifierade fältet. Uteslutna värden omfattar alternativa (ljusgrå), uteslutna (mörkgrå) och valda uteslutna (mörkgrå med markering) fält.

Syntax:  

GetExcludedCount (field_name)

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Exempel och resultat:  

I exemplet som följer har tre fält lästs in i olika filterrutor, ett för First name, ett för Last name och ett för Initials.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Om inga värden är valda i First name.

GetExcludedCount (Initials) = 0

Inga urval finns.

Om John är valt i First name.

GetExcludedCount (Initials) = 5

Det finns 5 uteslutna värden i Initials (mörkgrå färg). Den sjätte cellen (JA) är vit eftersom den är associerad med urvalet John i First name.

Om John och Peter är valda.

GetExcludedCount (Initials) = 3

John är associerat med 1 värde och Peter är associerat med 2 värden i Initials.

Om John och Peter är valda i First name, och Franc är valt i Last name.

GetExcludedCount ([First name]) = 4

Det finns 4 uteslutna värden i First name (mörkgrå färg). GetExcludedCount() utvärderas för fält med uteslutna värden, inklusive alternativa och valda uteslutna fält.

Om John och Peter är valda i First name, och Franc och Anderson är valda i Last name.

GetExcludedCount (Initials) = 4

Det finns 4 uteslutna värden i Initials (mörkgrå färg). De andra två cellerna (JA och PF) är vita eftersom de är associerade med valen John och Peter i First name.

Om John och Peter är valda i First name, och Franc och Anderson är valda i Last name.

GetExcludedCount ([Last name]) = 4

Det finns 4 uteslutna värden i Initials. Devonshire är ljusgrått; Brown, Carr och Elliot är mörkgrå.

Data som används i exemplet:

Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!