Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

weekstart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tygodnia kalendarzowego zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

WeekStart(timestamp [, period_no [, first_week_day ]])

Typ zwracanych danych: dual

Funkcja weekstart() określa, w którym tygodniu wypada data. Następnie zwraca znacznik czasu w formacie daty dla pierwszej milisekundy tego tygodnia. Pierwszy dzień tygodnia jest określany przez zmienną systemową FirstWeekDay. Można ją jednak zastąpić argumentem first_week_day funkcji weekstart().

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru shift oznaczają poprzednie tygodnie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

Możliwe wartości first_week_day to poniedziałek — 0, wtorek — 1, środa — 2, czwartek — 3, piątek — 4, sobota — 5 oraz niedziela — 6.

Aby uzyskać więcej informacji o zmiennej systemowej, zobacz FirstWeekDay.

Kiedy używać

Funkcja weekstart() jest zwykle używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka tygodnia, który upłynął do tej pory. Za jej pomocą można na przykład obliczyć łączną kwotę zarobioną przez pracowników do tej pory w ciągu tygodnia.

W poniższych przykładach zakłada się:

SET FirstWeekDay=0;
Przykłady funkcji
Przykład Wynik
weekstart('01/12/2013') Zwraca wartość 01/07/2013.
weekstart('01/12/2013', -1 ) Zwraca wartość 11/31/2012.
weekstart('01/12/2013', 0, 1) Zwraca wartość 01/08/2013.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady:  

Jeśli chcesz używać ustawień ISO dla tygodni i numerów tygodni, w skrypcie muszą się znajdować następujące elementy:

Set DateFormat ='YYYY-MM-DD'; Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day Set BrokenWeeks =0; //(use unbroken weeks) Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1

Jeśli chcesz używać ustawień amerykańskich, w skrypcie muszą się znajdować następujące elementy:

Set DateFormat ='M/D/YYYY'; Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day Set BrokenWeeks =1; //(use broken weeks) Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1

Powyższe przykłady dają następujące wyniki z funkcji weekstart():

Przykład funkcji Weekstart
DataPoczątek tygodnia według ISOPoczątek tygodnia w USA
Sat 2020 Dec 262020-12-2112/20/2020
Sun 2020 Dec 272020-12-2112/27/2020
Mon 2020 Dec 282020-12-2812/27/2020
Tue 2020 Dec 292020-12-2812/27/2020
Wed 2020 Dec 302020-12-2812/27/2020
Thu 2020 Dec 312020-12-2812/27/2020
Fri 2021 Jan 12020-12-2812/27/2020
Sat 2021 Jan 22020-12-2812/27/2020
Sun 2021 Jan 32020-12-281/3/2021
Mon 2021 Jan 42021-01-041/3/2021
Tue 2021 Jan 52021-01-041/3/2021
InformacjaPoczątki tygodnia przypadają w poniedziałki w kolumnie ISO, a w sobotę w kolumnie US.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!