Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

today — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca bieżącą datę. Funkcja zwraca wartości w formacie zmiennej systemowej DateFormat.

Składnia:  

today([ timer_mode])

Typ zwracanych danych: dual

Funkcji today() można użyć w skrypcie ładowania lub w obiektach wykresów.

Wartością domyślną timer_mode jest 1.

Argumenty
Argument Opis
timer_mode

Może przyjmować następujące wartości:

0 (dzień ostatnio zakończonego ładowania danych)
1 (dzień w momencie wywołania funkcji)
2 (dzień w momencie otwarcia aplikacji)

InformacjaW przypadku użycia funkcji w skrypcie ładowania timer_mode=0 da wynik będący dniem ostatnio zakończonego ładowania danych, z kolei timer_mode=1 zwróci dzień wywołania funkcji w bieżącym ładowaniu danych.
Przykłady funkcji
timer_mode value Wynik w przypadku użycia w skrypcie ładowania Wynik w przypadku użycia w obiekcie wykresu
0 Zwraca datę, w formacie zmiennej systemowej DateFormat, ostatniego udanego przeładowania danych przed ostatnim załadowaniem danych. Zwraca datę, w formacie zmiennej systemowej DateFormat, ostatniego przeładowania danych.

1

Zwraca datę, w formacie zmiennej systemowej DateFormat, ostatniego przeładowania danych. Zwraca datę, w formacie zmiennej systemowej DateFormat, wywołania funkcji.

2

Zwraca datę, w formacie zmiennej systemowej DateFormat, początku sesji użytkownika w aplikacji. Zostanie on zaktualizowany dopiero po ponownym załadowaniu skryptu przez użytkownika. Zwraca datę, w formacie zmiennej systemowej DateFormat, początku sesji użytkownika w aplikacji. Będzie on odświeżany na początku sesji lub po ponownym załadowaniu danych do aplikacji.

Kiedy używać

Funkcja today() jest używana jako element wyrażenia. Przy jej użyciu można na przykład obliczyć odsetki narosłe w ciągu miesiąca do bieżącej daty.

Poniższa tabela zawiera objaśnienie wyniku zwracanego przez funkcję today() dla różnych wartości argumentu timer_mode:

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – generowanie obiektów przy użyciu skryptu ładowania

Przykład 2 – generowanie obiektów bez skryptu ładowania

Przykład 3 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!