Przeskocz do zawartości głównej

Skrypty na poziomie wykresu

Podczas modyfikowania danych wykresu używa się podzestawu skryptu Qlik Sense, który składa się z pewnej liczby instrukcji. Instrukcje dzielą się na zwykłe instrukcje skryptu oraz instrukcje sterowania skryptem. Niektóre instrukcje można poprzedzać prefiksami.

Zwykłe instrukcje służą zazwyczaj do wykonywania operacji na danych. Każda taka instrukcja może obejmować w skrypcie dowolną liczbę wierszy i musi zawsze być zakończona średnikiem, czyli znakiem „;”.

Instrukcje sterowania służą zazwyczaj do sterowania przepływem wykonania skryptu. Każda klauzula instrukcji sterowania musi mieścić się w jednym wierszu skryptu i może być zakończona albo średnikiem, albo znakiem końca linii.

Prefiksy można stosować z obsługującymi je instrukcjami zwykłymi, ale nigdy z instrukcjami sterowania.

Słowa kluczowe w skrypcie mogą być wpisywane z użyciem dowolnych kombinacji małych i wielkich liter. Wielkość liter jest natomiast uwzględniana w nazwach pól i zmiennych używanych w instrukcjach.

W tej sekcji można znaleźć alfabetyczną listę wszystkich instrukcji skryptu, instrukcji sterowania i prefiksów dostępnych w podzestawie skryptu używanym podczas modyfikowania danych wykresu.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!