Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

weekyear — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca rok, do którego należy numer tygodnia zgodnie ze zmiennymi środowiskowymi. Numer tygodnia należy do zakresu od 1 do około 52.

Składnia:  

weekyear(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

Typ zwracanych danych: integer

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data lub znacznik czasu do oszacowania.
first_week_day

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

Możliwe wartości first_week_day to poniedziałek — 0, wtorek — 1, środa — 2, czwartek — 3, piątek — 4, sobota — 5 oraz niedziela — 6.

Aby uzyskać więcej informacji o zmiennej systemowej, zobacz FirstWeekDay.

broken_weeks

Jeśli wartość broken_weeks nie zostanie określona, wówczas wartość zmiennej BrokenWeeks zostanie zastosowana w celu zdefiniowania, czy tygodnie są dzielone, czy nie.

Aby uzyskać więcej informacji o tej zmiennej systemowej, zobacz BrokenWeeks

reference_day

Jeśli wartość reference_day nie zostanie określona, wówczas w celu zdefiniowania dnia w styczniu, który zostanie ustawiony jako dzień odniesienia do zdefiniowania tygodnia 1, zostanie użyta wartość zmiennej ReferenceDay. Domyślnie w funkcjach programu Qlik Sense za dzień odniesienia uznaje się 4. Oznacza to, że pierwszy tydzień musi zawierać datę 4 stycznia lub, ujmując rzecz inaczej, pierwszy tydzień musi zawsze zawierać co najmniej 4 dni w styczniu.

Aby uzyskać więcej informacji o tej zmiennej systemowej, zobacz ReferenceDay

Funkcja weekyear() określa, w którym tygodniu roku wypada określona data. Zwraca rok odpowiadający danemu numerowi tygodnia.

Jeżeli BrokenWeeks ma parametr 0 (fałsz), weekyear() zwróci to jako year().

Diagram zakresu funkcji weekyear()

Diagram pokazujący zakres czasu uwzględniany przez funkcję weekyear().

Jeśli jednak zmienna systemowa BrokenWeeks zostanie ustawiona na używanie tygodni niedzielonych, pierwszy tydzień będzie musiał zawierać tylko pewną liczbę dni w styczniu, określoną przez wartość zmiennej systemowej ReferenceDay.

Na przykład, jeśli argumentowi ReferenceDay zostanie nadana wartość 4, pierwszy tydzień będzie musiał zawierać przynajmniej cztery dni w styczniu. Pierwszy tydzień może obejmować daty grudniowe z poprzedniego roku, a ostatni tydzień może obejmować daty ze stycznia następnego roku. W takich sytuacjach funkcja weekyear() zwróci inną wartość niż funkcja year().

Diagram zakresu funkcji weekyear(), kiedy używane są tygodnie niedzielone

Diagram pokazujący, jak funkcja weekyear() działa z niedzielonymi tygodniami.

Funkcja weekyear() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje według lat. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć całkowitą sprzedaż produktów w ujęciu rocznym. Funkcję weekyear() należy wybrać zamiast funkcji year(), gdy użytkownik chce zachować spójność ze zmienną systemową BrokenWeeks w aplikacji.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
weekyear('12/30/1996',0,0,4)Zwraca 1997, ponieważ pierwszy tydzień 1997 roku zaczyna się dnia 30.12.1996 roku.
weekyear('01/02/1997',0,0,4)Zwraca wartość 1997
weekyear('12/28/1997',0,0,4)Zwraca wartość 1997
weekyear('12/30/1997',0,0,4) Zwraca 1998, ponieważ pierwszy tydzień 1998 roku zaczyna się 29.12.1997 roku.
weekyear('01/02/1999',0,0,4)zwraca 1998, ponieważ 53. tydzień 1998 roku kończy się 03.01.1990 roku.
Tematy pokrewne
Temat Interakcja
week — funkcja skryptu i funkcja wykresuZwraca liczbę całkowitą reprezentującą numer tygodnia zgodnie z normą ISO 8601.
year — funkcja skryptu i funkcja wykresuZwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok, gdy wyrażenie jest interpretowane jako data zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Przykład 1 – Tygodnie dzielone

Przykład 2 – Tygodnie niedzielone

Przykład 3 — Przykład z obiektem wykresu

Przykład 4 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!