Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

lunarweekstart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tygodnia księżycowego zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są zdefiniowane przez uznanie 1 stycznia za pierwszy dzień tygodnia i każdy tydzień, z wyjątkiem ostatniego tygodnia roku, będzie zawierał dokładnie siedem dni.

Składnia:  

LunarweekStart(date[, period_no[, first_week_day]])

Typ zwracanych danych: dual

Funkcja lunarweekstart() sprawdza, do którego tygodnia księżycowego należy date. Następnie zwraca znacznik czasu w formacie daty dla pierwszej milisekundy tego tygodnia.

Przykładowy diagram funkcji lunarweekstart()

Przykładowy diagram pokazujący, jak funkcja lunarweekstart konwertuje datę wejściową na znacznik czasu pierwszej milisekundy tygodnia księżycowego, w którym ta data się mieści.
Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje tydzień księżycowy zawierający wartość date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości dodatnie — następne tygodnie księżycowe.
first_week_day Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną liczbę dni lub części dnia.

Kiedy używać

Funkcja lunarweekstart() jest zwykle używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka tygodnia, który upłynął do tej pory. Inaczej niż w przypadku funkcji weekstart(), na początku każdego nowego roku kalendarzowego, tygodnie zaczynają się od 1 stycznia i każdy kolejny tydzień zaczyna się o siedem dni później. Funkcja lunarweekstart() nie uwzględnia zmiennej systemowej FirstWeekDay.

Na przykład, za pomocą funkcji lunarweekstart() można obliczyć odsetki narosłe w ciągu tygodnia do podanej daty.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
lunarweekstart('01/12/2013') Zwraca wartość 01/08/2013.
lunarweekstart('01/12/2013', -1) Zwraca wartość 01/01/2013.
lunarweekstart('01/12/2013', 0, 1 ) Zwraca 01/09/2013, ponieważ ustawienie argumentu first_week_day na 1 oznacza zmianę początku roku na 01/02/2013.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!